Siirry sisältöön

Kansallisoopperan ja –baletin henkilökunta mukana ensimmäistä kertaa järjestetyssä Laurea Certified Risk Officer –koulutuksessa

Kyseessä oli Laurea Certified Risk Officer -täydennyskoulutuksen pilottitoteutus. Riskienhallinnan koulutusta tarjotaan jatkossa Laurea EduGATE täydennyskoulutuksena.

Suomen Kansallisooppera ja –baletti halusivat löytää itselleen kumppanin, jolla olisi monipuolista osaamista erilaisten riskienarviointien näkökulmasta.  

- Turvallisuuspäällikkömme Samuli Nuutinen oli kuullut, että Laurealla oli tarkoitus pilotoida Certified Risk Officer –koulutusta. Meillä lähtökohtaisesti jo tehdään todella monipuolisesti riskienarviointia päivittäin eri tasoilla. Meidän toiminnassamme on muun muassa aikatauluriskejä, kustannusriskejä, laaturiskejä ja jatkuvasti pinnalla olevaa turvallisuusriskien arviointia ja niiden minimointia. Laurean tarjoama koulutus tuli meille hyvinkin tarpeeseen, Kansallisoopperan ja –baletin näyttämöpäällikkönä toimiva Juho Saxell toteaa.

Juho Saxell vastaa Kansallisoopperan ja -baletin näyttämöllä toimivista teknisistä osastoista, joita ovat valaistusosasto, ääniosasto, näyttämöosasto, logistiikkaosasto, huolto-osasto ja näytäntöjärjestäjien osasto.

Näyttämöteknisillä osastoilla on paljon syväosaamista vaativia erikoisammattiryhmiä, muun muassa Suomen huippuun kuuluvia valaistusoperaattoreita ja näyttämöoperaattoreita sekä valaistusmestareita, näyttämömestareita, näytäntöjärjestäjiä ja äänisuunnittelijoita, jotka toimivat osastojensa osaprojektipäälliköinä, eli vastaavat oman osastonsa tekemisestä tiettyyn produktioon liittyen. Heidän vastuullaan on valmistella ja suunnitella esimeriksi aikataulut ja kunkin produktin resurssien käyttö. Sitten kun varsinainen produktio nousee näyttämölle, he vastaavat siitä, että oma osasto toimii sillä tavalla kuin kuuluukin. 

- Turvallisuus on meillä todella pinnalla oleva asia. Meillä tehdään ihan vastaavan kokoluokan asioita kuin esimerkiksi rakennustyömailla tehdään. Pahimmillaan niitä tehdään meillä pimeässä ja esimerkiksi esiintyvien taiteilijoiden osalta ilman asianmukaisia suojavarusteita, joka tarkoittaa sitä, että riskien arvioinnin tulee olla todella tarkkaa. Meidän täytyy pystyä arvioimaan mitä kaikkia riskejä on, miten ne minimoidaan ja mitä pitää harjoitella riskien minimoimiseksi, Saxell kertoo. 

Tavoitteena tehostaa riskienhallintaa ja syventää osaamista

Laurea Certified Risk Officer koulutukseen osallistui noin 30 näyttämöosaston esimiestä ja erikoisosaajaa, jotka ovat jo tavalla tai toisella riskienhallinnan ammattilaisia.

Näyttämöteknisten osastojen tavoitteena oli vahvistaa ja säännönmukaistaa riskienhallinnan osaamista sekä yhdenmukaistaa työkaluja riskien tunnistamiseen, analysointiin ja riskien minimoimiseen. 

Koulutukseen osallistuneiden osaprojektipäälliköiden tehtävät Kansallisoopperassa ja –baletissa ovat tarkemmin ajateltuna hyvin suurelta osin riskien arviointia ja riskienhallintaa. 

- Meidän ensi-iltamme eivät esimerkiksi voi siirtyä, joten ensi-iltaan mennessä tulee saada tietyt asiat tehtyä, ja se vaatii hyvin monipuolista ja -tasoista aikatauluriskien hallintaa. Meillä on myös todella tarkat laatustandardit, joka tarkoittaa sitä, että meidän tulee jatkuvasti pystyä tunnistamaan ja hallinnoimaan laaturiskejä. Meillä on myös rajallinen budjetti, jolloin meidän täytyy pystyä hallitsemaan kaikki taloudelliset riskit hyvinkin järkevästi, Saxell sanoo. 

Koulutukseen kuului sekä lähiopetusta että ohjaustunteja. Lähiopetuksessa käytiin läpi muun muassa riskien tunnistamista ja arviointia sekä riskien analysointia ja riskienhallintamenetelmiä. Koulutuksen osallistujat oli jaettu kolmeen eri opetusryhmään, joiden osallistujat jaettiin vielä erikseen pienryhmiin. Jokaisella pienryhmällä oli jokin kehitystyö, jota he kehittivät annettujen menetelmien mukaan. Yhteisten lähipäivien lisäksi jokaisella pienryhmällä oli erikseen vielä kaksi ryhmäohjaustuntia.

-  Esimerkkinä, yksi ryhmistä valitsi tehtäväkseen seurata, millaisia riskejä näyttämötoiminnassa on ulkopuolisen silmin. Näyttämötoiminnassamme tyypillisesti harjoitellaan aamulla yhtä produktiota ja illalla harjoitellaan tai esitetään jo toista esitystä. Päivän aikana pystytämme ja puramme siis kaksi erillistä produktiota näyttämöllä. Ryhmän tehtävänä oli tarkkailla näyttämön toimintaa erityisesti pystytysten ja purkujen aikana ja he ottivat ylös kaikki mahdolliset riskitekijät, joita kiireessä voi esiintyä, ja niitä lähdettiin sitten analysoimaan ja kehittämään turvallisuutta sitä kautta, Juho Saxell kertoo.

- Ohjauksessa tehdyn riskienarvioinnin jälkeen ryhmän jäsenet pystyvät jatkamaan omassa organisaatiossaan prosessia eteenpäin, kouluttaja Hanna Iisakkila Rojas jatkaa.

Yhteinen malli ja tapa ajatella sekä kyseenalaistaa

Riskienhallinnan koulutus vahvisti näyttämöteknisten osastojen riskienhallinnan osaamista. Koulutus antoi työkaluja ja näkemystä siihen, että monia asioita voi jäsennellä, priorisoida ja hallita. Se antoi yhteisen mallin ja yhteisen tavan ajatella sekä auttoi kyseenalaistamaan asioita.

- Moni on oppinut aikaisemman kokemuksensa kautta  ”selkärangasta” tekemään montaa riskienhallintaan liittyvää asiaa, mutta nyt he osaavat paremmin nimetä niitä asioita ja tehdä niitä jäsennellymmin, joka helpottaa tuloksiin pääsemistä. Koulutuksessa jäsensimme työkalujen käyttöä ja yhdenmukaistimme käsittelytapoja, jotta saisimme yhdenmukaisempaa riskienarviointia. Uskon, että koulutuksen jälkeen pystymme hallitummin hallitsemaan riskejä, Saxell pohtii.

Koulutuksen osallistujat antoivat kiitosta erityisesti siitä, että Laurea oli erittäin joustava. 

- Koulutuksen ohjaajien, lehtori Hanna Iisakkila Rojaksen ja Kaci Bourdachen kanssa oli todella helppo tehdä töitä, koska he olivat aina valmiita auttamaan ja sopimaan asioita aikataulujemme mukaan.

Laurea Certified Risk Officer-koulutus on suunniteltu kaikille, joiden tehtäviin kuuluu työn sujuvuudesta ja onnistumisesta vastaaminen. Koulutus sopii erityisesti henkilöille, joille riskienarviointi on osa tehtävänkuvaa tai jotka aloittelevat uraansa riskienhallinnan parissa. Koulutuksessa opetellaan raportoimaan riskeistä, analysoimaan niitä ja ehdottomaan muutoksia työhön tunnistettuihin riskeihin perustuen. 

 

Lue lisää Laurea Certified Risk Officer -koulutuksesta!

Jos yrityksenne on kiinnostunut vain teille räätälöidystä koulutuksesta, otathan yhteyttä events@laurea.fi