Siirry sisältöön

Päiväkirjamuotoinen opinnäytetyö eli PONT

Päiväkirjamuotoisessa opinnäytetyössä tekeminen on pilkottu pieniin osiin, joihin saa palautetta ja ohjausta säännöllisesti. Näin opinnäytetyön tekeminen onnistuu pienemmällä kynnyksellä osana omaa työtä. Päiväkirjamainen opinnäytetyö eli PONT on strukturoitu ja aikataulutettu tapa tehdä opinnäytetyö omaa työtä tai oman työpaikan käytäntöjä kehittäen. PONTin tekeminen kestää noin 12-15 viikkoa eli sen saa valmiiksi yhden lukukauden aikana. Tällainen opinnäytetyö sopii erityisesti opiskelijalle, jonka työhön liittyy kehittämistä tai esimerkiksi uudessa työssä aloittavalle opiskelijalle.

Tutustu ratkaisuun

Videotuotanto: Joel Korhonen
Videon toimituskunta: Joel Korhonen, Birgit Aurela, Seija Tiainen, Pauliina Nurkka ja Sanna Niinikoski

Pont_WEB.jpg

Kuvaus pedagogisesta ratkaisusta

Päiväkirjamuotoinen opinnäytetyö eli PONT tehdään lukukauden aikana määrätyllä ajanjaksolla noin 15:ssä viikossa omalla työpaikalla kehittäen omaa työtä ja samalla työpaikkaa.

Toistaiseksi PONT toteutetaan erillisenä koulutuksen omista opinnäytetyöprosesseista ja seminaarikäytännöistä, kuitenkin osana alan opinnäytetyö opintojaksoa. Prosessi noudattaa kuitenkin Laurean yleistä opinnäytetyöprosessia ja arvioidaan samoilla opinnäytetyön arviointikriteereillä.

PONT soveltuu erityisesti:

  • työelämässä oman ammattialueensa tehtävissä olevalle opiskelijalle, jonka työhön liittyy kehittämistä (kohderyhmänä esim. ’työelämään kadonneet’ ja ’työelämään uponneet’) – tämä olikin ratkaisun alun perin tavoiteltu kohderyhmä
  • omalla alallaan uudessa työssä tai uudenlaisissa työtehtävissä aloittavalle opiskelijalle – toteutusten aikana huomattiin, että ratkaisu kiinnostaa ja toimii myös normiajassa ja nopeutetusti opinnoissa eteneville
  • ylipäänsä opiskelijalle, joka haluaa tehdä opinnäytetyön osana omaa työtään – vaatii myös itsenäisyyttä ja itsekuria, aikatauluissa on pysyttävä

Miten oppimisen laatu näyttäytyy ratkaisussa ja miten se vaikuttaa hyvään oppimiskokemukseen?

Hyvä oppimiskokemus tässä ratkaisussa syntyy muun muassa säännöllisesti saadusta palautteesta ja ohjauksesta. Ratkaisun avulla opinnäytetyön tekemiseen tulee myös ryhtiä, mikä osiltaan estää katoamisen työelämään lopullisesti.

Päiväkirjamuotoisen opinnäytetyön valitsemalla moni saa tehtyä roikkumaan jääneen opinnäytetyön pienemmällä kynnyksellä osana omaa työtään. Toisaalta kiihdyttäjät saavat selkeät raamit nopeaan valmistumiseen PONTin kautta. Toteutustapana PONT on suhteellisen riskitön, sillä esimerkiksi aikataulun pettäminen on lähinnä kiinni vain itsestä.

Idean uutuusarvo 

Mallia päiväkirjamuotoiseen opinnäytetyöhön kehitettiin alun perin Verkkovirta- hankkeessa ja Laurean mallia lähdettiin kehittämään tämän pohjalta Leppävaaran kampuksella yhteistoteutuksissa liiketalouden, matkailu- ja palveluliiketoiminnan, tietojenkäsittelyn sekä turvallisuusalan opiskelijoiden kanssa. PONT pilotoitiin Laureassa keväällä 2018 ja otettiin sen jälkeen säännölliseen toteutukseen (2-3 kertaa lukukaudessa). Laurean PONT-mallia ja prosessia on kehitetty ja jatkokehitetään kuitenkin edelleen.

Miten LbD:n eli kehittämispohjaisen oppimisen elementit näkyvät ratkaisussa?

LbD näkyy itse PONTin tekemisessä oman työn yhteydestä löydetyn kehittämishankkeen tai kehittämisideoiden toteuttamisen muodossa.

 Mitkä ovat tämän ratkaisun ydinasiat?

  • PONT tehdään omalle työpaikalle, osana omaa työtä
  • PONTissa kehitetään omaa työtä tai työhön/työpaikkaan liittyviä kehittämiskohteita
  • PONT on strukturoitu tapa tehdä opinnäytetyö, joka koetaan joskus ”isona pelottavana möykkynä”
  • PONTin teossa opinnäytetyön tekeminen on pilkottu pieniin osiin, joista saa säännöllisesti palautetta
  • PONTin tekeminen kestää noin 12-15 viikkoa eli se saadaan yhden lukukauden aikana valmiiksi

Työ­kalut ja –välineet, joilla ratkaisu to­teu­te­taan

Työtilana toimivat Teams sekä OneDrive. Opiskelija jakaa PONTin opinnäytetyönsä ohjaajille, jonka jälkeen ohjaajat seuraavat PONTin etenemistä ja antavat palautetta viikoittain.

Työmäärä ratkaisun takana: kuinka aikaavievä/haastava ratkaisu oli toteuttaa? (toistettavuus) 

Ohjauksellisesti ratkaisu työllistää ohjaajaa prosessin aikana säännöllisesti, toisin kuin perinteisessä opinnäytetyössä, jossa ohjaus keskittyy enemmän prosessin alkuun ja loppuun. Kokonaisuutena resurssin tarve on kuitenkin sama kuin muissakin opinnäytetöissä.

Pedagogisesta ratkaisusta saatu palaute

Palaute on ollut erinomaista, opiskelijat olleet erittäin tyytyväisiä. Suurin osa opiskelijoista on PONTin ansiosta valmistunut aikataulussa.

Lainauksia opiskelijoilta:

”Päiväkirjamuoto on mielestäni loistava tapa tehdä opinnäytetyö. Se sopii työssäkäyvälle, ehkä asiantuntija- tai esimiestehtävissä työskentelevälle. Aion jatkaa jonkinlaista päiväkirjan kirjoittamista jatkossakin.”

”PONT sopii mielestäni sellaisille, joilla on hankaluuksia pysyä omaehtoisesti aikataulussa, sillä PONTin muoto pakottaa tekemään ja työ etenee kuin itsestään. Olen erittäin tyytyväinen, että havahduin tähän mahdollisuuteen.”

”Opin prosessin aikana erityisesti jäsentelemään ja suunnittelemaan työtäni.”

”Mielestäni tärkeimmät saavutukseni PONT-prosessin aikana olivat havainnot kehittämiskohteista ammatillisesta näkökulmasta ja konkreettiset oppimishetket käsitellyistä työhöni liittyvistä aiheista.”

”Mielestäni PONT-muotoisen opinnäytetyön tekeminen oli konkreettisesti hyödyllistä. PONTin teko sopi minulle erinomaisesti, koska sen linkittäminen omaan kiireiseen työarkeen toimi oikeasti.”

”PONT sopii uusissa tehtävissä aloittaville”

”Ilman PONTia en olisi valmistunut lainkaan”

Lainauksia toimeksiantajilta:

Miten organisaationne hyödyntää tehtyä opinnäytetyötä?

” Päiväkirja antaa erittäin yksityiskohtaisen kuvauksen xxx-asiantuntijan arjen työstä. Materiaalin avulla pystymme analysoimaan mm. eri työtehtäviin kuluvaa aikaa, pystymme tunnistamaan mahdolliset aikasyöpöt ja tekemään toimenpiteitä, jotta työaika käytetään mahdollisimman hyvin sekä työntekijän että asiakkaan hyödyksi. Opinnäytetyö avaa myös hyvin työn vaatimaa osaamista ja helpottaa xxx-asiantuntijan osaamisen kehittämisen suunnittelua.”

”Päiväkirjan kirjoittaminen voisi olla hyödyllistä organisaatiossa, ja varsinkin, jos tuntuu, ettei ole riittävästi aikaa. Opinnäytetyössä tuli esiin hyödyllisiä kehitysideoita.”

” Sisäisten prosessien ongelmatilanteiden tunnistaminen sekä niiden analysointi”

” Pontti on todennäköisesti hyvällä tavalla ”pakottanut” työntekijän (opiskelijan) pohtimaan asioita hieman keskimääräistä analyyttisemmin ja tarkemmin, sillä olen saanut häneltä ilahduttavan runsaasti kehitysideoita ja tuoreita ajatuksia. Osa kehitysehdotuksista on jo ehditty ottaa käytännön tasolla käyttöönkin.”

Mitä uutta tai odottamatonta tuli ilmi opinnäytetyön tekemisen kanssa?

” Päiväkirja avasi hyvin myös toiminta ympäristössämme jatkuvasti tapahtuvia muutoksia, joihin asiantuntijan on kyettävä reagoimaan toisinaan hyvinkin lyhyellä varoitusajalla.”

”Päiväkirjan teko varmasti lisäisi suunnitelmallisuutta ajankäytössä ja auttaisi jäsentämään työtehtäviä.”

Esimerkkejä päiväkirjamuotoisista opinnäytetöistä

Hagelberg, Pia (2019, liiketalous): Itsensä kehittäminen asiantuntijaroolissa

Hirvi, Anniina (2019, turvallisuusala): Turvallisuusalan asiantuntijana valtion tilaaja- ja liikenneverkkojen kehittäjäorganisaatiossa

Honkanen, Markus (2019, turvallisuusala): Palotarkastajan päiväkirja: paikkatiedon hyödyntäminen pelastuslaitoksen valvontatoiminnassa

Honkanen, Valtteri (2019, liiketalous): Päiväkirjaopinnäytetyö vuokrauspäällikkönä

Leinonen, Jani (2019, turvallisuusala): Matkalla asiantuntijasta esimieheksi

Dits, Tero (2018, turvallisuusala): Hankinta-asiantuntijana valtion yhteishankintayksikössä

Hällström, Aino (2018, liiketalous): Päiväkirjaopinnäytetyö HR-assistenttina

 

Lisätietoja: