Siirry sisältöön

Vuoden vaikuttavimmat laurealaiset innovaatiot on valittu

Tutustu Laurean vuoden 2021 pedagogiseen tekoon, TKI-innovaatioon ja palvelutekoon.

Kuluvana vuonna on Laureassa haluttu nostaa esiin Laureassa kehitettyjä innovatiivisia ratkaisuja, jotka tukevat opiskelijoiden oppimista, TKI-toiminnan vaikuttavuutta sekä opiskelijoiden ja koko Laurea-yhteisön sujuvaa arkea.

Vuoden pedagoginen teko on Laureassa valittu jo vuodesta 2019 lähtien. Pedatekojen rinnalla nostettiin tänä vuonna myös uudenlaista vaikuttavuutta luovia TKI-innovaatioita sekä korkeakoulun jokapäiväistä toimintaa tukevia palvelutekoja. Ehdotusten perusteella kustakin kategoriasta valittiin kolme finalistia, joista opiskelijat, henkilöstö ja sidosryhmät saivat keväällä äänestää omia suosikkejaan.

Äänestysten voittajat julkistettiin Laurean lukuvuoden avajaisissa. Vuoden vaikuttavimmat laurealaiset innovaatiot ovat:

  • Vuoden pedateko 2021: Laurean Heti Valmis -diili opiskelijoille ja avainkumppaneille
  • Vuoden TKI-teko 2021: SotePeda 24/7 hankkeen päättyessä solmittu sopimus tulosten hyödyntämisestä korkeakoulujen yhteistyönä 
  • Vuoden palveluteko 2021: Kampusten aulapalvelut - asiakaslähtöinen palvelu ja kampusten ylläpito poikkeusaikana

Vuoden pedateko 2021: Laurean Heti Valmis -diili opiskelijoille ja avainkumppaneille

Laurean Heti Valmis -diili kokonaisuuden myötä muuttuvassa toimintaympäristössä pystytään vastaamaan ketterästi Laurean avainkumppanien tarpeisiin antaen samalla myös opiskelijoille entistä enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, millaisia projekteja he haluavat lähteä toteuttamaan.

Kumppaneille tarjottavassa yhteistyön mallissa korostuvat erityisesti joustavuus, aito jatkumo avainkumppaniyhteistyössä sekä asiantuntijaverkostojen hyödyntämisen laajuus. Lue lisää Laurean Heti Valmis -diiliistä.

Äänestäjien kommentteja:

  • ”Osallistaa konkreettisesti opiskelijoita projektiin ja lisää opiskelumotivaatiota.”
  • ” Parantaa aiemmin olleita yhteistyömalleja, toimiva ja aito konsepti tulevaisuuteen.”

Tunnustus myönnetään innovaation toteuttajatiimiin kuuluville Henry Lybäckille ja Miia Vakkurille.

Tutustu ratkaisuun

 

Vuoden TKI-teko 2021: SotePeda 24/7 hankkeen päättyessä solmittu sopimus tulosten hyödyntämisestä korkeakoulujen yhteistyönä

SotePeda 24/7 -hankkeessa solmittiin 22 yhteistyökorkeakoulun kesken hankkeen jälkeinen sopimus, joka takaa sen, että hankkeessa luodut MOOCit (massive online open course), eli ajasta ja paikasta riippumatta suoritettavissa olevat avoimet verkkokurssit ovat käytettävissä myös hankeajan jälkeen. Lue lisää SotePeda 24/7 -hankkeessa solmitusta sopimuksesta.

Äänestäjien kommentteja:

  • "Kun hanke tuottaa tulosta on keskeistä huolehtia tuloksen hyödynnettävyydestä myös jälkeenkin päin.”

Tunnustus myönnetään sopimuksen tekijöille Outi Ahonen ja Jari Kyrö sekä muille sopimusta ja MOOCien jatkokäyttöä edistäneille laurealaisille: Virve Pekkarinen, Päivi Harmoinen, Sanna Juvonen, Reija Korhonen, Annika Kultavirta, Johanna Holmikari, Heikki Penttilä, Valtteri Huotari, Esa Aula, Tarja Laakkonen ja Jenni Viljanen.

Tutustu ratkaisuun

 

Vuoden palveluteko 2021: Kampusten aulapalvelut - asiakaslähtöinen palvelu ja kampusten ylläpito poikkeusaikana

Jokaisella Laurean kampuksella on aulapalveluiden osaava henkilökunta auttamassa Laurea-yhteisön jäseniä sekä vierailijoita aina kampusten ollessa auki. Aulapalvelut on keskeinen palvelu, etenkin poikkeusaikana, kampusten ylläpidosta ja turvallisuudesta huolehtimisessa.

Poikkeusaikana aulapalveluhenkilöstö on huolehtinut kampusten ylläpidosta ja siitä, että kampuksella on ollut turvallista asioida – ja toisaalta varmistanut, että kampukset ovat valmiina vastaanottamaan ryhmät, kun etätyösuositus päättyy. Lue lisää kampusten aulapalveluista.

Äänestäjien kommentteja:

  • ”Ystävällinen, auttava ja opiskelijoita tukeva toiminta”
  • ”Tekeminen ja asiakaspalvelu on aina ystävällistä ja ripeää, turvallinen ja viihtyisä fiilis.”

Tunnustus myönnetään tiimin jäsenille: Jukka Ylönen, Nadim Alfa, Henry Heike, Teemu Rytkönen, Katja Sandén, Kenneth Ehrstedt, Rafael Laakso, Jari Korhonen, Eerik Tanskanen, Tommi Alihaanperä ja Mirja Vainikainen.

Tutustu ratkaisuun