Siirry sisältöön

Trendikirjasto

Kiinnostavatko sinua trendit ja tulevaisuuden mahdollisuudet? Laureassa opetetaan ennakointia vuosittain viidellä YAMK-opintojaksolla. Opiskelijoiden tunnistamat trendit kuvataan Futures Fit® trendikortin avulla ja kootaan Laurean trendikirjastoon avoimesti saataville. Trendikortit ovat YAMK-koulutuksessa syntyneitä työvälineitä, joissa kuvataan tulevaisuuden mahdollisia polkuja. Tutustu siis tulevaisuuden mahdollisiin vaihtoehtoisiin skenaarioihin, entä jos?

Esimerkkejä trendikorteista

Tulevaisuuksiin liittyvää ymmärrystä voi kehittää monitoroimalla tulevaisuuteen vaikuttavia ilmiöitä ja kehityssuuntia, jäsentämällä vaihtoehtoisia tulevaisuuspolkuja ja käymällä päätöksenteon tueksi rohkeaa ja avointa keskustelua siitä, miten toivottavia tai ei toivottavia erilaiset tulevaisuudet ovat ja miten omat valintamme tuottavat tulevaisuutta.

Laurean ylemmän ammattikorkeakoulun (YAMK) opiskelijat ovat tehneet toimintaympäristön monitorointia monialaisissa opiskelijaryhmissä etenkin kuluttajakäyttäytymiseen ja palveluliiketoimintaan liittyen jo vuodesta 2013 lähtien; trendejä on julkaistu Laurean trendikorttikirjastossa vuodesta 2017 lähtien. Joka vuosi on kuvattu noin 50 trendiä eri teemoista, kuten työ, koulutus ja oppiminen, ruoka ja ravinto, terveys ja hyvinvointi sekä status ja valta.

Monitoroinnin pohjalta syntyneitä trendikortteja on tuotettu julkiseen käyttöön ja trendikortit ovat vapaasti saatavilla Laurean sähköisessä Trendikirjastossa. Uudet trendikortit julkaistaan viisi kertaa vuodessa järjestettävissä Trendiaamiaistilaisuuksissa. Tietoa tulossa olevista trendiaamiaistilaisuuksista löytyy Laurean verkkosivuilta tapahtumat-osiosta.

Mitä ovat trendikortit?

Trendikortit ovat lyhyitä kuvauksia, tulevaisuustarinoita vaihtoehtoisista tulevaisuuksista havaitun muutoksen näkökulmasta. Trendikorteissa kuvataan, mitä havaitut tulevaisuussignaalit ja toimintaympäristön muutokset voisivat tarkoittaa ihmiselle: heidän käyttäytymiselleen ja tarpeilleen. Trendikortit ovat työkalu ajattelun venyttämiseen, ne herättävät pohtimaan “entä jos” -näkökulmia ja ruokkivat ajattelua.

Trendikortit kuvaavat tutkittavan teeman kannalta olennaisia muutoksia ja niiden avulla voidaan aktivoida ihmisiä. Tulevaisuuksiin liittyvää ymmärrystä voi kehittää monitoroimalla tulevaisuuteen vaikuttavia ilmiöitä ja kehityssuuntia, jäsentämällä vaihtoehtoisia tulevaisuuspolkuja ja käymällä päätöksenteon tueksi rohkeaa ja avointa keskustelua siitä, miten toivottavia tai ei toivottavia erilaiset tulevaisuudet ovat ja miten omat valintamme tuottavat tulevaisuutta.

Trendikortit Laureassa

Laureassa tulevaisuuksien ennakointia opiskellaan esimerkiksi osana YAMK-opintoja Tulevaisuuksien johtamisen ja ennakoinnin menetelmät -opintojaksolla monitoroimalla toimintaympäristöä ja tuottamalla yhdessä trendikortteja. Trendikortit ovat tulevaisuudessa käytävän keskustelun avauksia ja haastavat ihmiset ottamaan kantaa tulevaisuuteen.

Opintojaksolla työskennellään monialaisissa tiimeissä. Jokainen tiimi valitsee opintojakson alussa itselleen aihealueen, jonka raameissa aloitetaan toimintaympäristön monitoroiminen eli signaalien keruu. Tavoitteena on kerätä ainakin 80-100 signaalia useamman viikon ajan itsenäisesti valittuun aihe-alueeseen liittyen. Yksittäinen signaali voi olla lehtiartikkeli, kuva tai mikä tahansa muu kirjoitus aiheesta. Signaali voi olla myös kuultu tai käyty keskustelu esimerkiksi alan asiantuntijan kanssa. Signaalien keruun myötä saadaan ymmärrys siitä, mistä juuri nyt puhutaan.

Trendikorttien sisältö muodostuu Futures Fitin systemaattisella ja johdonmukaisella toimintaympäristön monitoroinnilla Futures Fitin  monitorointityökalua käyttäen. Monitoroinnin havainnot puretaan fasilitoidussa työpajassa trendiseinäksi ja edelleen trendikorteiksi.

Trendikorttien hyödyntäminen

Trendikortit antavat käyttäjilleen erilaisia näkökulmia, joilla tutkittavia ja kehitettäviä ilmiöitä – kuten esimerkiksi yrityksen strategiaa– voi analysoida eri näkökulmista. Trendikortteja voidaan käyttää monin tavoin myös esimerkiksi uraohjauksessa, sekä erilaisten osaamispolkujen kehittämisessä tai vaikkapa TKI-hankkeiden ideoinnissa.

Trendikortteja voi:

 • Haastaa
 • Opponoida
 • Muokata
 • Yhdistellä
 • Sanoa itse paremmin
 • Hyödyntää fokusoiduissa Delfoi-tutkimuksissa
 • Yhdistää osaksi muuta tulevaisuuden tutkimuksen tietoa
 • Valita rusinat pullasta
 • Niellä kritiikittömästi koko setti sellaisenaan
 • Pureskella perusteellisesti

Esimerkkejä trendikorteista

 • Kiertotalous – ruokailukäyttäytymisen uusi normi
 • Perinteiset miesroolit hiipuvat
 • Aktiivinen virtuaalinen vanhuus
 • Robotiikka lisää perheiden hyvinvointia
 • Tulevaisuuden uudet asumistavat
 • Autenttinen yhteisöllinen kaupunki
 • Autonominen ja päästötön liikennejärjestelmä
 • Vapaa-ajan vietto muuttuu
 • Maaseutu kutsuu etätyöhön
 • Aatteellinen ruoka ravintona
 • KonMari-nomadismi
 • Työelämän hybridisaatio
 • Totaalinen kontrolliyhteiskunta

Tutustu Laurean trendikirjastoon

Heräsikö mielenkiinto, haluatko tietää lisää?

Tulevaisuusmuotoilija Minna Koskelo on vastannut Laurean trendikorttiprosessista ja samalla myös Trendikirjastosta syksystä 2019 alkaen. Minnan tavoittaa sähköpostitse osoitteesta minna.koskelo@11hki.fi 

Yhteyshenkilönä Laureassa toimii yliopettaja Susanna Kivelä (susanna.kivela.@laurea.fi)