Siirry sisältöön

Täydennyskoulutus kirkasti kokonaiskuvaa tapahtumien ja yleisötilaisuuksien turvallisuudesta

Laurea EduGATE toteuttaa tapahtumien ja yleisötilaisuuksien turvallisuuden Certified Event Safety & Security Manager -täydennyskoulutusta.

Millaisista tekijöistä muodostuu turvallinen tapahtuma tai yleisötilaisuus? Entä millaisia vaatimuksia lainsäädäntö asettaa näiden tilaisuuksien turvallisuuden suunnittelulle? Muun muassa näihin kysymyksiin tarjoaa vastauksia Laurea EduGATEn toteuttama Certified Event Safety & Security Manager -täydennyskoulutus.

Nyt ensimmäistä kertaa toteutettu koulutus päättyi huhtikuussa. Koulutus toteutettiin kahtena eri laajuisena kokonaisuutena. Lyhyempi on 5 opintopisteen laajuinen Certified Event Safety & Security Officer -osuus ja toisena vaihtoehtona on laajempi 15 opintopisteen Certified Event Safety & Security Manager -kokonaisuus.

Koulutuksesta osaamista turvallisen tapahtuman tai yleisötilaisuuden suunnitteluun ja toteutukseen

Tapahtuman ja yleisötilaisuuden turvallisuutta käsittelevä täydennyskoulutuskokonaisuus on tarkoitettu kaikille näiden tilaisuuksien järjestäjille sekä tapahtumaturvallisuutta kouluttaville henkilöille. Yksi viimeisimmän toteutuksen osallistujista oli valtioneuvoston kanslian valmiusyksikössä turvallisuusasiantuntijana työskentelevä Mika Tikkanen.

-    Valtionneuvosto, johon kuuluvat kaikki ministeriöt, järjestää säännöllisesti erilaisia tapahtumia, tilaisuuksia ja seminaareja. Valmiusyksikössä vastaamme myös näiden tapahtumien turvallisuudesta, Tikkanen kertoo.
-    Esimerkkinä valtionneuvoston kanslian organisoimista tapahtumista ovat vaikkapa Suomi100-juhlavuoteen liittyvät useat massatapahtumat. Vaikka me emme itse tämän tyyppisiä tapahtumia järjestä, on meillä tärkeä olla hyvä käsitys yleisötilaisuuksien kokonaisuudesta, ja siksi myös tähän koulutukseen osallistuin.

Laajemman Certified Event Safety & Security Manager -koulutuksen tavoitteena on tuottaa tietoja ja taitoja, joiden avulla osallistuja pystyy suunnittelemaan ja johtamaan turvallisen tapahtuman ja yleisötilaisuuden, varautumaan häiriö- ja poikkeustilanteisiin sekä kehittämään näitä tilaisuuksia. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Tukesin ylitarkastaja Kari Koposen sekä Local Crewn toimitusjohtaja Ville Ketosen kanssa.

Lainsäädännössä paljon uutta opittavaa

-    Merkittävä kokonaisuus koulutuksessa oli tapahtumien järjestämistä koskevaan lainsäädäntöön tutustuminen – siinä oli paljon ennestään tuttua, mutta samalla paljon myös uutta oppia minulle, Mika Tikkanen kuvailee.
-    Lainsäädäntö on viimeisen 10 vuoden aikana muuttunut paljon. Esimerkiksi juuri Tukesin rooli on merkittävä tässä ja siksi oli tärkeää, että yksi koulutuksen kouluttajista oli Tukesista.

Muutoinkin turvallisuusasiantuntija Mika Tikkanen oli tyytyväinen koulutuksen sisältöön ja kouluttajiin. Arvokkaan lisän toi myös mahdollisuus verkostoitua muiden koulutuksen osallistujien kanssa, jotka edustivat niin yksityistä sektoria kuin kunnallisia toimijoita.

-    Käsitellyt aiheet herättivät paikoin runsaasti keskustelua ja jokaisella osallistujalla oli oman roolin kautta näkökulmansa näihin aiheisiin, mikä oli todella mielenkiintoista, hän sanoo.

"Tapahtuman järjestämisen ison kuvan näkee paljon kirkkaampana tämän koulutuksen jälkeen."

Yhtenä koulutuksen tärkeimmistä opeista Mika Tikkanen nostaa esiin tapahtumajärjestämisen kokonaisuuden hahmottamisen:

-    Suuressa tapahtumassa on todella paljon huomioitavaa ja ennakoitavaa – ei pelkästään turvallisuusasioissa, vaan ihan kokonaisjärjestelyissä. Nyt voin sanoa, että tapahtuman järjestämisen ison kuvan näkee paljon kirkkaampana tämän koulutuksen jälkeen, Tikkanen tiivistää.

Tutustu koulutukseen tarkemmin ja ilmoittaudu mukaan seuraavaan toteutukseen.