Siirry sisältöön

Seuraava hakuaika 17.-31.3.2021. Fysioterapeutiksi voit opiskella Otaniemen kampuksella.

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Fysioterapeutti (AMK)
 • Tutkinnon nimi: Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattikorkeakoulututkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 210 op, 3,5 v

Koulutus antaa valmiudet toimia monenlaisissa tehtävissä eri-ikäisten ihmisten hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja liikkumisen edistämisen parissa.

Mitä fysioterapia on?

Fysioterapeutin osaamisessa tärkeää on vuorovaikutus ja asiakkaan kohtaaminen sekä asiakkaan toimintakyvyn ymmärtäminen. Työ on hyvin itsenäistä ja asiakaslähtöistä. Vastaat asiakkaan fysioterapian suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä. Fysioterapeutin tärkeimpänä tehtävänä on edistää ja ylläpitää asiakkaan hyvinvointia, liikkumista ja toimintakykyä. Fysioterapeutti työskentelee usein fyysisestikin hyvin lähellä toista ihmistä. Työ edellyttää luottamuksen ja yhteisymmärryksen löytymistä asiakkaan kanssa, jotta kuntoutuminen ja toimintakyvyn edistäminen onnistuvat yhteistyössä.

Koulutuksen sisältö

Fysioterapeuttiopinnoissa perehdyt hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen fysioterapian keinoin. Opit ohjaamaan ja opastamaan asiakkaita liikkumis- ja toimintakyvyn sekä kuntoutuksen asioissa. Fysioterapian ammatillinen toiminta liittyy ihmisen liikkeen, liikkumisen, toimintakyvyn ja toiminnan arviointiin ja tukemiseen. Opit soveltamaaan yrittäjyyttä ja palvelumuotoilun ajattelutapaa hyvinvointialan palvelujen kehittämisessä.

Fysioterapeutin tutkinto koostuu perusopinnoista ja suuntautumisopinnoista. Perusopinnot antavat pohjan tutkinnolle ja ovat kaikille pakollisia. Suuntautumisopinnot mahdollistavat osaamisen syventämisen tai laajentamisen.

Perusopinnot

Fysioterapeutin perusopinnot rakentuvat erilaisten kokonaisuuksien ympärille, joita ovat:

 • Asiakkaan kohtaaminen ja ohjaaminen (30 op)
 • Asiakkaan tutkiminen ja kliininen päättely (30 op)
 • Terapiaosaaminen (30 op)
 • Terapiamenetelmien soveltaminen ja kehittäminen (30 op)
 • Asiakaslähtöiset kuntoutuspalvelut (30 op)
 • Kehittämisosaaja ja työelämän uudistaja (30 op)

Käytännön fysioterapiataitoja opitaan myös neljän harjoittelujakson aikana sekä opintojaksojen työpajoissa, joissa on mukana asiakkaita. Lisäksi opiskelija voi halutessaan täydentää opintojaan valinnaisella viidennellä harjoittelujaksolla.

Suuntautumisopinnot

Fysioterapeuttikoulutus sisältää 30 op suuntautumisopintoja. Suuntautumisopinnoilla voit täydentää osaamistasi esimerkiksi osallistumalla erilaisiin ajankohtaisiin kehittämistehtäviin perustuviin hankkeisiin. Osaamistaan voi syventää myös sairaaloiden, palvelukeskusten tai liikuntatoimen toimeksiannoissa. 
Tuemme valintojasi uraohjauksella, jolloin sinulla on mahdollisuus suunnitella ja käydä opintojasi läpi oman henkilökohtaisen ohjaajasi kanssa. Näin jokainen opiskelija voi rakentaa oman urasuunnitelmaa tukevan henkilökohtaisen opintosuunnitelman.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Opetusmuoto

Tammikuussa 2021 alkavat opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina. Monimuoto-opiskelu sisältää sekä lähi- että verkko-opetusta. Ainakin osa lähiopetuksesta vaatii paikallaoloa. Monimuoto-opiskelu sopii työn ohessa opiskelevalle.

Lue lisää opetusmuodoista >>

Kansainvälisyys

Opiskelu Laureassa on kansainvälistä. Osa opintojaksoista toteutetaan englanniksi ja opintojaksoilla pääset opiskelemaan yhdessä vaihto-opiskelijoidemme kanssa. Fysioterapeuttikoulutukseen sisältyy esimerkiksi englanniksi toteutettavat opintojaksot Clinical Reasoning in Physiotherapy sekä Physiotherapy in English.

Opiskelijoita kannustetaan suorittamaan osa opinnoista ulkomailla vaihto-opiskelijana. Kaikkiin koulutuksiin on rakennettu Liikkuvuusikkuna/Mobility window, jonka aikana erityisesti suositellaan vaihto-opiskelua tai harjoittelua. Tämän lukukauden aikana myös opinnot Laureassa toteutetaan englannin kielellä, yhdessä kansainvälisten opiskelijoiden kanssa. Opintoja englanniksi sisältyy siis kaikkien opintoihin.

Voit myös valita valinnaisia opintoja Laurean kielitarjonnasta, missä on englannin ja ruotsin lisäksi tarjolla myös esimerkiksi venäjän, espanjan sekä ranskan opintoja.

Lue lisää kansainvälisyydestä >>

Koulutuksen vahvuudet

Opiskelet käytännönläheisesti projekteissa ja hankkeissa yhteistyössä työelämän edustajien kanssa. Opiskelu pohjautuu Learning by Developing (LbD)-toimintamalliin eli kehittämispohjaiseen oppimiseen. LbD-mallin avulla opit tarttumaan rohkeasti haasteisiin ja toimimaan itseohjautuvasti työelämälähtöisyyden kautta.

Fysioterapeutin ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö. Tutkinnon suoritettuasi voit hakea rekisteröintiä laillistetuksi ammatinharjoittajaksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta (Valvira), joka myöntää ammattioikeuden harjoittaa terveydenhuollon ammattia Suomessa. Fysioterapeutin tutkinto mahdollistaa myös työskentelyn EU-alueella ilman lisäkoulutusta.

Työllistyminen

Fysioterapiaopinnoista valmistuvien opiskelijoiden työllistymisnäkymät ovat erinomaiset. Suurin osa valmistuneista työllistyy julkisen tai yksityisen terveydenhuollon työnantajan palvelukseen. Tutkinto mahdollistaa työskentelyn myös EU-alueella ilman lisäkoulutusta. 

Oman yrityksen perustaminen ja itsensä työllistäminen on myös mahdollista. Voit ryhtyä yrittäjäksi jo opiskeluaikana. Fysioterapeutti voi toimia myös asiantuntija- ja konsulttitehtävissä yksityisenä ammatinharjoittajana. Mahdollisia työpaikkoja ovat esimerkiksi:

 • sairaalat ja terveyskeskukset
 • liikunta- ja kuntoutuskeskukset
 • liikunta-alan yritykset
 • urheiluseurat
 • yhdistykset ja järjestöt

Jatko-opiskelu

Kun olet ollut työelämässä kaksi vuotta AMK-tutkinnon jälkeen, voit hakea ylempään ammattikorkeakoulutukseen, jossa voit syventää erikoisosaamistasi edelleen. AMK-tutkinnon suorittanut voi hakeutua jatkamaan opintojaan myös yliopistoissa tai muissa korkeakouluissa.

Usein kysyttyä

 • Voinko saada hyväksiluettua aiempia opintojani? 

  Aiempien opintojen hyväksi lukeminen tehdään aina opiskelijakohtaisesti, mahdollisesti näytön perusteella.

 • Missä voin tehdä työharjoittelun? 

  Harjoittelun voi tehdä kotipaikkakunnalla. Kaikkia harjoitteluja ei voi suorittaa omalla työpaikalla, koska fysioterapeutti tarvitsee monipuolista osaamista.
  Käytännön fysioterapiataitoja opitaan neljän harjoittelujakson aikana sekä opintojaksojen työpajoissa, joissa on mukana asiakkaita. Lisäksi opiskelija voi halutessaan täydentää opintojaan valinnaisella viidennellä harjoittelujaksolla.

Onko sinulla kysyttävää? Ota yhteyttä!

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Lisätietoja:

Minkälaista on fysioterapian opiskelu ja mihin voi työllistyä?

Fysioterapeutti (AMK), Otaniemi, 35 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2021
 • Opetustapa: Päivätoteutus
 • Opetusaika: Ma-Pe
Hae Opintopolussa 

Päivitetään pian.