Siirry sisältöön

Eloisa - Luovat menetelmät ja taidelähtöinen toiminta

ELOISA-hanke tuki COVID 19-pandemiasta kärsineiden työyhteisöjen ja työntekijöiden työhyvinvointia sekä henkilöstön kehittämistä tuomalla luovia ja taidelähtöisiä työkaluja yritysten ja heidän työntekijöiden arkeen. ELOISAssa kohtasivat ammattitaiteilija / luovan alan ammatinharjoittaja, opiskelijat sekä yrityksien työntekijät. Interventiot mahdollistivat taiteen hyödyntämisen suunnittelun ja taidetoiminnan käynnistämisen organisaatioissa. Hankkeen kohderyhmänä olivat uusmaalaiset mikro- ja pk-yritykset toimisto-, sote- ja palvelualalta. Päätoteuttajana toimi Metropolia Ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana Laurea-ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto.

 • Toteutusaika:1.9.2021 - 31.8.2023
 • Rahoittaja:ESR 2014-2020
 • Tutkimusohjelma:Kestävä ja monipuolinen sosiaali- ja terveysala
 • Projektityyppi:Kansallinen TKI
 • Teemat:Digitalisaatio ja tiedon hallinta yhteiskunnassa, Pedagogiikka ja yhteiskehittäminen, Yrittäjyys
 • Projektipäällikkö:Anne Suvitie

Tietoa hankkeesta

Eloisa-hankeinfografi.png

 

Eloisa-hankkeessa tapahtunutta

Eloisa-hankkeen aikajana.jpg

 

Hankkeen tulokset ja tuotokset

 • Elämysnurkka 

  Elämysnurkka on tila työyhteisön kohtaamiselle ja työskentelylle. Työntekijöiden muistoihin, unelmiin tai arkeen sidottu teema helpottaa tutustumista ja vahvistaa yhteisöllisyyden kokemusta. Tila toimii myös irtautumishetkenä arjesta. Elämyksellisyyttä työpaikalle voi tuoda nopeasti yhdellä kuvalla tai paneutuen erilaisiin yksityiskohtiin ja eri aisteja hyödyntäen.

  Elämysnurkka perustuu Laurea-ammattikorkeakoulussa kehitettyyn Aistien-menetelmään, joka tarkoittaa elämyksellisen ja moniaistisen tilan hyödyntämistä oppimisen, yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin välineenä ja mahdollistajana. Tutustu Aistien-menetelmään.

  Elämysnurkka omalle työpaikallesi? Pikaoppaan avulla pääset hyvin alkuun oman Elämysnurkan rakentamisessa ja käytössä. Lataa pikaopas tästä.

  Elämysnurkka rakennettiin Dementiakoti Villa Tapiolaan talvella 2023, katso video.

  Pysyvä Elämysnurkka / Aistihuone rakennettiin opiskelijan opinnäytetyönä Betesda-säätiön hoivakoti Jokelaan syksyllä 2023, katso video.

  Eloisa Elämysnurkka-kuvat.jpg

   

 • Luovat valmennusmenetelmät työyhteisöihin 

  Eloisa-hankkeessa käytettyjä luovia valmennusmenetelmiä on kerätty selkeäksi tietopaketiksi työyhteisöissä hyödynnettäviksi.

  Esitellyt menetelmät ovat käytännönläheisiä työtapoja yhteisödynamiikan kanssa työskentelyyn. Opas on suunniteltu erityisesti heille, jotka ovat kiinnostuneita toiminnallisista menetelmistä ja haluavat soveltaa niitä työelämäkontekstissa.

  Tutustu luoviin valmennusmenetelmiin tästä.

   

  Eloisa - Luovat valmennusmenetelmät.jpg

   

 • Yrityksen hyvinvointikortit 

  eloisa hyvinvointikortit.jpg

  Pelaa itsellesi ja työyhteisöllesi hyvinvointia!

  Hankkeessa tuotetut hyvinvointikortit antavat tilaisuuden keskusteluun ja herättävät yhteistä tietoisuutta hyvinvoinnin tärkeydestä yritystoiminnan arjessa.

  Hyvinvointikorttien teemoina ovat:

  1. yksilö
  2. yhteisö
  3. johtaminen ja
  4. kehittäminen.

   

  Lataa ja tulosta värikkäät luontoaihein kuvitetut kortit tästä.

 • Hyvän mielen noppa 

  Eloisa Hyvän mielen noppa.jpg

  Hyvän mielen noppa on peli, jota voi pelata yksin, mutta parhaimmillaan se toimii työyhteisön kanssa yhdessä pelatessa. Pelin ideana on heittää noppaa ja toteuttaa nopan silmäluvun osoittama tehtävä. Hyvän mielen noppa perustuu positiiviseen pedagogiikkaan, eli ajatukseen, että hyvä lisää hyvää kierrettä. Työhyvinvoinnin edistämisen pelillistäminen saa työyhteisössä aikaan rentoa ja positiivista kisailua hyvän tuottamisella itselle ja työyhteisölle. Noppa on helposti käyttöön otettavissa erilaisissa tilanteissa ja työyhteisöissä. Lisäksi noppa on muunneltavissa, sillä työyhteisöt voivat laatia myös omia tavoitteitaan vastaavia tehtävä- ja kysymyspattereita.

  Voit ladata Hyvän mielen nopan tästä.

  Ennen nopan käyttämistä on tiedossa sorminäppäryyttä harjoittava vaihe, sillä noppa pitää itse taitella ja teipata tai liimata kokoon. Oheisen PDF-muodossa olevan nopan voi tulostaa vähän vahvemmalle paperille tai ohuelle kartongille, jolloin nopasta saa vahvemman. Kartongille painettuja noppia on ollut jaossa Eloisa-hankkeen päätöstapahtumassa sekä Laurean muiden hankkeiden yritysvierailuilla.

  Nopan ulkoasun on toteuttanut Virpi Koljonen ja tuotannosta on vastannut Polka Creative. Peli on suunniteltu Eloisa-hankkeen opiskelijoille suunnatussa Taide töihin -innovaatiokilpailussa. Pelin suunnittelijat Laurean opiskelijat: Sanna Gröhn, Camilla Grönholm, Mona Hongelin, Petra Kane ja Renja Tilander.

 • Taiteen tilaajan muistilista 

  Eloisa - Taiteen tilaajan muistilista.png

 • Luova työ­hy­vin­voin­nin tuot­teis­ta­ja -MOOC-verk­ko­kurs­si 

  Eloisa-hankkeessa suunniteltu ja rakennettu avoin verkkokurssi eli MOOC auttaa tuotteistamaan luovan alan osaamista työhyvinvointiosaamiseksi. Taustalla on ajatus kannustaa taiteilijoita ja luovan alan osaajia hyödyntämään osaamistaan työhyvinvointipalveluiden kentällä. Kurssin avulla pääset pohtimaan omaa osaamistasi sekä miettimään, mikä olisi sinulle luontevin tapa olla osa organisaatioiden työhyvinvointia.

  Katso kurssin esittelyvideo.

  MOOC-kurssi on osa Laurean avointa opintotarjontaa.

  Eloisa - Luova työhyvinvoinnin tuotteistaja.png

   

 • Podcast: Taide työssä – kun yritys ja luovuus tapasivat toisensa 

  Neljän podcastin sarja kertoo siitä, miten Eloisa-hankkeen taidelähtöiset valmennukset toteutettiin ja miten osallistujat kokivat ne. Samalla etsitään työyhteisön toimivuuden ja hyvinvoinnin salaisuutta. Haastateltavina on valmennuksiin osallistuneita työntekijöitä, yrittäjiä, valmennusten vetäjiä ja taiteilijoita. Juontajana Raili Honkanen-Korhonen (Metropolia Ammattikorkeakoulu).

  Jakso 1: Taide tuli töihin

  Jakso 2: Taide yrittäjän apuna

  Jakso 3: Taide työyhteisön tukena

  Jakso 4: Työhyvinvointia päivässä

   

 • Taidelähtöisyyttä työhyvinvoinnin tueksi -oppaat 

  Oppaat perustuvat hankkeessa toteutettuihin taidelähtöisiin valmennuksiin ja niistä saatuihin oppeihin ja kokemuksiin. Taidelähtöisissä valmennuksissa yrityksille tarjottiin kolmen tapaamiskerran paketti, johon kuului yritysten tarpeiden pohjalta rakennettu ja valmentaja-taiteilija-työparin toteuttama valmennuskokonaisuus. Valmennusten taideosiona oli yritysten itsensä toivomina esimerkiksi lasinpuhallusta tai tarinateatteria.

   

  Pieni opas työpaikalle: Taidelähtöisyyttä työhyvinvoinnin tueksi -oppaasta löytyy pikaohjeet taidelähtöisten yritysvalmennusten keskeisiin asioihin sekä ohjeita taiteen hyödyntämiseen organisaatioissa ja työyhteisöissä.

  Lataa työpaikan opas tästä.

   

  Pieni opas palveluntuottajalle: Taidelähtöisyyttä työhyvinvoinnin tueksi -oppaassa on pikaohjeet taidelähtöisten yritysvalmennusten keskeisiin asioihin sekä vinkkejä organisaatioiden kanssa työskentelyyn.

  Lataa palveluntuottajan opas tästä.

  Eloisa oppaat -kuva.jpg

eloisa loppujulkaisu kuvitus1.jpg

 

Luovuuden jyviä, työhyvinvoinnin kasvua

- Taide organisaation voimavarana.

Eloisa-hankkeen loppujulkaisu ladattavissa ja luettavissa täältä.

 

Hankkeen julkaisut

 

 

 

Yhteyshenkilö: