Katakria käytetään arvioitaessa turvallisuusjärjestelyjä yritysturvallisuusselvityksessä ja viranomaisten tietojärjestelmien turvallisuuden arvioinneissa, mutta sen hallitsemisesta on apua myös oman organisaation turvallisuuden kehittämisessä. Katakri-pääauditoijakoulutus on joustava, tämän päivän opetusmenetelmiä hyödyntävä koulutus, jossa ammattitaitosi kehittyy turvallisuusjohtamisen, fyysisen ja teknisen tietoturvallisuuden osaamisen sekä Katakri-auditoinnin johtamisen saralla.

 • Kohderyhmä: Turvallisuusalan asiantuntijat
 • Hakuaika: 8.3.2019 mennessä
 • Päiväys: 11.3.–25.4.2019
 • Laajuus: 15 op
 • Sijainti: Vanha maantie 9, Espoo
 • Hinta: 2600€ + alv.

Koulutuksessa Opit tulkitsemaan ja soveltamaan Katakrin vaatimuksia ja saat valmiudet todentaa ja osoittaa luotettavasti turvallisuusjärjestelyjen riittävyyden. Katakri-pääauditoijakoulutus täyttää ylemmän korkeakoulutasoisen koulutuksen vaatimukset.

Tietoa koulutuksesta

Koulutus sisältää lähi- ja etäopetuksen lisäksi tehtäviä. Koulutukseen otetaan enintään 25 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

 • Koulutuskokonaisuus on 15 opintopisteen laajuinen.
 • Katakri-pääauditoijakoulutus täyttää ylemmän korkeakoulutasoisen koulutuksen vaatimukset.
 • Koulutuksen osallistujalta toivotaan turvallisuusalan työkokemusta sekä aikaisempaa kokemusta auditoinneista.

Katakri-pääauditoijakoulutus on Laurea-ammattikorkeakoulun järjestämä koulutus ja erikoistumisopintokokonaisuus. Koulutus rakentuu lähi- ja etäjaksoista. Lähipäivät pidetään Laurea-ammattikorkeakoulun, Leppävaaran kampuksen tiloissa. Lähijaksoja tukevat etäjaksot, joiden avulla voit tehdä kehittämistehtäviä joustavasti verkossa aikaan ja paikkaan sitomatta. Opetuksen tueksi on tarjolla henkilökohtaista ohjausta niin verkon kuin lähitapaamistenkin kautta.

Koulutus etenee moduuleittain. Koulutus alkaa orientaatiomoduulilla, jonka jälkeen siirrytään turvallisuusjohtamisen, fyysisen turvallisuuden ja teknisen tietoturvallisuuden moduuleihin. Moduulien välillä osallistujat tekevät omaan organisaatioonsa kehittämistehtäviä, joiden avulla osaaminen todennetaan. Koulutuksen osallistujalta toivotaan turvallisuusalan työkokemusta sekä aikaisempaa kokemusta auditoinneista.


Sisältö, ohjelma ja tavoitteet

Orientaatio turvallisuusauditointiin (myös yksittäisten moduulien osallistujille)

11.3.2019 klo 9.30–14.00

Sisältö: Orientaatio ja auditoinnin perusteet

Tavoite: Osallistuja orientoituu Katakri-pääauditoijakoulutuksen teemoihin ja perehtyy auditoinnin perusteisiin.

Turvallisuusjohtaminen (osa-alue T) 5 op

12.–13.3.2019 klo 8.30–16.00

Sisältö: Turvallisuuden hallintajärjestelmä, henkilöstöturvallisuus sekä riskienarviointi

Tavoite: Osallistuja osaa arvioida turvallisuuden hallintajärjestelmän osa-alueet Katakrin vaatimusten mukaisesti sekä tehdä riskin arviointia eri menetelmillä.

Fyysinen turvallisuus (osa-alue F) 5 op

9.–10.4.2019 klo 8.30–16.00

Sisältö: Fyysinen turvallisuus viranomaisen salassa pidettävän tietoaineiston suojaamisen näkökulmasta, fyysiset turvatoimet sekä niille asetetut vaatimukset eri suojaustasoilla.

Tavoite: Osallistuja osaa arvioida fyysisten turvatoimien sopivuuden, mitoituksen ja Katakrin vaatimustenmukaisuuden.

Tekninen tietoturvallisuus (osa-alue I) 5 op

24.–25.4.2019 klo 8.30–16.00

Sisältö: Tietoliikenne-, tietojärjestelmä-, tietoaineisto- sekä käyttöturvallisuus.

Tavoite: Osallistuja osaa varmistaa turvallisuusjärjestelyjen riittävyyden salassa pidettävän tiedon sähköisissä käyttöympäristöissä.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Kohderyhmä

Katakri-pääauditoijakoulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työssään johtavat, suunnittelevat ja toteuttavat Katakri-auditointeja tai jotka valmistautuvat sisäisiin tai ulkoisiin auditointeihin. Katakria voidaan myös käyttää yritysten välisiin auditointeihin. Lisäksi koulutus on tarkoitettu yrityselämän ja julkishallinnon organisaatioiden edustajille sekä turvallisuusviranomaisille, joiden tehtävänä on parantaa organisaation turvallisuustasoa ja luottamuksellisen tiedon turvaamista.


Hinta, ilmoittautuminen & peruutusehdot

Tarjoamme mahdollisuuden osallistua koko koulutukseen ja suorittaa pääauditoijakoulutuksen tai vaihtoehtoisesti osallistua koulutukseen vain osittain valitsemalla kiinnostavan moduulin.

Koulutuksen hinta:

 • Koko koulutus 2 600,00 € + alv 24 %
 • Moduuli 1: Turvallisuusjohtaminen (osa-alue T): 1 000,00 € + alv 24 %
 • Moduuli 2: Fyysinen turvallisuus (osa-alue F): 1 000,00 € + alv 24 %
 • Moduuli 3: Tekninen tietoturvallisuus (osa-alue I): 1 000,00 € + alv 24 %

Koulutusmaksuun sisältyy valitun moduulin opetuksen ja ohjauksen lisäksi moduuliin kuuluvat koulutusmateriaalit, kyseisen moduulin lähiopetuspäivinä aamukahvi, lounas ja iltapäiväkahvi sekä kaikille yhteinen orientaatiopäivä.


Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen kevään 2019 koulutukseen päättyy 24.2.2019. Ilmoittaudu mukaan tästä.

Ilmoittautuminen on sitova. 

Peruutusehdot

Peruutus tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen events@laurea.fi

 • 18.2.2019 mennessä tehdyistä peruutuksista pidätämme/veloitamme peruutusmaksun 310,00 € kulujen kattamiseksi.
 • 19.2.–4.3.2019 välisenä aikana tehdyistä peruutuksista pidätämme/veloitamme 50 % osallistumismaksusta.
 • 4.3.2019 jälkeen tehdyistä peruutuksista osallistujamaksua ei palauteta ja ilmoittautunut sitoutuu maksamaan osallistumismaksun.

Koulutuksen järjestäjä pidättää oikeuden peruuttaa koulutus liian vähäisen osallistujamäärän takia. Mikäli koulutus perutaan järjestäjän toimesta ja osallistuja on maksanut osallistumismaksun, osallistujalle palautetaan maksettu osallistumismaksu täysimääräisenä. Mikäli osallistuja ei ole vielä maksanut laskuaan ja koulutus perutaan toimeksiantajan toimesta, lasku mitätöityy.

Lisätietoja

Laurea events.

events@laurea.fi

040 660 5825 tai 040 631 5014

Lue lisää Eventsin palveluista »

 

Turvallisuusalan täydennyskoulutukset

Täydennyskoulutukset

Työelämälähtöinen koulutustarjontamme kannustaa uuden oppimiseen ja rohkeisiin kokeiluihin. Tutustu eri alojen täydennyskoulutuksiimme.


Kaikki täydennyskoulutuksemme