Siirry sisältöön

Vuoden pedagoginen teko 2019: KEIJO-hanke

Vuonna 2019 Vuoden pedagoginen teko tunnuspalkinnon sai KEIJO - ko­ke­mus­asian­tun­ti­juus edis­tä­mäs­sä it­se­näi­syyt­tä ja osal­li­suut­ta -hanke, joka on monilta osin integroitu sekä amk- että yamk-opetukseen. Lue alta tarkemmin mistä KEIJO-hankkeessa on kyse ja perustelut, miksi valinta kohdistui tähän pedagogiseen tekoon.

Tutustu ratkaisuun

Kaksivuotisen, ESR-rahoitteisen KEIJO-hankkeen päätavoitteena on kehittää työllistymistä tukeva koulutusmalli, joka perustuu kokemusasiantuntijuuteen ja sen ammatilliseen hyödyntämiseen. Hankkeen kohderyhmänä ovat rikos- ja päihdetaustaiset henkilöt, joiden oma toipuminen on edennyt ja joiden tavoitteena on suunnata kohti koulutusta ja avoimia työmarkkinoita. Koulutuksessa hyödynnetään ryhmään kuuluvien kokemusasiantuntijuutta päihteistä irtautumisesta ja rikoksettomaan elämänhallintaan selviytymisestä. Hankkeen keskeisenä ajatuksena on tarjota mielekäs väylä työelämään kiinnittymiseksi ja samalla vahvistaa tuloksellisen toimijuuden kautta myönteistä yhteiskuntaan kuulumisen kokemusta. Koulutus koostuu oppisisältöjen lisäksi oman toipumisprosessin ohjatusta läpikäynnistä sekä tiiviistä työhönvalmennuksesta.

Vuoden pedagoginen teko 2019 -tunnustuspalkinto:
KEIJO-hanke integroituna amk- ja yamk-opetukseen

KEIJO -hanke (2018-2020) eli rikos- ja päihdetaustaisille suunnattu kokemusasiantuntijakoulutus korkeakouluympäristössä on tarjonnut mahdollisuuden integroida monialaisesti AMK- ja YAMK
-opetusta toteutettavaksi kokemusasiantuntijoiden kanssa. Hanke on tarjonnut opiskelijoille oppimisympäristön erilaisten oppimistehtävien suorittamiselle ja palveluiden yhteiskehittäminen tulevien ammattilaisten sekä palveluiden käyttäjien kanssa on tarjonnut erinomaisen mahdollisuuden palvelumuotoiluun. Hankkeen kokemusasiantuntijat ovat osallistuneet sosiaali-, terveys-, turvallisuus- ja rikosseuraamusalan koulutuksiin, hankkeessa on olut amk- ja yamk-opiskelijoita harjoittelijoina ja opinnäytetyön hankkeesta tekee kahdeksan opiskelijaa. Opiskelijoiden palautteen perusteella kokemusasiantuntijayhteistyö on rikkonut heidän ennakkokäsityksiään rikos- ja päihdetaustaisista ihmisistä, tarjonnut mahdollisuuden rikos- ja päihdetaustaisten kanssa toteutuvaan vuorovaikutukseen ja tehnyt näkyväksi kohderyhmälle suunnattujen erilaisten palveluiden kehittämishaasteita.

KEIJO-hankkeen syksyn koulutus 2020 toteutuu Riihimäen vankilassa ja integraatiossa mukana on tällä kertaa koko YAMK-koulutuksen opiskelijaryhmä.

KEIJO-hankkeen omat verkkosivut

KEIJO-hanke Facebookissa

Lue kokemuksia kokemusasiantuntijuudesta Kriminaalihuollon tukisäätiön blogista

Hankejulkaisut:

Janika Lindströmin Blogit KRITS verkkosivuilla 2018-2020

  • ”TERVETULOA YHTEISKUNTAAN, EI SUA TÄÄLLÄ AUTETA” -Projektityöntekijän havaintoja rikoksista tuomittujen paluusta takaisin yhteiskuntaan. (julkaistaan pian)
  • Mihin me tarvitsemme rikos- ja päihdetaustaisten kokemustietoa?
  • Havaintoja rikos- ja päihdetaustaisten kasvusta kokemusasiantuntijuuteen
  • Kokemusasiantuntijat ovat kokemusopettajiamme
  • Kokemusasiantuntijat oppimassa työelämässä
  • Kokemuksia kokemusasiantuntijuudesta
  • Kirjeeni Sinulle


Artikkelit:

Vankilasta vapautuvia tukien ja rinnalla kulkien kohti työelämää – Näkökulmia rikostaustaisten työhön kuntoutukseen ja työllistymisen edistämiseen

Desistanssia, toipumista ja kokonaisvaltaista sosiaalista kuntoutumista. Kokemusasiantuntijoiden tarinoita.

Opinnäytetyöt:

”Oikeesti mä oon yhteiskunnassa” - KEIJO-hankkeen kokemusasiantuntijoiden näkökulmia osallisuudesta

Kokemusasiantuntijuus suomalaisissa tieteellisissä julkaisuissa : kirjallisuuskatsaus kokemusasiantuntijuudesta

”Käytä niitä omia aivoja” Kokemusasiantuntijoiden opas rikollisuudesta irrottautumisen tueksi

(Tulossa 2 YAMK, 1 AMK, 2020-2021)

Rikollisesta esikuvaksi

 

Lisätietoja:

KEIJO-hankkeeseen liittyviä uutisia