Siirry sisältöön

ABC Oppimisen muotoilu ja Laurean ABC-kortit

ABC Oppimisen muotoilu -menetelmän avulla opetuksessa on mahdollista kehittää lopputuloksen lisäksi myös itse prosessia eli opiskelijan oppimiskokemusta. Laureassa on kehitetty oppimismuotoiluun myös omat ABC-kortit, jotka huomioivat pedagogisen LbD toimintamallin.

Laureassa ABC oppimisen muotoilun -menetelmää on käytetty erityisesti keväällä 2020 kun pedagogisten työpajojen avulla ovat samaa opintojaksoa eri kampuksilla opettavat opettajatiimit muotoilleet opintojaksojaan uuteen oppimisalustaan, Canvasiin siirryttäessä.

Mistä oppimisen muotoilussa on kyse?

Oppimisen muotoilulla tarkoitetaan opinnollisen kokonaisuuden (tehtävä, opinto) muovaamisen prosessia, joka toteutetaan systemaattisesti ja yhteisöllisesti. Se asettaa opiskelijan tekemisen keskiöön ja integroi digitaaliset ratkaisut pedagogisesti mielekkäällä tavalla. Oppimisen muotoilu pohjaa useimmiten olemassa olevien elementtien (sisältö, menetelmät, digityökalut) yhdistelyyn luovasti. Sen tavoitteena on myös mallintaa ja dokumentoida hyviä käytänteitä.

ABC-menetelmä

ABC Learning Design on oppimisen muotoilun menetelmä, jonka avulla opettajatiimit luovat visuaalisen käsikirjoituksen suunnittelemastaan opinnosta. Menetelmä käsittää 90 minuutin mittaisen työpajan. ABC-menetelmä huomioi erilaiset oppimisen tavat ja niitä tukevat teknologiset ratkaisut.

Esimerkki visuaalisesta käsikirjoituksesta

Esimerkki visuaalisesta käsikirjoituksesta

Muihin oppimisen muotoilun menetelmiin verrattuna ABC-menetelmä on verrattain nopea toteuttaa ja sen lähestymistapa on opiskelija- ja oppijakeskeinen. ABC-menetelmän käyttö stimuloi myös vuorovaikutusta opettajatiimin sisällä sekä niiden välillä. ABC-menetelmä pohjautuu Laurillandin (2012) kehittämään oppimisen muotoilun viitekehykseen, minkä ansiosta menetelmän käyttäjäyhteisö on kovin kansainvälinen. ABC-menetelmä taipuu ja soveltuu ketterästi myös hyvinkin erityyppisten opintojen suunnitteluun. ABC Oppimisen muotoilun -menetelmää on muokattu myös Laurean tarpeisiin ja lopputuloksena ovat syntyneet Laurean omat oppimisen muotoilun ABC-kortit, jotka on yhdistetty Laurean pedagogisen toimintamallin, LbD:n ja sen elementtien kanssa.

ABC-menetelmä ja LbD:n elementit

Laurean ABC-kortit

Laurean ABC-kortit on muokattu University College Londonin (UCL), Lundin yliopiston sekä Helsingin yliopiston korttien pohjalta ja sisältävät seitsemän oppimisen tavan korttia suunniteltuna sekä lähi- että verkko-opetukseen:

 

  • Virittäytyminen, orientaatio sekä ryhmäytyminen
  • Tiedon hankinta ja omaksuminen
  • Yhteisöllinen oppiminen
  • Keskustelemalla oppiminen
  • LbD-mallin mukainen kehittävä oppiminen
  • Käytännön oppimistehtävä
  • Tiedon tai taidon tuottaminen

Laurean ABC-kortit ladattavina versioina

Mallipohjat visuaalisen käsikirjoituksen tekemiseen ja oppimismuotoilun työpajan toteuttamiseen

ABC-menetelmän materiaalit ja taustakirjallisuus

In English: ABC Learning Design at Laurea (linkki englanninkieliselle alasivulle)

Lisätietoja: