Siirry sisältöön

ABC Oppimisen muotoilu ja Laurean ABC-kortit

ABC Oppimisen muotoilu -menetelmän avulla opetuksessa on mahdollista kehittää lopputuloksen lisäksi myös itse prosessia eli opiskelijan oppimiskokemusta. Laureassa on kehitetty oppimismuotoiluun myös omat ABC-kortit, jotka huomioivat pedagogisen LbD toimintamallin.

Laureassa ABC –menetelmää hyödynnetään osana uuden oppimisalustan pedagogista käyttöönottokoulutusta siten, että koko opetushenkilökunta osallistuu siihen. ABC-kortteja voi hyödyntää myös silloin, kun opintoa halutaan uudistaa esimerkiksi suurten keskeytysprosenttien vuoksi.

Mistä oppimisen muotoilussa on kyse?

Oppimisen muotoilulla tarkoitetaan opinnollisen kokonaisuuden (tehtävä, opinto) muovaamisen prosessia, joka toteutetaan systemaattisesti ja yhteisöllisesti. Se asettaa opiskelijan tekemisen keskiöön ja integroi digitaaliset ratkaisut pedagogisesti mielekkäällä tavalla. Oppimisen muotoilu pohjaa useimmiten olemassa olevien elementtien (sisältö, menetelmät, digityökalut) yhdistelyyn luovasti. Sen tavoitteena on myös mallintaa ja dokumentoida hyviä käytänteitä.

ABC-menetelmä

ABC Learning Design on oppimisen muotoilun menetelmä, jonka avulla opettajatiimit luovat visuaalisen käsikirjoituksen suunnittelemastaan opinnosta. Menetelmä käsittää 90 minuutin mittaisen työpajan. ABC-menetelmä huomioi erilaiset oppimisen tavat ja niitä tukevat teknologiset ratkaisut.

Erilaisia oppimisen tapoja edustavia kortteja asetellaan opinnon juonen sisältävälle ”pelilaudalle” ja sitä kautta syntyy opinnon visuaalinen käsikirjoitus. Korteissa kuvataan yhdellä puolella oppimisen tapa ja niiden toiselle puolelle on kirjattu ehdotuksia siitä, kuinka kyseinen oppimisen tapa voi toteutua lähiopetuksessa tai verkossa. Täyttämällä oppimisen tavat -lomake työpajan alussa sekä lopussa, on helppo todentaa kuinka ja miltä osin opintojaksoa on kehitetty työpajan aikana.

Alkuperäiset ABC Learning Design -kortit perustuvat Diana Laurillardin (2012) kehittämään teoriaan siitä, kuinka opiskelijat oppivat. Teoria on nimeltään Conversational Framework ja se on kuvattu teoksessa Teaching as a Design Science (2012). Menetelmää on sittemmin hyödynnetty kansainvälisessä Erasmus+ -hankkeessa, minkä ansiosta sen käyttäjäyhteisö on kovin kansainvälinen.

Esimerkki visuaalisesta käsikirjoituksesta

Esimerkki visuaalisesta käsikirjoituksesta

Muihin oppimisen muotoilun menetelmiin verrattuna ABC-menetelmä on verrattain nopea toteuttaa ja sen lähestymistapa on opiskelija- ja oppijakeskeinen. ABC-menetelmän käyttö stimuloi myös vuorovaikutusta opettajatiimin sisällä sekä niiden välillä.

ABC-menetelmä taipuu ja soveltuu ketterästi myös hyvinkin erityyppisten opintojen suunnitteluun ja ABC-työpajoja on mahdollista toteuttaa myös verkossa. Globaalista Covid-19 pandemiasta johtuen maaliskuussa 2020 Laurea muokkasi ABC-menetelmän verkkotyöskentelyyn soveltuvaksi. Verkkosessiot ovat osoittautuneet joustavaksi ja ketteräksi tavaksi toteuttaa ABC-työpajoja. Opettajat laativat opinnon digitaalisen käsikirjoituksen valitsemalleen alustalle (word-, padlet-, tai MIRO).  

ABC Oppimisen muotoilun -menetelmää on muokattu myös Laurean tarpeisiin ja lopputuloksena ovat syntyneet Laurean omat oppimisen muotoilun ABC-kortit, jotka on yhdistetty Laurean pedagogisen toimintamallin, LbD:n ja sen elementtien kanssa.

ABC-menetelmä ja LbD:n elementit

Laurean ABC-kortit

Laurean ABC-kortit on muokattu University College Londonin (UCL), Lundin yliopiston sekä Haaga-Helian korttien pohjalta ja sisältävät seitsemän oppimisen tavan korttia suunniteltuna sekä lähi- että verkko-opetukseen:

 

  • Virittäytyminen, orientaatio sekä ryhmäytyminen
  • Tiedon hankinta ja omaksuminen
  • Yhteisöllinen oppiminen
  • Keskustelemalla oppiminen
  • LbD-mallin mukainen kehittävä oppiminen
  • Käytännön oppimistehtävä
  • Tiedon tai taidon tuottaminen

Laurean ABC-kortit ladattavina versioina

Mallipohjat visuaalisen käsikirjoituksen tekemiseen ja oppimismuotoilun työpajan toteuttamiseen

ABC-menetelmän materiaalit ja taustakirjallisuus

In English: ABC Learning Design at Laurea (linkki englanninkieliselle alasivulle)

Lisätietoja: