Siirry sisältöön

Sopimus SotePeda 24/7-hankkeen MOOCien hyödyntämisestä hankkeen päätyttyä

SotePeda 24/7 -hankkeessa solmittiin 22 yhteistyökorkeakoulun kesken hankkeen jälkeinen sopimus, joka takaa sen, että hankkeessa luodut MOOCit (massive online open course), eli ajasta ja paikasta riippumatta suoritettavissa olevat avoimet verkkokurssit ovat käytettävissä myös hankeajan jälkeen.

Tutustu ratkaisuun

TKI-teon taustaa

SotePeda logo (1).png

SotePeda 24/7 oli Laurean koordinoima hanke, johon osallistui 23 suomalaista korkeakoulua vuosina 2018-2020. Hankkeessa määriteltiin sote-alan osaaminen 12 eri osaamisalueeseen, ja näiden alueiden pohjalta luotiin 28 avointa verkkokurssia eli MOOCit (massive open online course). 

Mikä TKI-teossa on uutta tai muuten erityistä?

Hankkeessa luotujen MOOCien käyttövarmuus haluttiin varmistaa myös hankeajan päätyttyä. Tämä tehtiin solmimalla hankkeeseen osallistuvien korkeakoulujen kesken kolmivuotinen hankkeen jälkeinen sopimus. 23:sta hankkeessa mukana olleesta korkeakoulusta 22 sitoutui vuorovuosin ottamaan vastuun MOOCien toteuttamisesta. Laaditussa sopimuksessa on jokaiselle ammattikorkeakoululle sovittu tietty rooli suhteessa kuhunkin MOOCiin, tämä mahdollistaa sopimuksen mukaisesti MOOCin toteutusten käytön CampusOnlinen ja avoimen amk:n kautta tutkinto- ja avoimen opiskelijoille.

Miksi tämä TKI-teko kaipaa tunnustusta?

22 korkeakoulun kesken laadittu sopimus, joka mahdollistaa hankkeen aikana tuotettujen MOOCien hyödyntämisen kolmen vuoden ajan hankkeen jälkeen on merkittävä saavutus korkeakoulumaailmassa. Sopimuksen ansaintalogiikka perustuu siihen, että kukin MOOCin vastuukorkeakoulu saa aina vastuuvuorollaan opintopistekertymän – niin avoimen opintopisteet kuin ristiinopiskelun opintopisteetkin. Opetus- ja kulttuuriministeriö antaa kaikille korkeakouluille opintopistekertymistä tulosrahaa.  Korkeakoulujen sitoutuminen useampivuotiseen sopimukseen on osoitus Laurean onnistuneesta työstä hankkeen koordinaattorina. 

Sotepeda24/7 -hankkeen sopimuksen tekijät Laureassa: Outi AhonenJari Kyrö

Muut sopimusta ja MOOCien jatkokäyttöä edistäneet laurealaiset: Virve PekkarinenPäivi Harmoinen, Sanna JuvonenReija KorhonenAnnika KultavirtaJohanna HolmikariHeikki PenttiläValtteri Huotari, Esa AulaTarja Laakkonen, Jenni Viljanen.

Sopimuksen toteutuminen ei olisi ollut mahdollista ilman hankepartnereiden projektipäälliköiden ja heidän hanketiimiensä myötävaikutusta: Arcada Thomas Hellstén, DIAK Arja Koski, Haaga-Helia Jarmo Sarkkinen, HAMK Jaana-Maija Koivisto, Humak Sanna Nieminen, JAMK Suvi Salminen, KAMK Taina Romppanen, Karelia Päivi Sihvo, LAB Eija Viitala, Lapin AMK Marko Vatanen, Metropolia Leena Hinkkanen, Novia Sirkku Säätelä, OAMK Merja Männistö, SAMK Heli Lepistö, Savonia Anna-Leena Ruotsalainen, SeAMK Virpi Maijala, TAMK Tuula-Maria Rintala, Tampereen yliopisto Alpo Värri, Turun AMK Sini Eloranta, VAMK Marianne Laurila, XAMK, Riitta Riikonen.

sotepeda logokollaasi 3x8_2020.jpg

Lisätietoja: