Siirry sisältöön

Sosionomiopiskelijat perehdyttivät työelämäteemaan KEIJO-hankkeessa

KEIJO-hankkeen tulevat kokemusasiantuntijat harjoittelivat ansioluettelon laatimista ja työhaastattelussa toimimista yhdessä sosionomiopiskelijoidemme ja rekrytoinnin ammattilaisten kanssa.

Uutinen 14.1.2019

KEIJO-hankkeen kohderyhmänä ovat rikostaustaiset ihmiset, joiden tavoitteena on kouluttautua tai hakeutua avoimille työmarkkinoille. Tarkoituksena on tarjota väylä työelämään sekä vahvistaa ihmisen omaa toimijuutta. Koulutetut kokemusasiantuntijat siirtyvät kolmen kuukauden koulutuksen jälkeen ohjatusti työharjoitteluun rikosseuraamus- tai sosiaalialan toimipaikkoihin. 

Laurean sosionomiopiskelijat Sanna Mustonen ja Julia Kurvinen perehdyttivät kokemusasiantuntijakoulutettavia työelämäteemaan. Koulutettavat laativat ohjauksen avulla kokemusasiantuntijan CV:n, jossa menneisyys on käännetty voimavaraksi.  

- Minulla on paljon omakohtaista kokemusta päihde-, rikollis- ja vankila-alasta. Tunnen hyvin ne vaikeudet, jotka siellä vallitsevat. Ymmärrän sitä ajatusmaailmaa ja puhun samaa kieltä tulevien asiakkaiden kanssa, kuvailee yksi KEIJO-hankkeen tulevista kokemusasiantuntijoista. 

CV:t tulivat heti käyttöön hankkeen rekryaamiaisella, jonne oli kutsuttu edustajia muun muassa Vantaan kaupungilta, Rikosseuraamuslaitokselta ja kolmannelta sektorilta. Tilaisuus poiki tuleville kokemusasiantuntijoille harjoittelupaikkoja ja hankkeelle erilaisia yhteistyömahdollisuuksia.

Työelämä-jakso huipentui työhaastattelusimulaatioon, jossa koulutettavat saivat harjoitella haastattelutilannetta rekrytoinnin ammattilaisen kanssa. He saivat vinkkejä haastatteluun sekä palautetta omista työnhakutaidoista. Koulutettavat antoivat kiitosta tilaisuudesta ja haastattelijakin innostui pohtimaan, kuinka osallistaa omat asiakkaat mukaan rekrytointiprosesseihin. 

Mustonen opiskelee YAMK-tutkintoa sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen -koulutusohjelmassa ja suorittaa KEIJO-hankkeessa projektiopintoja. Kurvinen opiskelee rikosseuraamusalan sosionomitutkintoa ja tekee hankkeessa ammatillisten työmenetelmien harjoittelua. Molemmat heistä aikovat viedä työelämään tuoreita näkemyksiä kokemusasiantuntijuudesta. 

Lisätietoja: