Voi hyvin

Voi hyvin -hanke motivoi yksinyrittäjiä ja mikroyrittäjiä huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan. Oleellista on yrittäjän omien voimavarojen ja minäpystyvyyden vahvistaminen.

  • Toteutusaika:1.1.2018 - 31.12.2019
  • Rahoittaja:ESR 2014-2020
  • Tutkimusalue:Kokonaisvaltainen terveys ja hyvinvointi
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI

Hankkeen tavoitteet

Tavoitteena on, että yksinyrittäjät ja mikroyrittäjät motivoituvat ja pystyvät huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan osana yritystoiminnan arkea sekä yhdessä toisten yrittäjien kanssa ja heiltä oppia ja vertaistukea saaden. Oleellista on yrittäjän omien voimavarojen ja minäpystyvyyden vahvistaminen. 

Hankkeen tavoitteena on myös luoda joustava malli, jolla ammattikorkeakoulut ja alueen oppilaitokset voivat jatkossakin tukea yksinyrittäjän ja mikroyrittäjän hyvinvointia omalla alueellaan. 

Hankkeen toteutus Camp’einä

Hanke toteutetaan toisiaan seuraavina kehittämiskokonaisuuksina eli Camp’einä: Ensimmäisessä vaiheessa (NeedCamp) paneudutaan kunkin yrittäjän hyvinvoinnin edistämiseen liittyviin tarpeisiin ja luodaan yrittäjäkohtainen polku hankkeessa. Tämän jälkeen yrittäjät voivat osallistua oman valintansa mukaan 1-3 toiminnalliseen osioon (ActCamps). Lopuksi tehdään yrittäjäkohtainen arviointi ja jatkosuunnitelmat (EvalCamps).

    

 

Hankkeen kumppanit

Hanke toteutetaan yhteistyössä Kisakallion Urheiluopiston ja Uudenmaan Yrittäjien kanssa.

Ilmoittaudu yrittäjänä mukaan hankkeeseen!

 

Tulevia tapahtumia

Voi hyvin -Kevätseminaari Lohjalla to 11.4.2019 klo 9.00-15.00

Lisätietoa ja ilmoittautuminen avataan 15.3.2019 mennessä.

 

Kisakallion 2. Kuntopäivä Lohjalla ke 25.9.2019. 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen avataan 31.8.2019 mennessä.

 

Aiempia tapahtumia

MultiCamp -Työpaja Tuusulassa ke 30.1.2019 klo 12.30-16.00

- Yllä oleva linkki sisältää ohjelman ja materiaalia MultiCamp -osion etenemisestä hankkeessa

- Taukotuokio -vaihtoehtoja, koonti: Kukkonen & Ranta  

1. Jumppakissan taukojumppa 

2. Beautiful Relaxing Music... 

 

 

SelfCamp -Työpaja Porvoossa to 22.11.2018 klo 13-16 

Kisakallion Kuntopäivä Lohjalla ke 26.9.2018 klo 10.00-15.30

Voi hyvin -Kevätseminaari Helsingissä ma 16.4.2018 klo 12.30-16.00

 

Hankkeen julkaisuja

Kantola, T. 2018. Voi hyvin -hanke yksinyrittäjän ja mikroyrittäjän hyvinvoinnin tukena. AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 28.-29.11.2018. Espoo, Suomi. Posteriesitys

Laitinen, J. & Meristö, T. 2018. Mikroyrittäjän hyvinvointi ja tulevaisuus. Laurea Journal (ISSN 2489-9690), Laurea-ammattikorkeakoulun verkkolehti. https://journal.laurea.fi/mikroyrittajan-hyvinvointi-ja-tulevaisuus/

 

Valmistuneita opinnäytetöitä

Muhonen, J. & Lindberg, H. (2018). Yksinyrittäjän hyvinvointi haasteiden ja vahvuuksien näkökulmasta. AMK-opinnäytetyö, sairaanhoitajakoulutus, Laurea Porvoo. https://www.theseus.fi/handle/10024/158121

Peltohaka, S-M. (2018). Yksinyrittäjän työhyvinvointi ja työkuormituksesta palautuminen. AMK-opinnäytetyö, sairaanhoitajakoulutus, Laurea Porvoo. https://www.theseus.fi/handle/10024/158117

Palomäki, J. (2018). Työhyvinvoinnin edistäminen yksinyrittäjyydessä. AMK-opinnäytetyö, sairaanhoitajakoulutus, Laurea Porvoo. https://www.theseus.fi/handle/10024/158124

Kylänpää, K. (2018). Minäpystyvyyden vaikutus hyvinvointiin - Kirjallisuuskatsaus. AMK-opinnäytetyö, sairaanhoitajakoulutus, Laurea Lohja. http://www.theseus.fi/handle/10024/153823

Eloranta, E., Järvinen, L., & Mäkilä, V. (2018). Mikroyrittäjän kokemus omasta hyvinvoinnista vahvuuksien ja haasteiden näkökulmasta. AMK-opinnäytetyö, sairaanhoitajakoulutus, Laurea Porvoo. http://www.theseus.fi/handle/10024/146356

 

Katso hankkeen esittelyvideo

 

 

Yhteyshenkilö:

Tutustu tutkimusalueeseen

Terveys, hyvinvointi ja sosiaalinen vastuullisuus –tutkimusohjelman tavoitteena on vastata ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin ja edistää yksilön, perheen, ryhmän ja yhteisön terveyttä sekä hyvinvointia elämän eri tilanteissa.

Lue lisää tutkimusalueesta
"