Siirry sisältöön

Seuraava toteutus syksyllä 2020 - ilmoittaudu mukaan!

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Turvallisuusalan asiantuntijat
 • Hakuaika: 20.9.2020 mennessä
 • Ajoitus: 5.10.-25.11.2020
 • Laajuus: 15 op
 • Sijainti: Vanha maantie 9, Espoo
 • Hinta: 2600€ + alv.

Katakria käytetään arvioitaessa turvallisuusjärjestelyjä yritysturvallisuusselvityksessä ja viranomaisten tietojärjestelmien turvallisuuden arvioinneissa, mutta sen hallitsemisesta on apua myös oman organisaation turvallisuuden kehittämisessä. Katakri-pääauditoijakoulutus on joustava, tämän päivän opetusmenetelmiä hyödyntävä koulutus, jossa ammattitaitosi kehittyy turvallisuusjohtamisen, fyysisen ja teknisen tietoturvallisuuden osaamisen sekä Katakri-auditoinnin johtamisen saralla.

Koulutuksessa Opit tulkitsemaan ja soveltamaan Katakrin vaatimuksia ja saat valmiudet todentaa ja osoittaa luotettavasti turvallisuusjärjestelyjen riittävyyden. Katakri-pääauditoijakoulutus täyttää ylemmän korkeakoulutasoisen koulutuksen vaatimukset.

 • Tietoa koulutuksesta 

  Koulutus sisältää lähi- ja etäopetuksen lisäksi tehtäviä. Koulutukseen otetaan enintään 25 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

  • Koulutuskokonaisuus on 15 opintopisteen laajuinen.
  • Katakri-pääauditoijakoulutus täyttää ylemmän korkeakoulutasoisen koulutuksen vaatimukset.
  • Koulutuksen osallistujalta toivotaan turvallisuusalan työkokemusta sekä aikaisempaa kokemusta auditoinneista.

   

  Katakri-pääauditoijakoulutus on Laurea-ammattikorkeakoulun järjestämä koulutus ja erikoistumisopintokokonaisuus. Koulutus rakentuu lähi- ja etäjaksoista. Lähipäivät pidetään Laurea-ammattikorkeakoulun, Leppävaaran kampuksen tiloissa. Lähijaksoja tukevat etäjaksot, joiden avulla voit tehdä kehittämistehtäviä joustavasti verkossa aikaan ja paikkaan sitomatta. Opetuksen tueksi on tarjolla henkilökohtaista ohjausta niin verkon kuin lähitapaamistenkin kautta.

  Koulutus etenee moduuleittain. Koulutus alkaa orientaatiomoduulilla, jonka jälkeen siirrytään turvallisuusjohtamisen, fyysisen turvallisuuden ja teknisen tietoturvallisuuden moduuleihin. Moduulien välillä osallistujat tekevät omaan organisaatioonsa kehittämistehtäviä, joiden avulla osaaminen todennetaan. Koulutuksen osallistujalta toivotaan turvallisuusalan työkokemusta sekä aikaisempaa kokemusta auditoinneista.

 • Kohderyhmä 

  Katakri-pääauditoijakoulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työssään johtavat, suunnittelevat ja toteuttavat Katakri-auditointeja tai jotka valmistautuvat sisäisiin tai ulkoisiin auditointeihin. Katakria voidaan myös käyttää yritysten välisiin auditointeihin.

  Lisäksi koulutus on tarkoitettu yrityselämän ja julkishallinnon organisaatioiden edustajille sekä turvallisuusviranomaisille, joiden tehtävänä on parantaa organisaation turvallisuustasoa ja luottamuksellisen tiedon turvaamista.

 • Sisältö, ohjelma ja tavoitteet 

  Orien­taa­tio tur­val­li­suusau­di­toin­tiin (myös yk­sit­täis­ten moduulien osal­lis­tu­jil­le)

  5.10.2020 klo 9.30–14.00

  Sisältö: Orientaatio ja auditoinnin perusteet

  Tavoite: Osallistuja orientoituu Katakri-pääauditoijakoulutuksen teemoihin ja perehtyy auditoinnin perusteisiin.

   

  Tur­val­li­suus­joh­ta­mi­nen (osa-alue T) 5 op

  6.–7.10.2020 klo 8.30–16.00

  Sisältö: Turvallisuuden hallintajärjestelmä, henkilöstöturvallisuus sekä riskienarviointi

  Tavoite: Osallistuja osaa arvioida turvallisuuden hallintajärjestelmän osa-alueet Katakrin vaatimusten mukaisesti sekä tehdä riskin arviointia eri menetelmillä.

   

  Fyysinen tur­val­li­suus (osa-alue F) 5 op

  3.–4.11.2020 klo 8.30–16.00

  Sisältö: Fyysinen turvallisuus viranomaisen salassa pidettävän tietoaineiston suojaamisen näkökulmasta, fyysiset turvatoimet sekä niille asetetut vaatimukset eri suojaustasoilla.

  Tavoite: Osallistuja osaa arvioida fyysisten turvatoimien sopivuuden, mitoituksen ja Katakrin vaatimustenmukaisuuden.

   

  Tekninen tie­to­tur­val­li­suus (osa-alue I) 5 op

  24.–25.11.2020 klo 8.30–16.00

  Sisältö: Tietoliikenne-, tietojärjestelmä-, tietoaineisto- sekä käyttöturvallisuus.

  Tavoite: Osallistuja osaa varmistaa turvallisuusjärjestelyjen riittävyyden salassa pidettävän tiedon sähköisissä käyttöympäristöissä.

  Pidätämme oikeuden muutoksiin.

 • Hinta, ilmoittautuminen ja peruutusehdot 

  Hinta

  Tarjoamme mahdollisuuden osallistua koko koulutukseen ja suorittaa pääauditoijakoulutuksen tai vaihtoehtoisesti osallistua koulutukseen vain osittain valitsemalla kiinnostavan moduulin.

  Koulutuksen hinta:

  • Koko koulutus 2 600,00 € + alv 24 %
  • Moduuli 1: Turvallisuusjohtaminen (osa-alue T): 1 000,00 € + alv 24 %
  • Moduuli 2: Fyysinen turvallisuus (osa-alue F): 1 000,00 € + alv 24 %
  • Moduuli 3: Tekninen tietoturvallisuus (osa-alue I): 1 000,00 € + alv 24 %

   

  Koulutusmaksuun sisältyy valitun moduulin opetuksen ja ohjauksen lisäksi moduuliin kuuluvat koulutusmateriaalit, kyseisen moduulin lähiopetuspäivinä aamukahvi, lounas ja iltapäiväkahvi sekä kaikille yhteinen orientaatiopäivä.

   

  Il­moit­tau­tu­mi­nen

  Ilmoittautuminen syksyn 2020 koulutukseen päättyy 20.9.2020. Ilmoittaudu mukaan tästä.

  Ilmoittautuminen on sitova. 

   

  Pe­ruu­tuseh­dot

  Peruutus tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen events@laurea.fi

  • 5.9.2020 mennessä tehdyistä peruutuksista pidätämme/veloitamme peruutusmaksun 310,00 € + 24 % kulujen kattamiseksi.
  • 6.9.–20.9.2020 välisenä aikana tehdyistä peruutuksista pidätämme/veloitamme 50 % osallistumismaksusta.
  • 20.9.2020 jälkeen tehdyistä peruutuksista osallistujamaksua ei palauteta ja ilmoittautunut sitoutuu maksamaan osallistumismaksun. Mikäli maksat koulutuksen yksityishenkilönä ja peruutat osallistumisen 20.9.2020 jälkeen, veloitetaan tällöin 80% koulutuksen osallistujamaksusta.

   

  Koulutus toteutetaan, kun ilmoittautuneita on 10. Koulutuksen järjestäjä pidättää oikeuden peruuttaa koulutus liian vähäisen osallistujamäärän takia. Mikäli koulutus perutaan järjestäjän toimesta ja osallistuja on maksanut osallistumismaksun, osallistujalle palautetaan maksettu osallistumismaksu täysimääräisenä. Mikäli osallistuja ei ole vielä maksanut laskuaan ja koulutus perutaan toimeksiantajan toimesta, lasku mitätöityy.

  Mikäli Suomen vallitsevan korona-tilanteen puitteissa lähipäiviä ei voida järjestää, koulutuksen järjestäjä pidättää oikeuden koulutuksen verkossa järjestämiseen. Myös tässä tapauksessa ilmoittautumisia sitoo ylläolevat peruutusehdot.

 

Lisätietoja

Laurea events.

events@laurea.fi

040 660 5825 tai 040 631 5014

Lue lisää Eventsin palveluista »

 

Turvallisuusalan täydennyskoulutukset

Täydennyskoulutukset

Työelämälähtöinen koulutustarjontamme kannustaa uuden oppimiseen ja rohkeisiin kokeiluihin. Tutustu eri alojen täydennyskoulutuksiimme.


Kaikki täydennyskoulutuksemme