Siirry sisältöön

Oppimiskokemuksia hanke- ja järjestötyöstä kokemusasiantuntijoiden kanssa

Laureassa rikosseuraamusalan sosionomiksi opiskeleva Emilia Räty kertoo harjoittelustaan KEIJO-hankkeessa.

”Opiskelen ensimmäistä vuotta Laureassa monimuoto-opiskelijana rikosseuraamusalan sosionomiksi. Opiskelut ovat sujuneet mallikkaasti oman vakityöni ohessa.

Valmistauduin keväällä aloittamaan työharjoitteluani KEIJO-hankkeessa Tampereella, mutta vallitsevan koronatilanteen vuoksi harjoitteluni jouduttiin keskeyttämään hallituksen linjaamien kokoontumisrajoitusten vuoksi. Noin viikko keskeyttämisestä eteenpäin näin koulun virtuaalisessa oppimisalustassa viestin, jossa haettiin keväälle ja kesälle työharjoittelijaa Uudenmaan Keijo-hankkeeseen, virtuaalitoteutukseen. Otin saman tien yhteyttä lehtori Janika Lindströmiin ja sovimme työharjoittelun aloituksen seuraavaksi aamuksi. Olin erittäin tyytyväinen, että sain jatkaa työharjoitteluani ja anottu opintovapaa ei mennyt hukkaan.

Olin todella yllättynyt siitä, kuinka avoimesti ja luottamuksella minut otettiin mukaan ryhmään. Opin kokemusasiantuntijoilta sellaisia asioita, joita ei kirjoista voi oppia. Koen KEIJO-hankkeen erittäin tärkeänä koulutuksena ja toivon, että myös tulevaisuudessa kokemusasiantuntijoilla on mahdollisuus vastaavanlaiseen ammatillisuutta kehittävään koulutukseen.

Kokemusasiantuntijuus on varmasti tulevaisuudessa yksi tärkeimmistä tukijoista, kun tavoitellaan rikollisesta elämäntavasta irrottautumista ja päihdekierteen katkaisemista.

Kokemusasiantuntijuus on varmasti tulevaisuudessa yksi tärkeimmistä tukijoista, kun tavoitellaan rikollisesta elämäntavasta irrottautumista ja päihdekierteen katkaisemista. Uskon, että moniammatillisella yhteistyöllä ja koulutettujen kokemusasiantuntijoiden myötä tavoitteet ovat saavutettavissa.

Harjoittelun myötä pääsin mukaan myös järjestötoimintaan. Osallistuin KEIJO-hankkeen ja Siltavalmennusyhdistyksen perustaman Irti rikoksista yhdistyksen toimintaan. Oli mielenkiintoista oppia, millaisia asioita aloitteleva järjestö käsittelee sekä millaisia haasteita toiminta voi sisältää. Irti rikoksista ry mahdollistaa monialaisen toiminnan.  Tällä hetkellä järjestössä suorittaa harjoitteluaan Laurea-ammattikorkeakoulun eri alojen opiskelijoita sekä KEIJO-hankkeen kokemusasiantuntijoita. Eri alojen opiskelijat tuovat toimintaan ammatillista osaamistaan sekä toiminnan kannalta relevantteja näkemyksiä. Järjestötoiminta tarjoaa oppimiskokemuksia hankerahoituksien anomisesta, hanketoiminnasta, markkinoinnista ja viestinnästä sekä yhteistyöstä eri viranomaistahojen kanssa.

Toivon järjestölle menestystä ja hienoja saavutuksia. Harjoittelun päätteeksi ilmoittauduin itse vapaaehtoiseksi mukaan järjestön toimintaan. Toiveeni onkin, että myös muut ihmiset sekä toimijat tarjoaisivat vapaaehtoista työpanosta sekä auttavat kätensä tärkeiden asioiden puolesta työtä tekeville järjestöille.

Olen kiitollinen siitä, mitä työharjoitteluni antoi minulle ja on hienoa, kuinka minulle on mahdollistettu koulun puolesta näin monimuotoisia ja ammatillisuutta kehittäviä kokemuksia.”

KEIJO- eli Kokemusasiantuntijuus edistämässä itsenäisyyttä ja osallisuutta -hankkeessa kehitetään kokemusasiantuntijakoulutusta rikos- ja päihdetaustaisille. Lue lisää hankkeen verkkosivuilta.

Lisätietoja: