Siirry sisältöön

Urheilijana Laureassa

Laureassa tunnistetaan urheilu-uran ja opintojen kriittinen ajallinen päällekkäisyys. Siksi Laureassa halutaan tukea opiskelun ja urheilun joustavaa yhdistämistä sekä edistää opiskelijoiden laaja-alaista hyvinvointia. Laurea haluaa luoda urheilijoille mahdollisuuksia paitsi menestyä urheilu-uralla myös sopeutua myöhemmin työelämään hyvillä koulutuksen tuomilla valmiuksilla.

Laurean pedagogiikan ja Learning by Developing (LbD) -oppimismallin keskiössä ovat opiskelijakeskeisyyden, työelämäläheisyyden, osaamisperustaisuuden, joustavuuden ja yksilöllisen ohjaustoiminnan vahvistaminen.  

Kilpaurheilua harrastava opiskelija saa Laurealta apua opintojen suunnittelussa, jotta urheilun vaatimukset tulevat huomioiduiksi henkilökohtaisessa oppimissuunnitelmassa.

Urhea yhteistyö

Laurea-ammattikorkeakoulun ja pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian (Urhea) välille on solmittu kirjallinen kumppanuussitoumus ja Laurea-ammattikorkeakoulu on pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian jäsen. Oppilaitoksemme urheilevilla opiskelijoilla on mahdollisuus hakea Urhean jäsenyyttä.

Urhea on tarkoitettu kansainvälisellä tasolla oleville ja sinne pyrkiville urheilijoille sekä kaikille niille tahoille ja henkilöille, jotka ovat halukkaita auttamaan urheilijoita kohti koulutus- ja urheilu-uran tavoitteita. 

Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemia Urhea on yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on tukea huippu-urheilijoiden ja huipulle tähtäävien nuorten urheilijoiden päivittäisharjoittelua, opiskelua sekä tukipalvelujen saatavuutta. Yhteistyöverkostossa lajiliitot ja seurat vastaavat urheilijoiden valmennuksesta, oppilaitokset opetuksesta, ohjaamisesta sekä tukipalvelujen järjestämisestä.  

Urhea-opiskelija saa apua oppilaitoksen taholta opintojen suunnittelussa ja toteutuksessa, jotta urheilun vaatimukset tulevat huomioiduksi henkilökohtaisessa oppimissuunnitelmassa. Urhea-opiskelijan henkilökohtaiseen oppimissuunnitelmaan vaikuttavat urheilijan arjen kuormittavuus, kilpailu- ja leirikalenteri sekä pitkäntähtäimen tavoitteet.

Urheilijan opiskelua tuetaan mm. seuraavilla tavoilla:

  • yksilöllinen opiskeluaikataulu
  • vaihtoehtoiset tavat opintojen suorittamiseksi
  • urheilussa saavutetun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen; hyväksiluku, osaamisen näyttö 
  • tutkinnon mukaisen osaamisen hankkiminen urheilulla: urheilun opinnollistaminen
  • työharjoittelun toteutumisen vaihtoehtoiset käytänteet
  • urheilu-uralta nousevat opinnäytetyön aiheet
  • kansainvälisen vaihdon luomat mahdollisuudet

Lisätietoja: