Siirry sisältöön

Katakri-koulutuksesta konkreettista oppia auditointityöhön

Laurea EduGATE tarjoaa turvallisuuden auditointityökalu Katakrin pääauditoijakoulutusta.

Katakri eli kansallinen turvallisuuden auditointikriteeristö on viranomaisten käyttämä auditointityökalu. Sitä voidaan hyödyntää yritysturvallisuusselvityksissä ja viranomaisten tietojärjestelmien turvallisuuden arvioinneissa. Kohdeorganisaatioiden toiminnan arvioinnin lisäksi Katakrin hallitsemisesta on apua myös oman organisaation turvallisuuden kehittämisessä.

Laurea EduGATE järjestää täydennyskoulutuksena Katakrin pääauditoijakoulutuksia. Pääauditoijakoulutuksessa osallistujat pääsevät kehittämään ammattitaitoaan turvallisuusjohtamisen, fyysisen ja teknisen turvallisuuden sekä Katakri-auditoinnin johtamisen kohdalla. Katakri-koulutusta on Laurea-ammattikorkeakoulussa järjestetty vuodesta 2011 lähtien.

Osallistujina valtionhallinnon ja yksityisen sektorin toimijoita

Laurea EduGATEn Katakri-pääauditoijakoulutus on suunnattu turvallisuusalan asiantuntijoille, jotka johtavat, suunnittelevat ja toteuttavat Katakri-auditointeja, tai jotka valmistautuvat auditointeihin. Samoin koulutukseen voivat osallistua myös julkishallinnon ja yksityisen sektorin asiantuntijat, joiden tehtävänä on parantaa organisaationsa tietoturvallisuuden tasoa ja turvallisuusluokitellun tiedon turvaamista.

”Olen osallistunut organisaatiossani aiemmin auditointeihin. Sekä niin, että suoritamme itse palveluntuottajille, tai tilaamalla auditoinnin ulkopuoliselta toimijalta. Vaikka auditointi onkin tuttua, niin Katakri-pääauditoijakoulutus kuitenkin auttoi hahmottamaan paremmin auditointia kokonaisuutena yksittäisten vaatimusten sijaan.

Koulutuksen osallistujissa oli niin valtionhallinnon kuin yksityisen sektorin edustajia, joten myös sitä kautta sai laajennettua omaa näkökulmaa turvallisuusauditointiin. Samoin koulutuksen vierailijaluennoitsijat toivat omasta näkökulmastaan konkreettisia työelämän kokemuksia auditoinnista.”

 

Katakri-pääauditointikoulutuksen osallistuja (valtionhallinnon organisaatio)

Näkökulmia fyysisestä ja teknisestä turvallisuudesta

Pääauditoijakoulutus muodostuu orientaatiomoduulista sekä kolmeen eri aiheeseen syventyvästä moduulista: turvallisuusjohtamisesta, fyysisestä turvallisuudesta sekä teknisestä tietoturvallisuudesta. Moduulien välillä osallistujat tekevät omaan organisaatioonsa liittyviä kehittämistehtäviä.

”Osallistuin koulutukseen, jotta voisimme syventää organisaatiossamme teoriatason osaamistamme Katakrista. Katakri ei itsessään sido meidän toimintaamme, mutta hyödynnämme sitä viitekehyksenä ja benchmarkkina tietoturvallisuuden kehittämisessä.

Katakri-koulutuksen toteutus oli onnistunut ja erityisesti monipuolisesti eri tyyppisiä organisaatioita, koulutustaustoja ja työtehtäviä yhdistänyt osallistujajoukko toi lisäarvoa. Näkökulmia esimerkiksi ryhmätöissä saatiin niin teknisen kuin fyysisen turvallisuuden työtehtävissä toimivilta osallistujilta. Turvallisuusjohtamiseen liittyen koulutus toi paljon uusia oppeja, joita varmasti pääsen lähitulevaisuudessa hyödyntämään omassa organisaatiossani.”

 

Katakri-pääauditointikoulutuksen osallistuja (valtionhallinnon organisaatio)

Katakri-koulutusta järjestetään Laureassa puolivuosittain keväisin ja syksyisin.  Koulutus on 15 opintopisteen laajuinen kokonaisuus, joka täyttää ylemmän korkeakoulutasoisen (YAMK) koulutuksen vaatimukset. Lue lisää Katakri-pääauditoijakoulutuksesta.

Laurea EduGATE tarjoaa korkeakoulutasoisia koulutuksia, joilla vastataan asiakkaiden tarpeisiin muuttuvassa maailmassa. Olemme mukana organisaatioiden henkilöstön oppimisessa ja osaamisen kasvussa vaativampiin tai muuttuneisiin työtehtäviin organisaation tilanteen muuttuessa. Tarjoamme räätälöityjä, yrityskohtaisia koulutuksia yrityksen tarpeisiin pohjautuen sekä eri organisaatioiden työntekijöille suunniteltuja maksullisia koulutuksia, joissa mahdollistuu myös toisilta oppiminen monialaisissa ryhmissä.