Siirry sisältöön

Mission Zero Foodprint – Kohti ruoka-alan hiilineutraaliutta

Forum Virium Helsingin ja Laurean yhteistyöhanke vie ruoka-alaa kohti hiilineutraaliutta.

Forum Virium Helsingin yhdessä Laurean kanssa luotsaamassa Mission Zero Foodprint -hankkeessa autetaan Uudenmaan seudun pieniä ja keskisuuria ravintoloita ja muita ruokapalveluyrityksiä ruokahävikin vähentämisessä ja hiilijalanjäljen pienentämisessä. Apuna hyödynnetään hankkeessa kehitettäviä digitaalisia ratkaisuja ja toimintamalleja. Tavoitteena on samalla lisätä kuluttajien tietoisuutta ravintoloiden ja ruokapalveluyritysten hiilineutraaliudesta ja ympäristöystävällisyydestä.

- Vastuullisuus on tänä päivänä jokaisen huulilla ja asiakkaat ovat tiedostavia. Vastuullisuuteen satsaaminen tuo yrityksille selkeää kilpailuetua, kuvaa hankkeen ravintola-asiantuntijana toimiva Mika Vitikka Laureasta.

Työpajoissa uniikki tilaisuus kuulla alan asiantuntijoita

Hankkeen käynnistää 13. helmikuuta Helsingissä järjestettävä avajaistilaisuus, jonne ilmoittautuminen on nyt käynnissä. Kick-off tapahtumassa avataan teemaa laajemmin ja kuullaan mielenkiintoisia asiantuntijapuheenvuoroja. Tilaisuudessa on mahdollisuus myös kuulla lisää, kuinka alan toimijat voivat osallistua hankkeeseen. Puhujina kuullaan muun muassa ruoantuotannon kestävyyteen erikoistunut tutkija Seona Candy ja ravintoloitsija Henri Alén. Tapahtumassa myös keskustellaan hiilineutraalin ravintolatoiminnan ratkaisuista ja työkaluista.

Laurea yhdessä opetusravintola BarLaurean kanssa tuo hankkeeseen ravintola-alan osaamista ja vastaa hankkeen yhteiskehittämisestä. Alan toimijoille ja sidosryhmille järjestetäänkin kevään mittaan kolme työpajaa, jossa asiantuntijoiden johdolla mietitään ratkaisuja ruokahävikin vähentämiseen ja hiilineutraaliuteen pyrkimiseen.

- Etenkin alueen ravintola- ja ruokapalveluyritystoimijoille suunnattuihin työpajoihin osallistuminen antaa uniikin tilaisuuden kuulla alan asiantuntijoita ja verkostoitua muiden alan toimijoiden kanssa, kertoo projektipäällikkö Anne Turunen ja jatkaa:

- Myös me Laurealla toivomme työpajoissa kuulevamme alan toimijoiden huolia ja ongelmia liittyen ravintolatoiminnan hiilineutraaliuteen ja ruokahävikin vähentämiseen. Työpajojen yhteiskehittämisessä syntyneitä ideoita hyödynnetään hankkeen piloteissa.

Opiskelijaosaaminen vahvasti mukana

Työpajoissa syntyvien ideoiden perusteella Leppävaaran opetuskeittiö BarLaurea testaa toimintamalleja ja ratkaisuja, jonka jälkeen ne viedään kymmeneen valittuun pilottiyritykseen. Tavoitteena on, että hankkeessa kehitettävät toimintamallit ja ratkaisut jäävät aktiiviseen käyttöön ravintola- ja ruokapalveluyrityksille ja tuottavat sekä liiketoiminnallista hyötyä että tarpeen mukaista tietoa kuluttajille. Samalla mallien aktiivinen käyttö tukee alueiden ja toimijoiden resurssitehokuutta ja energiansäästöjä. Pilottiravintolat ovat parhaillaan etsinnässä.

BarLaurean lisäksi Laurea tuo hankkeeseen opiskelijaosaamista työpajojen fasilitoinnissa, jossa on mukana YAMK-opiskelijoitamme. Hanke tarjoaa myös muita osallistumismahdollisuuksia AMK- ja YAMK-opiskelijoille.

- Olisi hienoa saada mukaan esimerkiksi aiheesta kiinnostuneita opinnäytetyön tekijöitä, vinkkaa hankkeen toinen palvelumuotoilija Saara Gröhn.Mission Zero Foodprint avajaistapahtuma 13.2.

Mission Zero Foodprint – mittareita hiilineutraaleihin ravintola- ja ruokapalveluihin

Lisätietoja: