Siirry sisältöön

Palkittu kyberturvallisuuden opintokokonaisuus yhdistää opintoihin työelämäkumppanit ja TKI-hankkeen

Täydentävän osaamisen Cybersecurity Work-Life Practices -moduuli palkittiin tänä vuonna Laurean vuoden TKI-tekona.

Kuvassa Vuoden TKI-teko tunnustuksella palkitut lehtori Pasi Kämppi, yliopettaja Jyri Rajamäki sekä lehtori Paresh Rathod.

Laureassa oppimisen ytimessä on kehittämispohjaisen oppimisen LbD- eli Learning by Developing -malli. Sen perustan muodostavat oppimisen autenttisuus, tutkimuksellisuus, luovuus ja kumppanuus. 

Miten nämä ajatukset toteutetaan käytännössä? Siihen yhden esimerkin tarjoaa kyberturvallisuuden koulutuksen moduuli Cybersecurity Work-Life Practices. Tämä palkittiin Laurean vuoden 2022 TKI-innovaationa. Palkinnon perusteluissa opintokokonaisuutta kiitettiin erityisesti siitä, miten se yhdistää vaikuttavalla tavalla tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan sekä opetuksen integraatiota sekä hedelmällistä yhteistyötä Laurean avainkumppanin kanssa. 

Laurean englanninkielisen tietojenkäsittelyn koulutuksen täydentävän osaamisen opintoihin kuuluva moduulin Cybersecurity Work-Life Practices toteutuksesta ovat vastanneet yliopettaja Jyri Rajamäki sekä lehtorit Pasi Kämppi ja Paresh Rathod

- Päällimmäinen tavoitteemme on ollut tuoda työelämäpartnerit kiinteästi mukaan korkeakoulutukseen ja tarjota opiskelijoille mielenkiintoinen ja aito mahdollisuus oppia uutta, he kuvailevat. 

Yrityskumppani tuovat tuoretta osaamista opintojaksolle

Kymmenen opintopisteen kokonaisuus muodostuu kolmesta opintojaksosta: Cybersecurity Working Life Practices, Cybersecurity Project ja Cybersecurity Hackathon. Working Life Practices -opintojaksolla ovat kiinteästi mukana tietoturva-alan yrityskumppanit, erityisesti Laurean avainkumppani Nixu sekä pitkään tietojenkäsittelyn koulutuksen kanssa yhteistyötä tehnyt Hoxhunt. 

- Työnjako opintojaksolla on se, että me Laureassa tarjoamme pedagogisen puolen ja yritykset tuovat tuoreimman käytännön osaamisen alalta, lehtori Pasi Kämppi kuvailee. 

- Yritysten asiantuntijat ovat muun muassa pitäneet luentoja sekä toteuttaneet opiskelijoiden kanssa käytännön työpajoja. 

Opintojakso on tarjonnut opiskelijoille arvokasta tietoa työstä tietoturvan parissa ja työssä vaadittavasta osaamisesta. Yrityksille tämä yhteistyö on puolestaan tarjonnut mahdollisuuden tavata tulevaisuuden osaajia. 

- Monia opiskelijoitamme on työllistynyt tämän yhteistyön kautta Nixulle ja Hoxhuntille. On ollut hauska huomata, että opintojaksolle osallistuneita opiskelijoita on saattanut parin vuoden päästä vierailla itse samalla opintojaksolla – tällä kertaa asiantuntijaluennoitsijana, Kämppi naurahtaa. 

Opiskelijat mukaan TKI-hankkeisiin

Cybersecurity Project -opintojaksolla puolestaan opiskelijat ovat päässeet tutustumaan kyberturvallisuuteen TKI-hankkeiden näkökulmasta. Opiskelijoiden tehtävänä on ollut tutkia ja tuottaa uutta tietoa hankkeiden tutkimusaiheisiin liittyen. 

Laurea on viimeisten vuosien aikana ollut useissa tietoturvaan ja kokonaisvaltaiseen turvallisuuteen liittyvissä tutkimushankkeissa, joita on rahoittanut muun muassa Euroopan komissio. 

- Panostamme kovasti siihen, että voimme integroida näitä TKI-hankkeita opintojaksoihin. Tällä hetkellä käynnissä olevia hankkeita ovat esimerkiksi ECHO, DYNAMO, EU-Hybnet, ARCSAR ja ECOLHE. Tämä yhteistyö vahvistaa opiskelijoidemme työelämä- ja innovaatio-osaamista, kuvailee lehtori Paresh Rathod, joka edustaa Laureaa eurooppalaisessa kyberturvallisuusverkosto ECSO:ssa.

- Osoituksena opiskelijoiden onnistumisesta on se, että useana vuonna opintojakson tuloksena on syntynyt kansainvälisessä konferenssissa julkaistuja artikkeleita, täydentää yliopettaja Jyri Rajamäki, joka on ollut mukana useissa turvallisuusalan tutkimushankkeissa. 

Pitkäjänteistä yhteistyötä

Kolmas osa opintokokonaisuutta on hackathon, jota varten on opiskelijoille rakennettu harjoitusskenaario. Siinä opiskelijat ovat esimerkiksi toteuttaneet haavoittuvuustestausta tietylle verkkosivustolle. Hackathonin aikana syntyneitä havaintoja on sitten voitu hyödyntää verkkosivuston tietoturvan kehittämisessä. 

Cybersecurity Work-Life Practices -moduuli on toteutettu tietojenkäsittelyn opiskelijoiden kanssa Laureassa jo vuodesta 2020 lähtien. Sekä kumppanit että opiskelijat ovat olleet käytännönläheiseen opintokokonaisuuteen tyytyväisiä. 

- On todella arvokasta, että meillä on mukana Nixun ja Hoxhuntin kaltaisia motivoituneita ja pitkäjänteiseen yhteistyöhön sitoutuneita yrityskumppaneita. He näkevät yhteistyön hyödyn esimerkiksi rekrytointien ja harjoitteluiden kautta sekä omasta puolestaan tuovat arvokasta uutta oppia meidän opintojaksoille, lehtori Pasi Kämppi kuvailee. 

- Opiskelijat arvostavat myös todella paljon mahdollisuutta päästä oppimaan ja verkostoitumaan alan asiantuntijoiden kanssa.

Pitkäjänteisen yhteistyön merkitys näkyy myös TKI-hankkeissa. Monet kyberturvallisuuden merkittävät EU-hankkeet muodostavat jatkumon, jossa uudessa hankkeessa rakennettaan uutta edellisen hankkeen oppien pohjalle – usein myös samojen partnereiden kanssa.  

Lisätietoja: