Siirry sisältöön

Kosmetiikka-asiantuntijuuden kehittäminen ja johtaminen -koulutukseen tavoitellaan osallistujia, jotka haluavat kehittyä omassa työssään tulevaisuuteen suuntautuneiksi kosmetiikka- ja kauneudenhoitoalan uudistajiksi. Koulutus sopii sekä kosmetiikka-alalla toimivalle että alasta kiinnostuneelle motivoituneelle opiskelijalle.

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Estenomi (ylempi AMK), Master of Beauty and Cosmetics
 • Tutkinnon nimi: Kauneudenhoitoalan ylempi AMK- tutkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 90 op, 1,5-2,5 vuotta

Koulutukseen vaaditaan Estenomi (AMK) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto, esim. tradenomi, farmaseutti tai sairaanhoitaja.

Lisäksi hakijoilta vaaditaan kahden vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Koulutuksen rakenne ja sisältö

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot muodostuvat pakollisista opinnoista (ydinosaaminen 30 op), täydentävän osaamisen opintojaksoista (30 op) ja opinnäytetyöstä (30 op).

Estenomi (ylempi AMK) – tutkinnon ydinosaamisen opinnoissa syvennytään kosmetiikka-alan lainsäädäntöön ja sen merkitykseen kosmetiikan valmistuksessa ja maahantuonnissa. Kestävä kehitys koko kosmetiikan valmistus- ja käyttäjäketjussa sekä liiketoiminnallisena kilpailukeinona ja markkinoinnin välineenä on yksi opintojen teema. Tulevaisuusajattelu ja kansainvälisyys kosmetiikka-alalla sekä kosmetiikan raaka-aineosaaminen ja raaka-aineiden turvallisuus yhdistyvät myös opinnoissa.

Ydinopinnot

Kosmetiikka-alan kansainvälinen liiketoiminta 5 op

Kestävä kehitys ja kansainvälistyminen ovat kosmetiikka-alan ajankohtaiset teemat. Opintojaksolla analysoidaan kansainvälistä liiketoimintaympäristöä ja kehitetään kestävän kehityksen mukaisia liiketoimintamalleja. Kansainvälistymisen edellytyksenä on eri kulttuuriympäristöjen ominaispiirteiden tunnistaminen, joihin tutustutaan ryhmätehtävien avulla.
Opintojaksolla analysoidaan erilaisia alan trendejä ja tulevaisuuden muutostekijöitä.

Kosmetiikkatuoteprojekti 5 op

Kosmetiikkatuoteprojekti-opintojaksolla opiskelija pääsee valmistamaan kosmetiikkatuotteita annettujen reseptien mukaisesti. Hän voi muokata tuotteissa käytettäviä raaka-aineita oman osaamisensa mukaisesti. Opintojaksolla yhdistyy kosmetiikan raaka-aineosaaminen ja kosmetiikka-alan tuotekehityksestä kirjoittaminen tieteellisellä, YAMK-opinnoille sopivalla tavalla. Opintojaksoon kuuluu muutama kontaktipäivä, joille osallistuminen on välttämätöntä. Muu oppiminen tapahtuu itsenäisesti ja ryhmätöiden avulla.

Kosmetiikka-alan liiketoiminnan strateginen kehittäminen digitalisoituvassa ympäristössä 10 op

Tällä 10 opintopisteen opintojaksolla opiskelija tutustuu monipuolisesti erilaisiin palvelumuotoilun menetelmiin ja soveltaa niitä kosmetiikka-alan liiketoimintaan. Opintojaksolla hyödynnetään suunnittelutyökaluja, kuten erilaisia kanvaaseja ja kehitetään ajankohtaisia liiketoiminnan palvelumalleja. Projektinhallinnan prosessit ja työkalut tulevat tutuiksi opintojakson ryhmätöissä. Kuluttajan päätöksentekoon liittyvät ilmiöt ovat kosmetiikka-alallakin erityisen mielenkiintoisia. Opintojaksolla opiskelija pääsee tutustumaan päätöksenteon ilmiöihin, niiden taustoihin ja niitä tukeviin teorioihin.

Kosmetiikka-alan oikeudellinen sääntely osa II 5 op

Opintojaksolla syvennytään kosmetiikkalainsäädäntöön ja sen edellyttämiin toimiin ja rooleihin. Kosmetiikkalainsäädännön määräämät roolit kosmetiikan valmistuksessa ja jakeluketjussa selkeytyvät ryhmätehtävien avulla. Palvelumuotoilun ja oikeusmuotoilun menetelmiä hyödynnetään muun muassa toimivien ja ymmärrettävien oikeudellisesti vaikuttavien tekstien tuottamisessa. Samalla opitaan laatimaan ja vaatimaan kosmetiikkalainsäädännön edellyttämiä dokumentteja. Oikeudellinen sääntely antaa kosmetiikka-alalle rajoja, mutta avaa samalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Opintojaksolla selvitetään näitä rajoja ja ennakoidaan tulevaa.

Tutustu tarkempiin opintojaksokuvauksiin

Täydentävät opinnot

Omaa osaamista täydennetään vapaasti valittavilla täydentävän osaamisen opinnoilla. Täydentävät opintojaksot on jaoteltu osaamisalueen mukaisiin moduuleihin (tutkimus- ja kehittämisosaaminen, asiantuntijayhteisöjen johtaminen sekä käyttäjäkeskeisten ratkaisujen suunnittelu), joista voit vapaasti koostaa oman yksilöllisen opintopolkusi. Täydentävän osaamisen moduuleja tarjotaan Laurean Leppävaaran ja Tikkurilan kampuksilla.

Tutustu täydentäviin opintoihin

Opinnäytetyö

Opintoihin kuuluu 30 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö, joka on tutkimuksellinen kehittämistehtävä.

Opintojen aikataulut

Ydinopinnot 30 op

Lähipäivät syksyllä 2021

9.-11.9.2021
14.-16.10.2021
18.-20.11.2021
9.-11.12.2021


Täydentävän osaamisen opinnot 30 op

Erillisen aikataulun mukaan Tikkurilan ja Leppävaaran kampuksilla.

Hakeminen ja valintakokeet

Voit hakea tähän koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Tutustu hakemisen ohjeisiin.

Opiskelijat valitaan yleensä valintakokeen perusteella. Valintatavat, valintakoepäivät ja mahdolliset ennakkoaineistot voit tarkistaa Opiskelijavalinnat ja Valintakokeet-sivultamme.

Yleistä YAMK-opinnoista

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin YAMK-opiskelusta ja -tutkinnosta.

Koulutukseen liittyviä artikkeleita Laurea Journalissa

Kysy koulutuksesta

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Lisätietoja:

 • Eeva Lassila
 • Kehittämispäällikkö
 • Eeva.Lassila@laurea.fi
 • Puh (09) 8868 7249
 • Eeva vastaa yleisiin YAMK-koulutuksiin liittyviin kysymyksiin sekä YAMK-polkuopintoja koskeviin kysymyksiin.

Kosmetiikka-asiantuntijuuden kehittäminen ja johtaminen (Ylempi AMK), Tikkurila, 27 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2021
 • Opetustapa: Monimuotototeutus
 • Opetusaika: Keskimäärin kolme lähiopetuspäivää kuukaudessa.
Hae Opintopolussa 

Päivitetään pian.

Ensimmäiset YAMK-estenomit aloittivat opintonsa Laureassa

Suomen ensimmäinen kauneudenhoitoalan YAMK-koulutus käynnistyi tammikuussa.


Lue lisää

Kevään yhteishaut 2021

Keväällä on kaksi yhteishakua

Kevään ensimmäinen yhteishaku englanninkielisiin koulutuksiin 7.–20.1.2021, ja kevään toinen yhteishaku haku suomenkielisiin koulutuksiin 17.– 31.3.2021.

Hakijalle