Siirry sisältöön

ARCSAR - Arctic and North Atlantic Security and Emergency Preparedness Network

ARCSAR -projekti on Euroopan komission Horizon2020 –ohjelman rahoittama viisivuotinen hanke (2018-2023), jota koordinoi Joint Rescue Coordination Center Northern Norway (JRCC NN). Laurean lisäksi ARCSAR:ssa on partnereita yhteensä 20 kpl, EU-maiden lisäksi partnereita on Kanadasta, Yhdysvalloista, Venäjältä ja Uudesta-Seelannista. ARCSAR:ssa suunnitellaan ja luodaan tiedonvaihtoalusta, jonka tarkoituksena on lisätä arktisen alueen toimijoiden välistä tiedonvaihtoa. Tarkoituksena on, että tiedonvaihtoalustalla niin viranomaiset, teollisuuden edustajat kuin tutkimus- ja oppilaitokset sekä järjestöt pystyvät vaihtamaan entistä koordinoidummin arktisen alueen toimintaan ja innovaatioihin liittyviä tietoja, joka entisestään kasvattaa toimijoiden välistä synergiaa ja tukee toimijoiden välistä ekosysteemiä. ARCSAR hyödyntää ACOPE- ja EUCISE2020-hankkeen tuloksia tiedonvaihtoalustan luomisessa. Laurea on partneri niin ACOPE:ssa kuin EUCISE2020-hankeessa.

  • Toteutusaika:1.9.2018 - 29.2.2024
  • Rahoittaja:H2020 Societal Challenges
  • Tutkimusohjelma:Yhtenäinen turvallisuus
  • Projektityyppi:International RDI
  • Teemat:Digitalisaatio ja tiedon hallinta yhteiskunnassa, Yrittäjyys, Eettinen osaaminen ja ennakointiosaaminen
  • Projektipäällikkö:Artmir Galica