Siirry sisältöön

Uudenlaista avainkumppaniyhteistyötä pilotoitiin: opiskelijat hyppäävät ketterästi kehittämishaasteisiin

Laurean vuoden pedagogiseksi teoksi valittua Heti Valmis -diiliä pilotoitiin avainkumppanimme Dietan kanssa.

Kuvituskuva

Opintojaksoilla tehtävät, aidoista työelämän kehittämistarpeista lähtevät opiskelijaprojektit ovat keskiössä niin laurealaisessa tavassa oppia kuin Laurean yhteistyössä avainkumppaneiden kanssa. Mutta miten projektiyhteistyötä voitaisiin kehittää niin, että projekteilla voidaan vastata ketterästi kumppaneiden tarpeisiin ja samalla tarjota opiskelijoille mahdollisuus valita mielekkäitä projektiaiheita? Näistä lähtökohdista syntyi Laurean restonomikoulutuksessa uudenlainen Heti Valmis -diili.

Ensimmäistä kertaa tätä uutta mallia pilotoitiin lukukaudella 2020 - 21 ja kumppaniksi pilottiin lähti yksi Laurean ensimmäisistä avainkumppaneista, kokonaisvaltaiseen ammattikeittiöiden ja konseptien suunnitteluun ja myyntiin keskittynyt Dieta Oy. Pilottikokeilu oli onnistunut ja Heti Valmis -diili valittiin tänä vuonna Laurean vuoden pedagogiseksi innovaatioksi.

Opiskelijat innostuivat projektista

Ensimmäisen pilotin lähtökohtana oli Dietan tarve löytää Laurean restonomikoulutuksen opiskelijoista projektitiimi, joka voisi osallistua tulevan kalenterivuoden tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen.

-    Opiskelijoista koottiin innostunut tiimi Dietan kehityprojektiin, jotta voisimme palvella asiakkaitamme entistä paremmin, kuvailee asiakkuuspäällikkö Minna Miettinen Dietalta.
-    Mutta kuinkas kävikään; koronan takia suunnitellut tapahtumat peruttiin ja jouduimme muuttamaan suunnitelmia.

Projekti opiskelijoiden kanssa kuitenkin jatkui ja toimeksianto vaihtui tämän hetken ja tulevaisuuden tärkeimpien baaritrendien kartoitukseen. Dietan asiantuntijoiden ja Laurean lehtoreiden sparraamaana opiskelijat toteuttivat projektin ja Miettinen oli tuloksiin tyytyväinen:

-    Opiskelijat olivat selvästi innoissaan projektista, hän kuvailee.
-    Me olimme lehtoreiden kanssa tiimin tukena, mutta vastuu tiedonhankinnasta, aikataulutuksesta ja toimeksiannon toteuttamisesta pyydetyssä ajassa oli opiskelijoiden vastuulla. Ja näinhän projektit työelämässäkin toimivat, joten uskon, että opiskelijat oppivat projektin myötä paljon.

Opiskelijatiimi toimii pidempään kumppanin apuna

Heti Valmis -diilin ideasta ja pilotin toteuttamisesta Laureassa vastasivat restonomikoulutuksen lehtorit Miia Vakkuri ja Henry Lybäck. Tavoitteena heillä oli luoda malli, jonka myötä muuttuvassa toimintaympäristössä pystytään vastaamaan ketterästi Laurean avainkumppanien tarpeisiin:

-    Kumppaneillamme on usein pienempiä projektiaiheita, jotka eivät aina istu isompiin projektiopintojaksoihin toteutettavaksi. Nyt tässä ideassa yksi opiskelijatiimi toimii pidemmän ajan yhden kumppanin kanssa toteuttaen useita projekteja, Vakkuri ja Lybäck kuvailevat.
-    Näin yrityksen toiminta tulee opiskelijoille tutuksi, he pääsevät rakentamaan verkostojaan ja parhaassa tapauksessa yhteistyö saa jatkoa esimerkiksi opinnäytetöiden muodossa.

Keväällä päättyneen pilotin jälkeen Heti Valmis -yhteistyötä jatketaan syksyn myötä Dietan kanssa uusilla toimeksiannoilla. Pilottia laajennetaan myös toisen Laurean avainkumppanin kanssa tehtävään yhteistyöhön.

"Vuorovaikutus tässä projektissa oli todella avointa ja tilanteen muuttuessa suunnitelmaa voitiin ketterästi muuttaa"
Minna Miettinen, Dieta

Dietan Minna Miettinen kokee Heti Valmis -diilissä pilotoidun toimintamallin erittäin arvokkaaksi yrityskumppanini näkökulmasta:

-    Vuorovaikutus tässä projektissa oli todella avointa ja tilanteen muuttuessa suunnitelmaa voitiin ketterästi muuttaa, hän kuvailee.
-    Muutosvalmiutta pitää olla työelämässä ja aivan erityisesti juuri meidän alallamme – tämä on myös tärkeä oppi opiskelijoille. Muutoksia tulee väistämättä niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä eikä niihin läheskään aina voi itse vaikuttaa. Pitää vain osata muuntautua.

Avainkumppanuus on kokonaisvaltaista yhteistyötä

Laurean avainkumppanimallin ytimessä on pitkäkestoinen ja systemaattinen yhteistyö Laurean ja kumppaniorganisaation välillä. Yhteistyön myötä molemmat osapuolet oppivat tuntemaan toistensa toimintaa.

-    Opettajan näkökulmasta jatkuvuus on tärkeää, kun yritykset ja ihmiset tulevat tutuksi – se tekee yhteydenpidosta helpompaa. Avainkumppanit ovat myös sitoutuneita yhteistyöhön Laurean kanssa, Henry Lybäck ja Miia Vakkuri kertovat.

Dieta on ollut avainkumppanina vuodesta 2020 lähtien, mutta yhteistyötä Laurean kanssa on tehty jo pitkään sitä ennen. Dietan asiakkuuspäällikkö Minna Miettinen korostaa yhteistyön kokonaisvaltaisuutta:

-    Avainkumppanuuden arvo on siinä, että voimme olla yhdessä kehittämässä hotelli- ja ravintola-alaa, hän sanoo.
-    Haluamme pysyä ajanhermolla sekä kehittää myös alamme koulutusta. Näin voimme varmistaa sen, että ammattitaitoisia tekijöitä löytyy myös tulevaisuudessa. Tässä yhteistyö Laurean kanssa on ollut hedelmällistä.

Heti valmis -diili

Lisätietoja: