Siirry sisältöön

Luovuuden jyviä ja satoa työyhteisöille − Eloisa-hanke päättyy

Eloisa-hankkeessa kehitettiin yrityksille työkaluja ja menetelmiä, joilla vahvistetaan työyhteisöjen yhteisöllisyyttä ja sosiaalista pääomaa taiteen keinoin.

Eloisa – Luovat menetelmät työyhteisön hyvinvoinnin ja resilienssin edistäjinä -hanke kehitti yrityksille työkaluja ja menetelmiä, joilla voidaan vahvistaa työyhteisöjen yhteisöllisyyttä ja sosiaalista pääomaa taiteen keinoin. Yhteensä 17 uusmaalaista palvelu- ja sosiaalialan yritystä sai vuosien 2022–23 aikana työyhteisölleen räätälöidyn taidelähtöisen valmennuskokonaisuuden. Valmennuksilla tuettiin yrityksiä ylittämään korona-ajan mukanaan tuomia haasteita työpaikan sosiaalisille suhteille. Valmennusten vetäjinä toimivat valmentaja−taiteilija −työparit.

Luovia menetelmiä on käytetty tähän asti erityisesti hoitotyössä. Totesimme niiden tuottavan hyvää tulosta myös työyhteisöjen kehittämisessä. Ne auttavat lisäämään luottamusta ja sitä kautta kykyä tuottaa yhdessä luovia ratkaisuja.

Hanke tuotti valmennusmallin yrityksille ja taiteilijoille. Mallin avulla yritys saa työkaluja siihen, miten tilata taiteilija työpaikalleen. Malli lisää myös ymmärrystä taiteen mahdollisuuksista työyhteisön kehittämisprosesseissa ja erilaisista taiteilija−yritys −yhteistyön muodoista. Taiteilijalle malli avaa sitä osaamista, jota tarvitaan työyhteisöjen kanssa työskennellessä. 

Eloisa-hanke rakensi taiteilijoille ja taidealan ammatissa toimiville avoimen verkkokurssin Luova työhyvinvoinnin tuotteistaminen (2op). Kurssi antaa valmiuksia toimia työyhteisöjen hyvinvoinnin edistämisessä. Kurssi tulee syksyllä 2023 Laurean avointen kurssien tarjontaan.

Lisäksi tarjolla on monipuolinen materiaalipaketti, jonka avulla luovat menetelmät työyhteisön kehittämisessä on helppo ottaa käyttöön. Eloisa-hanke on julkaissut kaksi opasta Taidelähtöisyyttä työhyvinvoinnin tueksi. Työpaikoille suunnatusta oppaasta löytyy pikaohjeet taidelähtöisten yritysvalmennusten keskeisiin asioihin sekä ohjeita taiteen hyödyntämiseen organisaatioissa ja työyhteisöissä. Palveluntuottajille, kuten taiteilijoille, suunnatussa oppaassa on pikaohjeet taidelähtöisten yritysvalmennusten keskeisiin asioihin sekä vinkkejä organisaatioiden kanssa työskentelyyn.

Luovat valmennusmenetelmät työyhteisöihin -opas keskittyy toiminnallisiin menetelmiin. Opas on suunniteltu erityisesti heille, jotka ovat kiinnostuneita toiminnallisista menetelmistä ja haluavat soveltaa niitä työelämäkontekstissa. Menetelmäpankin menetelmissä on myös pohdittu, millaisille ryhmille menetelmät sopivat ja mitä on hyvä ottaa huomioon menetelmiä käyttäessä.

Eloisa-hankkeen loppujulkaisu Luovuuden jyviä, työhyvinvoinnin kasvua - Taide organisaation voimavarana valvottaa sitä, miten yritykset ja organisaatiot voivat hyödyntää taidetta ja taitelijan työtä edistämään työyhteisön hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Julkaisussa kerrotaan kokemuksia taidelähtöisistä valmennuksista ja jaetaan käytännön vinkkejä niiden toteuttamiseen sekä annetaan tietoa luovuuden merkityksestä työhyvinvoinnin edistämisessä. 

Hankkeen kootut tulokset ja tuotetut oppaat löytyvät hankkeen verkkosivuilta.

Hankkeen toteuttivat Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Laurea-ammattikorkeakoulu vuosina 2021–2023. Hankkeen rahoitti Euroopan sosiaalirahasto.

Eloisa-hankkeen partnerit.jpg