Siirry sisältöön

Mission Zero Foodprint

Mission Zero Foodprint -hankkeen päätavoitteena oli kehittää ja uudistaa pienten ravintola- ja ruokapalveluyritysten liiketoimintaa sekä tuotteita resurssiviisaammaksi ja kohti hiilineutraaliutta, sekä vahvistaa alan yritysten välistä yhteistyötä ja ympäristöystävällistä imagoa.

  • Toteutusaika:1.10.2019 - 31.12.2021
  • Rahoittaja:EAKR 2014-2020
  • Tutkimusohjelma:Palveluliiketoiminta ja kiertotalous
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI
  • Teemat:Digitalisaatio ja tiedon hallinta yhteiskunnassa, Pedagogiikka ja yhteiskehittäminen, Yrittäjyys
  • Projektipäällikkö:Anne Turunen

Mission Zero Foodprint -hanke kokoaa ravintola- ja ruokapalvelualan yrityksiä, kehittäjiä ja sidosryhmiä yhteen palvelumuotoilun toimintamallin mukaisesti

Hankkeen avulla on tarkoitus tuottaa yhteisesti ja avoimesti resurssiviisaita ja digitaalisia ratkaisuja hiilijalanjäljen mittaamiseen ja indikaattorien kehittämiseen, jotka tukevat ravintolatoimialalla resurssien tehokkuutta. Näin pyrimme tukemaan kestävän kehityksen ja hiilineutraalisuuden kuvan vahvistamista yrityksissä ja samalla edistämään heidän kilpailuetuaan. Yhteiskehittämisen keinoin muotoillaan visuaalisia elementtejä, joilla voidaan ohjata kuluttajien valintoja. Yhteiskehittämisen lisäksi hanke pyrkii tukemaan kansainvälistä verkottumista tiedon ja parhaiden käytäntöjen jakamiseksi sekä edistämään uusia yhteistyömuotoja alan toimijoiden kesken. 

Hanke toteutetaan yhteistyössä Forum Virium Helsingin kanssa, joka toimii hankkeen koordinaattorina ja vastaa ravintolapalveluita tuottaville yrityksille suunnatun alustan konseptoinnista sekä digitaalisten työkalujen edistämisestä. Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahaston ja Uudenmaan liitto. Mukana on myös laaja verkosto yhteistyökumppaneita, kuten Kotipizza Group, Helsinki Marketing ja Smart & Clean.

Laurea-ammattikorkeakoulu vastaa hankkeen yhteiskehittämisestä sekä yrityksissä toteutettavien pilottien mallintamisesta BarLaureassa ja tuo hankkeeseen osaamistaan sekä asiantuntijuuttaan ravintola-alasta. Hankkeen tuloksista kostetaan avoimesti saatavilla oleva sähköinen työkirja suomeksi ja englanniksi ravintola-alan yrityksille hävikin ja hiilijalanjäljen vähentämiseksi ravintoloissa. 

Mission Zero Foodprintin tuoreimpia kuulumisia voit seurata Facebookin kautta. Tulevista tapahtumista ja työpajoista ilmoitamme Facebookin lisäksi tällä sivulla. Kerromme työn etenemisestä tarkemmin blogissamme, jossa julkaisemme myös asiantuntijablogeja hankkeen teemoihin liittyen.

Mission Zero Foodprint Facebookissa

Mission Zero Foodprint hankeblogi

Työpajoja ravintola-alan toimijoille

Kevään 2020 aikana järjestetään sarja työpajoja, joissa teemoina ovat ravintola- ja ruokapalveluiden hävikki, energiatehokkuus ja toiminnan hiilijalanjälki. Jokaisesta teemasta järjestetään kaksi samansisältöistä työpajaa eri puolilla pääkaupunkiseutua.

 

Hävikki ravintola- ja ruokapalveluissa I & II

Ma 24.2 klo 13-16 Urban Lab, Kalasatama REDI
Pe 28.2 klo 9-12 Laurea, Leppävaara 

Ravintoloiden ja ruokapalveluiden energiatehokkuus I & II

Ti 21.4. klo 13-16 Webinaari 
Pe 24.4. klo 9-12 Webinaari

Ravintola- ja ruokapalveluiden hiilijalanjälki I & II

Ti 25.8. klo 9-12 Webinaari
ti 1.9. klo 13-16 Laurea, Leppävaara

Yhteyshenkilö:

Mission Zero Foodprint

Lue lisää hankkeesta

Tutustu tarkemmin hankkeen taustoihin ja tavoitteisiin

Mission Zero Foodprint