Siirry sisältöön

Tärkeää fysioterapeutin työssä on vuorovaikutus ja ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen. Fysioterapeuttina ymmärrät ihmisen mieltä sekä hyvinvointia, liikkumista ja toimintakykyä esimerkiksi sairauden tai liikuntakyvyn menetyksen kohdatessa.

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Fysioterapeutti (AMK)
 • Tutkinnon nimi: Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattikorkeakoulututkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 210 op, 3,5 v

Fysioterapeuttina voit työllistyä esimerkiksi julkiseen tai yksityiseen terveydenhuoltoon tai asiantuntijatehtäviin.  Osa valmistuneista työllistyy myös kuntoutuskeskuksiin, urheiluseuroihin tai liikunta-alan yrityksiin.

Mitä fysioterapia on?

Fysioterapeutti ohjaa ja opastaa asiakkaita liikkumis- ja toimintakyvyn sekä kuntoutuksen asioissa. Fysioterapian ammatillinen toiminta perustuu ihmisen liikkeen, ‎liikkumisen ja toimintakyvyn arviointiin ja tukemiseen. Fysioterapeutin ammatti on laillistettu tutkinto, eli fysioterapeutin nimikettä saa käyttää vain tutkinnon suorittanut, Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen vahvistama ammattilainen. 

Fysioterapeutin osaamisessa tärkeää on vuorovaikutus ja asiakkaan kohtaaminen sekä asiakkaan toimintakyvyn ymmärtäminen. Fysioterapeutin työ on hyvin itsenäistä ja asiakaslähtöistä. Hän vastaa asiakkaan fysioterapian suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä. Fysioterapeutin tärkeimpänä tehtävänä on edistää ja ylläpitää asiakkaan hyvinvointia, liikkumista ja toimintakykyä. Fysioterapeutti työskentelee usein fyysisestikin hyvin lähellä toista ihmistä. Työ edellyttää luottamuksen ja yhteisymmärryksen löytymistä asiakkaan kanssa, jotta kuntoutuminen ja toimintakyvyn edistäminen onnistuvat yhteistyössä.

Oppiminen käytännössä

Fysioterapeutin ammatti on arvostettu ja vastuullinen tehtävä, jossa on keskeistä ihmisen terveyden, toimintakyvyn ja liikkumisen ymmärtäminen. Fysioterapeutin tiedot ja taidot perustuvat tutkittuun tietoon ja sen soveltamiseen fysioterapiatoiminnassa. Ensimmäisen vuoden opinnoissa keskitytään mm. anatomiaan, fysiologiaan ja liikkumisen havainnointiin sekä asiakkaan kohtaamiseen ja ohjaamiseen. 

Opinnoissa on teoriaopintoja, työpaja‎työskentelyä ja harjoittelua. Opintoja voi tehdä koko opintojen ajan myös erilaisissa työelämäyhteistyössä toteutettavissa projekteissa, joista opiskelijat antavat hyvää palautetta. Tiimissä toimiminen, vastuunotto ja työelämäkumppanit motivoivat opiskelijoita ja edistävät oppimista. Osaamisistaan voi syventää esimerkiksi sairaaloiden, palvelukeskusten tai liikuntatoimen toimeksiannoissa. Myös urheiluseurat, järjestöt tai yritykset ovat tärkeitä kumppaneita. 

Käytännön fysioterapiataitoja opitaan myös neljän harjoittelujakson aikana sekä opintojaksojen työpajoissa, joissa on mukana asiakkaita. Lisäksi opiskelija voi halutessaan täydentää opintojaan valinnaisella viidennellä harjoittelujaksolla.

Kansainvälisyyden mahdollisuudet ovat fysioterapiaopiskelijoiden tarjolla laajasti. Yhteistyökorkeakouluja on ympäri maailmaa ja harjoittelun tekeminen toisessa maassa on suosittua. Fysioterapian kirjallisuudesta suuri osa on saatavana vain englanniksi, joka myös edistää kansainvälisiä taitoja.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Mihin fysioterapeutti työllistyy

Fysioterapiasta valmistuvien opiskelijoiden työllisyystilanne on hyvä. Suurin osa valmistuu julkisen tai yksityisen terveydenhuollon työnantajan palvelukseen. Osa suuntautuu kuntoutuskeskuksiin, urheiluseuroihin tai liikunta-alan yrityksiin. 

Yrittäjyys on lisäksi monen fysioterapiasta valmistuvan valinta. Fysioterapeuttina voit toimia myös asiantuntija-, konsultti- tai kehittämistehtävissä. 

 Koulutus antaa valmiudet toimia monenlaisissa tehtävissä, eri-ikäisten ihmisten hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja liikkumisen edistämisen parissa.

Kenelle koulutus sopii?

Fysioterapeuttikoulutus sopii sinulle, jos olet kiinnostunut hyvinvoinnista, terveydestä ja toimintakyvystä. Haluat olla työssäsi ihmisten kanssa ja uskallat heittäytyä vaativiin tilanteisiin. Suhtaudut opiskeluun sitoutuneesti ja olet valmis tekemään niiden eteen töitä.

 

Usein kysyttyä fysioterapiakoulutuksesta

 • Voinko saada hyväksiluettua aiempia opintojani? 

  Aiempien opintojen hyväksi lukeminen tehdään aina opiskelijakohtaisesti, mahdollisesti näytön perusteella.

 • Missä voin tehdä työharjoittelun? 

  Harjoittelun voi tehdä kotipaikkakunnalla. Kaikkia harjoitteluja ei voi suorittaa omalla työpaikalla, koska fysioterapeutti tarvitsee monipuolista osaamista.

 • Onko opinnoissa paljon ryhmätöitä? 

  Tiimissä oppiminen on tärkeä osa koulutusta.


Kysy koulutuksesta

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Lisätietoja:

Minkälaista on fysioterapian opiskelu ja mihin voi työllistyä?

Fysioterapeutti (AMK), Otaniemi, 35 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2020
 • Opetustapa: Päivätoteutus
 • Opetusaika: Ma-Pe
Hae Opintopolussa 

Ei vielä tiedossa.

Kevään toinen yhteishaku 18.3.-1.4.2020

Keväällä 2020 on kaksi erillistä korkeakoulujen yhteishakua

Kevään 1. yhteishaussa (8.-22.1.2020) voit hakea englanninkielisiin koulutuksiimme ja kevään 2. yhteishaussa (18.3. - 1.4.2020) voit hakea suomenkielisiin koulutuksiimme. Näissä hauissa haetaan erillisillä hakulomakkeilla, joihin molempiin voi täyttää kuusi hakutoivetta.

Hakemisen ohjeet