Siirry sisältöön

Elisalaiset ideoimaan tulevaisuuden työtapoja

Laurean opiskelijat ideoivat Elisalle keinoja aktivoida henkilöstöä kehittämään työtä ja työtapoja.

Kuvassa Elisa-projektiin osallistuneita opiskelijoita Hakan Kucukel (vas.), Arttu Parviainen, Bianca Iacoviello, Liisa Puumalainen ja Pia Hurme.

Millaista on tulevaisuuden työ ja millainen työympäristö tukisi parhaalla mahdollisella tavalla muuttuvaa työtä ja työtapoja? Näin haastaviin kysymyksiin pääsivät etsimään ratkaisuja Laurean opiskelijat, jotka osallistuivat kuluneen syksyn aikana Service Design –opintojaksolle. Toimeksiantajana opintojaksolla oli tietoliikenneyritys Elisa.

Lähtökohtana opiskelijoiden toimeksiannossa oli Elisan uudenlaista työskentelykulttuuria ja työtapoja kuvaava Elisa Ideal Work –konsepti. Siinä tarkastellaan paitsi fyysistä työympäristöä, mutta myös sosiaalista ja digitaalista ympäristöä.

Haluamme aktivoida elisalaiset kehittämään työskentelytapojaan ja sitä, millainen ympäristö tukisi sitä optimaalisesti, kuvailee konseptia henkilöstön kehittämispäällikkönä Elisalla toimiva Piia Säylä.

- Tähän myös liittyi meidän toimeksiantomme opiskelijoille. Halusimme saada ideoita siihen, miten ihmiset saataisiin ihmiset innovoimaan työtapoja ja miettimään, millaista työ tulevaisuudessa voisi olla.

Opintojaksolle osallistui 32 opiskelijaa liiketalouden, tietojenkäsittelyn ja turvallisuusalan koulutuksista. Tiimeissä opiskelijat lähtivät palvelumuotoilun eri keinoja hyödyntäen ideoimaan ratkaisuja Elisalle, käyttäen mm. persoonia ja palvelupolkuja. Lisäksi tiimit testasivat prototyyppejä Elisan toimipisteessä Pasilassa.

”Tällaista meillä ei ole vielä - konsepti vastaa asiakkaan todelliseen tarpeeseen!”

MVP-tiimi kehitti ”We Care”-palvelukonseptin, jonka tavoitteena oli aktivoida elisalaisia pitämään taukoja työn lomassa. Näin pyrittäisiin parantamaan hyvinvointia työpaikalla sekä vahvistamaan tunnetta, että ihmisistä välitetään ja heistä huolehditaan. Konsepti koostui ”taukomuistuttajista”, rauhallisesta taukotilasta ja 15 minuutin pikatyöpajoista, joissa jaetaan käytännön vinkkejä työhyvinvointiin.

- Ideoimme erilaisia ratkaisuja ja puolivälissä projektia esittelimme ensimmäisiä ideoita elisalaisille. Sen palautteen pohjalta jatkoimme parhaan idean kehittämistä prototyypiksi, kuvailee projektin etenemistä liiketalouden opiskelija Arttu Parviainen MVP-tiimistä.

- Projektin toimeksianto oli haastava, sillä meillä kesti aikaa omaksua, mitä Elisa Ideal Work tarkoittaa, kuvailee projektiin osallistunut tietojenkäsittelyn opiskelija Bianca Iacoviello.

”Helppo ottaa käyttöön!”

T3-tiimi, johon kuuluivat opiskelijat Liisa Puumalainen, Pia Hurme, Alexandre Berthon ja Eero Lehvonen kehittivät ”Optimize yourself” palvelukonseptin, joka tarjoaa elisalaisille yhteiskehittämisen työpajamallin. Konseptin tavoitteena on parantaa ajanhallintaa, poistaa häiriötekijöitä ja hallita tietotulvaa digitaalisessa, sosiaalisessa ja fyysisessä työympäristössä.

Elisalla on eri maissa yhteensä noin 4500 työntekijää ja projektin aikana opiskelijat pääsivätkin tutustumaan heidän arkeensa haastattelemalla eri tehtävissä työskenteleviä elisalaisia eri puolella Suomea. Haastattelut osoittautuivatkin opiskelijoille erittäin hyödyllisiksi ja niiden avulla he paljon apua ideoidensa kehittämiseen.

Projekti sai päätöksensä joulukuun alussa, kun valmiit ideat esiteltiin toimeksiantajalle Elisan pääkonttorissa Helsingin Pasilassa. Henkilöstön kehittämispäällikkö Piia Säylä kuunteli mielenkiinnolla opiskelijoiden esityksiä:

- Opiskelijoilla oli paljon hyviä ideoita ja useita tänään kuultuja ideoita voitaisiin myös käytännössä kokeilla Elisalla, hän sanoo.

- Ylipäätään minusta oli myös hienoa seurata näiden tiimien työskentelyä koko projektin ajan sekä tavata heitä aika ajoin.

Lisätietoja: