Siirry sisältöön

Kurssikonaisuudelle on myös olemassa Open Badge Passport (digitaalinen osaamismerkki) Luova työhyvinvoinnin tuotteistaja, jonka opiskelija voi tilata suoritettuaan opinnon loppuun.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Kaikki aiheesta kiinnostuneet. Ei edeltävyysvaatimuksia.
 • Hakuaika: 24.11.2023-30.4.2024
 • Ajoitus: 15.1.-31.7.2024
 • Laajuus: 2 op
 • Sijainti: Verkossa
 • Hinta: 0 € (maksuton)

Johdanto

Koulutus auttaa ymmärtämään työhyvinvointia ja sosiaalista pääomaa työyhteisön voimavarana sekä oman luovan osaamisen mahdollisuuksia työhyvinvointipalvelujen tuottamisessa.

Kurssin tavoitteena on auttaa tunnistamaan omaa luovaa tai taiteellista osaamistaan sekä sen hyödyntämisen mahdollisuuksia työhyvinvointiosaamisen kentällä.

Kurssin avulla osallistuja pääsee tunnistamaan, sanoittamaan ja muotoilemaan omaa luovan alan osaamistaan sekä tuotteistamaan siitä palvelua palvelumuotoilun menetelmiä ja työkaluja hyödyntämällä.

Opinnon suoritettuaan opiskelija voi hakea Laurea-ammattikorkeakoulun myöntämän Luova työhyvinvoinnin tuotteistaja -osaamismerkin.

Tavoitteet

Kurssilla opit:

 • Kuvata erilaisia luovan ja taidevälitteisen toiminnan mahdollisuuksia työhyvinvoinnin edistämiseksi.
 • Ideoida oman osaamisen soveltamista työhyvinvointipalveluksi.
 • Kuvaa asiakaslähtöisyyden periaatteita ja tulevaisuusnäkymiä oman palvelun tai toimintamallin kehittämistyössä.
 • Hyödyntää palvelumuotoilun työkaluja oman luovan osaamisen tuotteistamiseksi.

 

Toteutustapa

 • Kurssi suoritetaan itsenäisesti oman aikataulun ja opiskelurytmin mukaisesti
 • Itsenäinen opiskelu tapahtuu Canvas-oppimisympäristössä

Lisätietoa opiskelijalle

Opinto suoritetaan täysin itsenäisesti määräaikaan mennessä. Opinto edellyttää itseohjautuvuutta. Opinto ei sisällä yhteisiä tapaamisia eikä pari- tai ryhmätyöskentelyä.

Opiskelet kokonaisuuden Canvasiin rakennetussa oppimisympäristössä, joka sisältää opiskelumateriaalin ja tehtävät/testit. Tehtävistä ei anneta henkilökohtaista palautetta.

Arviointiasteikko

HYV-HYL / Arviointiasteikko I

Lisätietoja: