Siirry sisältöön

Kosmetiikka-asiantuntijuuden kehittäminen ja johtaminen -koulutus sopii sinulle, joka haluat kehittyä omassa työssäsi tulevaisuuteen suuntautuneeksi kosmetiikka- ja kauneudenhoitoalan uudistajaksi. Koulutus sopii sekä kosmetiikka-alalla toimivalle että alasta kiinnostuneelle motivoituneelle opiskelijalle.

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Estenomi (ylempi AMK), Master of Beauty and Cosmetics
 • Tutkinnon nimi: Kauneudenhoitoalan ylempi AMK- tutkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 90 op, 1,5-2,5 vuotta

Koulutukseen vaaditaan Estenomi (AMK) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto, esim. tradenomi, farmaseutti tai sairaanhoitaja.

Lisäksi hakijoilta vaaditaan kahden vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Koulutuksen rakenne ja sisältö

Estenomi (ylempi AMK) – tutkinto muodostuu ydinosaamisen opinnoista (30 op), täydentävän osaamisen opintojaksoista (30 op) ja opinnäytetyöstä (30 op). 

Ydinosaamisen opinnoissa syvennytään kosmetiikka-alan lainsäädäntöön ja sen merkitykseen kosmetiikan valmistuksessa ja maahantuonnissa. Kestävä kehitys koko kosmetiikan valmistus- ja käyttäjäketjussa sekä liiketoiminnallisena kilpailukeinona ja markkinoinnin välineenä on yksi opintojen teema. Tulevaisuusajattelu ja kansainvälisyys kosmetiikka-alalla sekä kosmetiikan raaka-aineosaaminen ja raaka-aineiden turvallisuus yhdistyvät myös opinnoissa. 

Ydinosaamisen opinnot

Kosmetiikka-alan oikeudellinen sääntely 5 op 

Opintojaksolla syvennytään kosmetiikkalainsäädäntöön ja sen edellyttämiin toimiin ja rooleihin. Kosmetiikkalainsäädännön määräämät roolit kosmetiikan valmistuksessa ja jakeluketjussa selkeytyvät ryhmätehtävien avulla. Palvelumuotoilun ja oikeusmuotoilun menetelmiä hyödynnetään muun muassa toimivien ja ymmärrettävien oikeudellisesti vaikuttavien tekstien tuottamisessa. Samalla opitaan laatimaan ja vaatimaan kosmetiikkalainsäädännön edellyttämiä dokumentteja. Oikeudellinen sääntely antaa kosmetiikka-alalle rajoja, mutta avaa samalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Opintojaksolla selvitetään näitä rajoja ja ennakoidaan tulevaa. 

Kosmetiikkatuote 5 op 

Kosmetiikkatuoteprojekti-opintojaksolla opiskelija pääset valmistamaan kosmetiikkatuotteita annettujen reseptien mukaisesti. Voit muokata tuotteissa käytettäviä raaka-aineita oman osaamisesi mukaisesti. Opintojaksolla yhdistyy kosmetiikan raaka-aineosaaminen ja kosmetiikka-alan tuotekehityksestä kirjoittaminen tieteellisellä, YAMK-opinnoille sopivalla tavalla. Opintojaksoon kuuluu muutama kontaktipäivä, joille osallistuminen on välttämätöntä. Muu oppiminen tapahtuu itsenäisesti ja ryhmätöiden avulla. 

Kosmetiikka-alan liiketoiminnan strateginen kehittäminen digitalisoituvassa ympäristössä 10 op 

Tällä 10 opintopisteen opintojaksolla tutustut monipuolisesti erilaisiin palvelumuotoilun menetelmiin ja sovellat niitä kosmetiikka-alan liiketoimintaan. Opintojaksolla hyödynnetään suunnittelutyökaluja, kuten erilaisia kanvaaseja ja kehitetään ajankohtaisia liiketoiminnan palvelumalleja. Projektinhallinnan prosessit ja työkalut tulevat tutuiksi opintojakson ryhmätöissä. Kuluttajan päätöksentekoon liittyvät ilmiöt ovat kosmetiikka-alallakin erityisen mielenkiintoisia. Opintojaksolla pääset tutustumaan päätöksenteon ilmiöihin, niiden taustoihin ja niitä tukeviin teorioihin. 

Kosmetiikka-alan kansainvälinen liiketoiminta 5 op 

Kestävä kehitys ja kansainvälistyminen ovat kosmetiikka-alan ajankohtaiset teemat. Opintojaksolla analysoidaan kansainvälistä liiketoimintaympäristöä ja kehitetään kestävän kehityksen mukaisia liiketoimintamalleja. Kansainvälistymisen edellytyksenä on eri kulttuuriympäristöjen ominaispiirteiden tunnistaminen, joihin tutustut ryhmätehtävien avulla. Opintojaksolla analysoidaan erilaisia alan trendejä ja tulevaisuuden muutostekijöitä. 

Täydentävän osaamisen opinnot

Omaa osaamista täydennetään vapaasti valittavilla täydentävän osaamisen opinnoilla. Täydentävät opintojaksot on jaoteltu osaamisalueen mukaisiin kursseihin, joista voit vapaasti koostaa oman yksilöllisen opintopolkusi. Täydentävän osaamisen opintoja tarjotaan Laurean Leppävaaran ja Tikkurilan kampuksilla. 

Opinnäytetyö

Opintoihin kuuluu 30 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö, joka on tutkimuksellinen kehittämistehtävä.

Opetussuunnitelma

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan (pdf) sekä koulutuksen rakenteeseen ja tarkempiin opintojaksokuvauksiin ops.laurea.fi

Opintojen aikataulut

Ydinopinnot 30 op

Opintojakso Lähiopetuspäivät
Orientaatiopäivä to 9.9.2021 klo 9-16.30
Kosmetiikka-alan liiketoiminnan strateginen kehittäminen digitalisoituvassa ympäristössä pe 10.9.2021 klo 9-16.30
to 14.10.2021 klo 9-16.30
la 20.11.2021 klo 9-16.30
pe 10.12.2021 klo 9-16.30
Kosmetiikka-alan kansainvälinen liiketoiminta pe 15.10.2021 klo 9-16.30
to 18.11.2021 klo 9-16.30
la 11.12.2021 klo 9-16.30
Kosmetiikka-alan oikeudellinen sääntely la 11.9.2021 klo 9-16.30
pe 19.11.2021 klo 9-16.30
to 9.12.2021 klo 9-16.30
Kosmetiikkatuoteprojekti la 16.10.2021 klo 9-16.30
to 20.1.2022 klo 9-16.30
pe 11.2.2022 klo 9-16.30
Opinnäytetyö aikataulu tarkentuu myöhemmin


Täydentävän osaamisen opinnot 30 op

Erillisen aikataulun mukaan Tikkurilan ja Leppävaaran kampuksilla.

Opintojen aikataulu kuvana

Hakeminen ja valintakokeet

Voit hakea tähän koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Tutustu hakemisen ohjeisiin.

Koulutukseen vaaditaan Estenomi (AMK) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto, esim. tradenomi, farmaseutti tai sairaanhoitaja.

Lisäksi hakijoilta vaaditaan kahden vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Tietoa valintaopintojaksosta

 • Kosmetiikka-asiantuntijuuden kehittäminen ja johtaminen 

  Hakijat suorittavat viiden opintopisteen laajuisen valintaopintojakson. Kaikki hakukelpoiset hakijat saavat sähköpostitse tarkat ohjeet valintaopintojakson suorittamisesta ennen opintojakson alkua. Huolehdi, että sähköpostissasi on tilaa vastaanottaa viestejä. Muista myös tarkistaa roskapostikansiosi.

  Valintaopintojakso toteutetaan Laurean verkko-oppimisalustalla. Tutustu oppimisalustaan. Canvas-oppimisympäristön käyttöön saa ohjeet opintojakson alussa.

  Valintaopintojakson tehtävistä voi saada maksimissaan 100 pistettä. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 40. Kaikki opintojakson pakolliset tehtävät on palautettava oppimisympäristöön viimeistään viimeisenä suorituspäivänä klo 16. Alle 40 pistettä saanut tai pakollisia tehtäviä palauttamatta jättänyt hakija hylätään valintaopintojaksolla, eikä hän voi tulla hyväksytyksi opiskelijaksi. 

  Opiskelijaksi hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakijat saavat opintojakson sisällytettyä tutkintoonsa. Muut hakijat, jotka suorittavat opintojakson hyväksytysti, saavat opintojaksosta avoimen ammattikorkeakoulun opintojakson suoritusmerkinnän. 

  Hakijan suorittama valintaopintojakso on voimassa opiskelijavalinnan perusteena kyseisen haun ajan. Hakukelpoisuus tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä.

  Aikataulu

  • Valintaopintojakso alkaa 23.4.2021 klo 9.00. 
  • Valintaopintojakson viimeinen tehtävä on jätettävä viimeistään 31.5.2021 klo 16.00.

Lisätietoa opiskelijavalinnasta ja aikataulusta päivitetään Opiskelijavalinnat ja Valintakokeet-sivultamme.

Yleistä YAMK-opinnoista

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin YAMK-opiskelusta ja -tutkinnosta.

Koulutukseen liittyviä artikkeleita Laurea Journalissa

Koulutukseen liittyvä podcast

Koulutuksen opiskelijat ovat osallistuneet podcastien tekemiseen. Voit kuunnella podcasteja Soundcloudissa

Haluatko saada lisätietoa kou­lu­tuk­ses­ta? Liity pos­ti­tus­lis­tal­le!

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Lisätietoja:

 • Eeva Lassila
 • Opintopäällikkö
 • Eeva.Lassila@laurea.fi
 • Puh (09) 8868 7249
 • Eeva vastaa yleisiin YAMK-koulutuksiin liittyviin kysymyksiin sekä YAMK-polkuopintoja koskeviin kysymyksiin.

Kosmetiikka-asiantuntijuuden kehittäminen ja johtaminen (Ylempi AMK), Tikkurila, 27 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2022
 • Opetustapa: Monimuotototeutus
 • Opetusaika: Pääsääntöisesti kolme opetuspäivää kuukaudessa, jolloin opetus voi olla joko lähipäivinä kampuksella tai etänä verkossa.
Hae Opintopolussa 

Päivitetään pian.

Ensimmäiset YAMK-estenomit aloittivat opintonsa Laureassa

Suomen ensimmäinen kauneudenhoitoalan YAMK-koulutus käynnistyi tammikuussa.


Lue lisää

Kevään yhteishaku 16. - 30.3.2022

Keväällä 2022 on kaksi korkeakoulujen yhteishakua

Kevään ensimmmäisessä yhteishaussa (5.-19.1.2022) voit hakea Laurean englanninkielisiin koulutuksiin ja kevään toisessa yhteishaussa (16.-30.3.2022) suomenkielisiin koulutuksiimme.

Laurean koulutukset