Siirry sisältöön

Kevään 2024 koulutus on täynnä. Seuraava kurssi toteutetaan syksyllä 2024 ja ilmoittautuminen avataan huhtikuussa 2024 toteutuksen päivämäärien täsmennyttyä

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Turvallisuusalan asiantuntijat
 • Hakuaika: 17.10.-25.2.2024
 • Ajoitus: 12.3.-17.6.2024
 • Laajuus: 15 op
 • Sijainti: Laurea Leppävaaran kampus, Vanha maantie 9, Espoo
 • Hinta: 2600€ + alv 24 %

Katakria käytetään arvioitaessa turvallisuusjärjestelyjä yritysturvallisuusselvityksessä ja viranomaisten tietojärjestelmien turvallisuuden arvioinneissa, mutta sen hallitsemisesta on apua myös oman organisaation turvallisuuden kehittämisessä. Katakri-pääauditoijakoulutuksessa ammattitaitosi kehittyy turvallisuusjohtamisen, fyysisen ja teknisen tietoturvallisuuden osaamisen sekä Katakri-auditoinnin johtamisen saralla. Koulutuksessa opit tulkitsemaan ja soveltamaan Katakrin vaatimuksia ja saat valmiudet todentaa ja osoittaa luotettavasti turvallisuusjärjestelyjen riittävyyden. Koulutus toteutetaan uudistuneen Katakri2020 mukaan.

 • Koulutus koostuu lähi- ja etäjaksoista. Lähipäiviä on yhteensä kuusi, joiden välillä osallistujat tuottavat kehittämistehtäviä omaan organisaatioonsa.
 • Lähiopetuspäivät järjestetään 12.-14.3., 9.-10.4. ja 14.-15.5.2024.
 • Lähiopetuspäivät järjestetään Laurean Leppävaaran kampuksella (Vanha maantie 9, 02650 Espoo).
 • Osallistuja tarvitsee käyttöönsä tietokoneen, internet-yhteyden sekä kuulokkeet mikrofonilla.
 • Koulutus on 15 opintopisteen laajuinen kokonaisuus ja täyttää ylemmän korkeakoulutasoisen (YAMK) koulutuksen vaatimukset.
 • Koulutukseen otetaan enintään 25 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutus toteutuu 10 osallistujalla.

 

 • Kohderyhmä 

  Katakri2020 on viranomaisten tietoturvallisuuden auditointityökalu, jota voidaan käyttää arvioitaessa kohdeorganisaation kykyä suojata kansallista tai kansainvälistä turvallisuusluokiteltua tietoa. Katakria voidaan käyttää auditointityökaluna arvioitaessa viranomaisten tietojärjestelmien turvallisuutta sekä yrityksen turvallisuusjärjestelyjä. Katakria voidaan käyttää myös apuna yritysten, yhteisöjen sekä viranomaisten muussa turvallisuustyössä ja sen kehittämisessä.

  Katakri-pääauditoijakoulutus on suunnattu turvallisuusalan asiantuntijoille, jotka työssään johtavat, suunnittelevat ja toteuttavat Katakri-auditointeja tai jotka valmistautuvat sisäisiin tai ulkoisiin auditointeihin. Lisäksi koulutus on tarkoitettu yrityselämän ja julkishallinnon organisaatioiden edustajille sekä turvallisuusviranomaisille, joiden tehtävänä on parantaa organisaation tietoturvallisuuden tasoa ja turvallisuusluokitellun tiedon turvaamista.

  Osallistujilta toivotaan turvallisuusalan työkokemusta sekä aikaisempaa kokemusta auditoinneista.

 • Sisältö, ohjelma ja tavoitteet 

  Koulutus rakentuu lähi- ja etäjaksoista. Lähijaksoja tukevat etäjaksot, joiden avulla osallistujat voivat tehdä kehittämistehtäviä joustavasti verkossa aikaan ja paikkaan sitomatta. Opetuksen tueksi on tarjolla henkilökohtaista ohjausta niin verkon kuin lähitapaamistenkin kautta.

  Koulutus etenee moduuleittain. Koulutus alkaa orientaatiomoduulilla, jonka jälkeen siirrytään turvallisuusjohtamisen, fyysisen turvallisuuden ja teknisen tietoturvallisuuden moduuleihin. Moduulien välillä osallistujat tekevät omaan organisaatioonsa kehittämistehtäviä, joiden avulla osaaminen todennetaan. Koulutuksen osallistujalta toivotaan turvallisuusalan työkokemusta sekä aikaisempaa kokemusta auditoinneista.

   

  Orien­taa­tio tur­val­li­suusau­di­toin­tiin

  12.3.2024 klo 9.30–14.00

  Sisältö: Orientaatio ja auditoinnin perusteet

  Tavoite: Osallistuja orientoituu Katakri-pääauditoijakoulutuksen teemoihin ja perehtyy auditoinnin perusteisiin.

   

  Tur­val­li­suus­joh­ta­mi­nen (osa-alue T) 5 op

  13.-14.3.2024 klo 8.30–16.00

  Sisältö: Turvallisuuden hallintajärjestelmä, henkilöstöturvallisuus sekä riskienarviointi

  Tavoite: Osallistuja osaa arvioida turvallisuuden hallintajärjestelmän osa-alueet Katakrin vaatimusten mukaisesti sekä tehdä riskin arviointia eri menetelmillä.

   

  Fyysinen tur­val­li­suus (osa-alue F) 5 op

  9.-10.4.2024 klo 8.30–16.00

  Sisältö: Fyysinen turvallisuus viranomaisen salassa pidettävän tietoaineiston suojaamisen näkökulmasta, fyysiset turvatoimet sekä niille asetetut vaatimukset eri suojaustasoilla.

  Tavoite: Osallistuja osaa arvioida fyysisten turvatoimien sopivuuden, mitoituksen ja Katakrin vaatimustenmukaisuuden.

   

  Tekninen tie­to­tur­val­li­suus (osa-alue I) 5 op

  14.-15.5.204 klo 8.30–16.00

  Sisältö: Tietoliikenne-, tietojärjestelmä-, tietoaineisto- sekä käyttöturvallisuus.

  Tavoite: Osallistuja osaa varmistaa turvallisuusjärjestelyjen riittävyyden salassa pidettävän tiedon sähköisissä käyttöympäristöissä.  Pidätämme oikeuden muutoksiin.

 • Koulutuksen hyödyt 
  • Opit tulkitsemaan ja soveltamaan Katakrin vaatimuksia
  • Saat valmiudet todentaa ja osoittaa luotettavasti turvallisuusjärjestelyiden riittävyyden.
  • Opit arvioimaan turvallisuuden hallintajärjestelmän osa-alueet Katakrin vaatimusten mukaisesti sekä tehdä riskin arviointia eri menetelmillä.
  • Opit arvioimaan fyysisten turvatoimien sopivuuden, mitoituksen ja Katakrin vaatimustenmukaisuuden.
  • Opit varmistamaan turvallisuusjärjestelyjen riittävyyden salassa pidettävän tiedon sähköisissä käyttöympäristöissä.
  • Saat osaamista, jota voi hyödyntää omassa perustehtävässäsi ja pystyt valmistautumaan auditointeihin paremmin.
 • Materiaalit 

  Koulutus toteutetaan suomeksi, osa materiaaleista on englanniksi.

  Koulutuksen materiaali jaetaan verkkotyötilassa, johon osallistujat saavat tunnukset koulutuksen alussa.

 • Hinta, ilmoittautuminen ja peruutusehdot 

  Hinta

  Koulutuksen hinta: 2 600,00 € + alv 24 %

  Koulutusmaksuun sisältyy opetuksen ja ohjauksen lisäksi koulutusmateriaalit, lähiopetuspäivinä aamukahvi, lounas ja iltapäiväkahvi sekä orientaatiopäivä.

   

  Il­moit­tau­tu­mi­nen

  Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautuminen syksyn 2024 toteutukseen päättyy 25.2.2024.

   

  Pe­ruu­tuseh­dot

  Peruutus tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen timo.ryynanen@laurea.fi

  • 9.2.2024 mennessä tehdyistä peruutuksista pidätämme/veloitamme peruutusmaksun 310,00 € + alv 24 % kulujen kattamiseksi.
  • 10.-25.2.2024 välisenä aikana tehdyistä peruutuksista pidätämme/veloitamme 50 % osallistumismaksusta.
  • 25.2.2024 jälkeen tehdyistä peruutuksista osallistujamaksua ei palauteta ja ilmoittautunut sitoutuu maksamaan osallistumismaksun. Mikäli maksat koulutuksen yksityishenkilönä ja peruutat osallistumisen 25.2.2024 jälkeen, veloitetaan tällöin 80% koulutuksen osallistujamaksusta.

   

  Koulutus toteutetaan, kun ilmoittautuneita on 10. Koulutuksen järjestäjä pidättää oikeuden peruuttaa koulutus liian vähäisen osallistujamäärän takia. Mikäli koulutus perutaan järjestäjän toimesta ja osallistuja on maksanut osallistumismaksun, osallistujalle palautetaan maksettu osallistumismaksu täysimääräisenä. Mikäli osallistuja ei ole vielä maksanut laskuaan ja koulutus perutaan järjestäjän toimesta, lasku mitätöityy.

  Mikäli Suomen vallitsevan korona-tilanteen puitteissa lähipäiviä ei voida järjestää, koulutuksen järjestäjä pidättää oikeuden koulutuksen verkossa järjestämiseen. Myös tässä tapauksessa ilmoittautumisia sitoo ylläolevat peruutusehdot.

 

LISÄTIETOA

 • Palautteita aikaisemmista koulutuksista 
  • Avoin palaute koulutuksesta:
   • "Paljon uusia asioita ja näkökulmia."
   • "Erittäin hyvä ja mielekäs kokonaisuus."
   • "Kokonaisuus on haastava ja onkin hyvä, että kouluttajat toivat paljon esimerkkejä ja sovellusmalleja vaatimuksista."
   • "Erinomaiset kouluttajat."
   • "Asiantuntevat kouluttajat. Minulle I-osio haastavin. Kouluttaja osasi avata hankalat asiat erittäin pedagogisella tavalla."
   • "Kaikki kouluttajat olivat hyviä ja selkeitä esiintyjiä, mikä edesauttaa oppimista."
   • "Mielestäni kokonaisuus oli oikein hyvä. Hienoa, että pystyimme osallistumaan lähiopetukseen, se toi lisäarvoa verkostoitumisen näkökulmasta. T ja F -osion ryhmätöiden osalta jako erikokoisiin organisaatioihin oli mielestäni hyvä ja toimiva ratkaisu."
   • "Kouluttajat olivat erittäin ammattitaitoisia ja asiansa osaavia."

   

   

  • Mitä hyötyä sait koulutuksesta työhösi?
   • "Koulutus laajensi ja syvensi ymmärrystäni. Vaikken Katakrin vaatimusten kanssa arkipäivässäni ole tekemisissä voin kuitenkin hyödyntää Katakrin antamaa ymmärrystä siihen, miten tulevaisuudessa työssäni otan kantaa tilojen suunniteluun ja teknisten turvajärjestelmien toteutukseen."
   • "Koulutus täydentää ammatillista osaamistani turvallisuuspäällikkönä. Teen itsearviointeja viraston kohteissa sekä tarkastuksia palveluntuottajiin sopimusten mukaan. Edustan virastoa auditointilaitosten viraston arvioinneissa ja koulutus tuo siihen lisää ymmärrystä sekä mm. auttaa korvaavien menettelyjen perustelemisessa."
   • "Tiedonhankinta, benchmarking, verkostoituminen."
   • "Koulutus ei suoraan liity työhöni, mutta ajattelumalli ja vaatimusten soveltaminen ovat erittäin tärkeitä."
   • "Lisäsi ymmärrystä KATAKRI asioista. Antoi työkalut järjestelmälliseen auditointiin."
   • "Koen, että oma osaamiseni Katakrin suhteen on parantunut tämän koulutuksen myötä. Vaikka pohjatietoa olikin olemassa ennen koulutusta, niin oli hienoa huomata oppivansa jotain lisää. Mielestäni tästä koulutuksesta saa parhaimman hyödyn irti mikäli Katakri-tuntemusta on jo valmiiksi olemassa."
   • "Valmistautumisessa tuleviin auditointeihin, sekä osaa ottaa huomioon näitä asioita jo "tavallisten" tilojen rakentamisessa, jotta ne tulevaisuudessa mahdollistaa mahdolliset turva-alueet." (Facility Security Manager)
   • "Tulen tulevaisuudessa tekemään auditointeja, joten koulutus auttoi selkeyttämään tätä kokonaisuutta."
   • "Saatu osaaminen tulee suoraan hyötykäyttöön yrityksemme toiminnan kehittämisessä."
   • "Eri osa-alueiden osalta tuli paljon uusia ajatuksia myös muuhun kuin auditointiin."
   • "Vertaisiin tutustuminen oli arvokas lisä, verkostoituminen. Koulutus oli sopivan haastavaa ja antoi eväitä työtehtävien mukaiseen osaamiseen."
 • Usein kysyttyä 

  Missä ja milloin koulutus järjestetään?

  • Koulutuksen lähiopetuspäivät järjestetään Laurean Leppävaaran kampuksella (Vanha maantie 9, 02650 Espoo). Lähiopetuspäivien sisällöt löytyvät tältä sivulta Sisältö, ohjelma ja tavoitteet -otsikon alta. Lähiopetuspäivien lisäksi koulutukseen sisältyy etäjaksoja, joiden aikana osallistujat työstävät kehittämistehtäviä.

   

  Kuinka paljon koulutuksen etäjaksoihin on hyvä varata aikaa?

  • Jokaisen moduulin kokonaistyömäärä on noin 135 tuntia/ moduuli. Tästä noin viisi tuntia on varattu ennakkotehtävään, 15 tuntia lähiopetukseen, 20 tuntia itseopiskeluun sekä verkko-ohjaukseen ja 95 tuntia kehittämistehtävän tekemiseen.

   

  Voiko koulutukseen osallistua, vaikka ei ole koulutuksen aikana parhaillaan jossakin työtehtävässä?

  • Kehittämistehtävät tehdään osallistujan omaan organisaatioon. Mikäli tämä ei ole mahdollista koulutuksessa on käytössä myös simuloitu tehtävä.

   

  Vaaditaanko koulutukseen ammattikorkeakoulututkinto?

  • Koulutus on 15 opintopisteen laajuinen kokonaisuus ja täyttää ylemmän korkeakoulutasoisen (YAMK) koulutuksen vaatimukset. Osallistujilta toivotaan turvallisuusalan työkokemusta sekä aikaisempaa kokemusta auditoinneista. Ammattikorkeakoulututkinto ei kuitenkaan ole välttämätön, mikäli kokemusta on kertynyt turvallisuusalan töistä.

   

  Sisältyykö lähipäiviin ruokailu?

  • Lähiopetuspäiviin sisältyy aamukahvi, lounas ja iltapäiväkahvi. Kahvituksiin kuuluu aamulla suolainen purtava ja iltapäivällä makea.

   

  Sisältyykö koulutukseen tentti?

  • Koulutukseen ei sisälly tenttiä. Lähipäivien välillä osallistujat tekevät kehittämistehtäviä, joiden avulla osaaminen todennetaan. Koulutuksen hyväksytysti suorittaakseen kehittämistehtävät on palautettava määräajassa.

   

  Onko lähiopetuspäiviltä mahdollista olla pois ja silti suorittaa koulutus?

  • Osallistujien on pääsääntöisesti oltava lähipäivillä läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan.

   

  Onko moduuleista mahdollista suorittaa vain osaa?

  • Moduuleista ei ole mahdollista suorittaa vain osaa, ilmoittautuessaan osallistuja sitoutuu suorittamaan koko koulutuksen.

   

  Voiko organisaatio korvata ilmoittautujan toisella henkilöllä, jos ilmoittautunut on jo maksettu ja ilmoittautunut henkilö ei pääsekään osallistumaan koulutukseen?

  • Voi korvata, mutta muutos on tehtävä hyvissä ajoin ennen ilmoittautumisajan päättymistä, jotta osallistujalle saadaan tehtyä tunnukset verkkotyötilaan.

   

  Järjestetäänkö koulutus suomeksi vai englanniksi?

  • Koulutus järjestetään suomeksi.

   

  Kuinka usein koulutus järjestetään?

  • Koulutus järjestetään puolivuosittain keväällä ja syksyllä. Koulutuksen järjestäjä pidättää oikeuden peruuttaa koulutus liian vähäisen osallistujamäärän takia.

Lisätietoja:

Turvallisuusalan täydennyskoulutukset