Siirry sisältöön

Joustavasti verkko-opetuksena toteutettava koulutus tarjoaa erinomaisen tilaisuuden päivittää riskienhallinnan osaamista. Koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta Risk Manager -henkilösertifikaatin haltijoille.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Risk Manager -koulutuksen suorittaneet sekä riskienhallintatehtävissä toimivat asiantuntijat
 • Hakuaika: Jatkuva
 • Ajoitus: 2020: 16.3.-31.5.2020 ja 18.8.-11.12.2020/ 2021: 13.1.-31.5.2021 ja 18.8.-10.12.2021
 • Laajuus: 1 op, YAMK
 • Sijainti: Verkkototeutus
 • Hinta: 600€ + ALV 24%

Tietoa koulutuksesta

 

 • Koulutus toteutetaan joustavasti verkko-opetuksena 16.3.-31.5.2020 ja 18.8.-11.12.2020 välisenä aikana sekä vuodenvaihteen jälkeen 13.1.-31.5.2021 ja 18.8.-10.12.2021 välisenä aikana.
 • Ilmoittautumisen yhteydessä osallistuja vastaa lyhyeen kyselyyn, jonka lisäksi koulutukseen sisältyy tehtävä.
 • Osallistujamäärä: Koulutukseen otetaan enintään 25 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutus toteutuu 10 osallistujalla.
 • Koulutus tarjoaa eurooppalaisen EOQ-kriteerien mukaisen teorian sekä opettajien kokemuksen osallistujien omien organisaatioiden riskienhallintatyön tueksi.
 • Koulutus on 1 opintopisteen laajuinen ja täyttää korkeakoulutasoisen (YAMK) koulutuksen vaatimukset.

 

 • Sisältö, ohjelma ja tavoitteet 

  Koulutuksen tavoitteena on perehtyä riskienhallinnan ajankohtaisaiheisiin, kuten riskin psykologiseen näkökulmaan ja organisaatiokäyttäytymiseen sekä riskienhallinnan ja resilienssin väliseen kytkentään.

  Täydennyskoulutus toimii samalla myös sertifioiduille Risk Managereille ammatillisena täydennyskoulutuksena, jota tarvitaan kolmen vuoden välein uudelleensertifiointia varten. Lisätiedot Risk Manager –sertifiointi, hakijan opas (pdf)

  Tavoitteena on, että koulutus suoritetaan kahden kuukauden kuluttua koulutuksen aloittamisesta.

 • Materiaalit 

  Koulutuksen materiaali jaetaan verkko-oppimisalustalla

 • Hinta, ilmoittautuminen ja peruutusehdot 

  Hinta

  Koulutuksen hinta 600€ + ALV 24 %

  Koulutusmaksuun sisältyvät opetus, ohjaus ja koulutuksen materiaali. Koulutus laskutetaan ilmoittautumisen vahvistamisen jälkeen.

  Hinta ei sisällä SLY Sertifioinnin uudelleensertifiointia.

  Mikäli yrityksessänne on useita henkilöitä, jotka tarvitsevat tätä koulutusta, voitte pyytää tarjousta räätälöidystä tilauskoulutuksesta osoitteesta events@laurea.fi.

   

  Ilmoittautuminen

  Koulutus toteutetaan verkko-opetuksena 16.3.-31.5.2020 ja 18.8.-11.12.2020 välisenä aikana sekä vuodenvaihteen jälkeen 13.1.-31.5.2021 ja 18.8.-10.12.2021 välisenä aikana.


  Koulutuksen hakuaika on jatkuva. Huomioithan, että 11.12.2020-13.1.2021 välisenä aikana uusia ilmoittautumisia ei käydä läpi. Mikäli ilmoittaudut tällä aikavälillä, voit aloittaa koulutuksen tammikuussa 13.1.2021 eteenpäin.

  Koulutus on mahdollista aloittaa maksuttoman peruutusoikeuden päätyttyä eli 14 vuorokauden kuluttua ilmoittautumisesta. Tämän jälkeen tulet saamaan ohjeistuksen tunnusten aktivoimiseen.

  Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittaudu mukaan tästä: www.lyyti.fi/Riskmanager-taydennyskoulutus.

   

  Pe­ruu­tuseh­dot

  Peruutus tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen events@laurea.fi

  Osallistumisen voi peruuttaa maksutta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta eli sähköisen ilmoittautumislomakkeen täyttämisestä ja lähettämisestä.

  Yli 14 vuorokautta ilmoittautumisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme peruutusmaksun 90,00 € kulujen kattamiseksi.

  Koulutuksen järjestäjä pidättää oikeuden peruuttaa koulutus liian vähäisen osallistujamäärän takia. Mikäli koulutus perutaan järjestäjän toimesta ja osallistuja on maksanut osallistumismaksun, osallistujalle palautetaan maksettu osallistumismaksu täysimääräisenä. Mikäli osallistuja ei ole vielä maksanut laskuaan ja koulutus perutaan toimeksiantajan toimesta, lasku mitätöityy.

 • Uudelleensertifiointi 

  Koulutuksen hyväksytty suoritus edellyttää ennakkokyselyyn vastaamista sekä tehtävän hyväksyttyä suoritusta, jonka jälkeen Laurea myöntää osallistujalle todistuksen koulutuksen suorittamisesta.

  Jos haluat EOQ-vaatimusten mukaisen Risk Manager –uudelleensertifioinnin, lähetä hakemus liitteineen SLY Sertifiointiin heikki.niemi@laatukeskus.fi. Lisätietoja SLY Sertifioinnista saat tästä hakijan oppaasta (pdf)

   

  Sertifikaatin uudistaminen, uudelleensertifiointi

  Sertifikaatti voidaan uudistaa 6 kuukautta ennen voimassaolon päättymistä tai 6 kuukauden kuluessa päättymisajan umpeutumisesta. Uudistettu sertifikaatti on voimassa 3 vuotta edellisen sertifikaatin voimassaolon päättymisestä.

  Uudelleensertifiointiin vaikuttavat mahdolliset muutokset ohjelmakohtaisissa vaatimuksissa sekä esim. teknologiaan, osaamiseen ja riskienhallintaan liittyvät muutokset toimialalla, jolla hakija työskentelee. Muutokset saattavat vaikuttaa hakijan taitoihin ja osaamiseen. Mahdollisten muutosten hallintaa voidaan todentaa esim. paikan päällä arvioinnilla, haastatteluilla ja kokeella.

  Uudelleensertifioinnin edellytyksiä ovat:

  • vähintään yksi vuosi työkokemusta riskienhallintapäällikön tai sitä vastaavissa tehtävissä 3 vuoden aikana
  • hakijan vakuutus siitä, että mitään häneen kohdistuvaa työhön liittyvää kannetta ei ole häntä vastaan nostettu
  • ammatillinen täydennyskoulutus, joka on laajuudeltaan vähintään yhden päivän mittainen

   

  Uudelleensertifiointia hakeva henkilö lähettää hakemuksen ja edellytyksien täyttymistä osoittavan kirjallisen aineiston SLY Sertifiointiin, heikki.niemi@laatukeskus.fi:

  • kirjallinen hakemus
  • kopio alkuperäisestä sertifikaatista, josta ilmenee että sen myöntäjä on ollut akkreditoitu organisaatio
  • hyväksytty ja allekirjoitettu EOQ ammattimaisen toiminnan ohje -dokumentti
  • todistus siitä, että hakija on osallistunut ainakin yhden päivän mittaiseen hyväksyttävään koulutukseen
  • selvitys siitä, ettei hakijalla ole sertifikaatin voimassaoloaikana ollut häneen itseensä tai työhönsä kohdistuvia oikeudellisia tapahtumia
  • passikuva helpottamaan sertifikaatin valmistamista

   

  Sertifikaatin vanhentuminen

  Sertifikaattia ei voida uudistaa enää sen jälkeen kun sen voimassaoloajan päättymisestä on kulunut yli 6 kuukautta tai muut vaatimukset eivät täyty. Halutessaan uudistaa sertifikaatin, on henkilön osallistuttava uudelleen koulutukseen ja kokeeseen ja suorittaa ne hyväksytysti.

   

  Hinnasto kokeelle ja sertifikaatille 17.9.2020

  Kansallinen SLY-sertifikaatin myöntämisen edellytyksenä on koulutusohjelman suorittaminen ja kokeen läpäisy. Sertifikaatin myöntää SLY-sertifiointi, joka myös pitää voimassa olevista sertifikaateista rekisteriä. 

  Kansainvälisen EOQ-sertifikaatin myöntämisen edellytyksenä on henkilökohtaisten pätevyysvaatimusten täyttäminen, koulutusohjelman suorittaminen ja kokeen läpäisy. SLY-sertifiointi myöntää EOQ-sertifikaatin ja välittää tiedon siitä EOQ-rekisteröintiyksikköön hyväksyttäväksi ja rekisteröitäväksi. 

  Hinta sisältää sertifioinnin edellytyksenä olevan henkilön kelpoisuuden todentamisen, tutkintotilaisuuden järjestämisen, kokeen, sertifioinnin ja tsertifikaatin toimituksen. Hinta on sama myös silloin, kun henkilö ei täytä kelpoisuusvaatimuksia tai ei läpäise koetta.

  Kansallinen SLY sertifikaatti  
  En­si­to­den­nus: Tut­kin­to­ti­lai­suus ja ser­ti­fi­kaat­ti 440 eur
  Kokeen uusinta 280 eur
  Uu­del­leen­to­den­nus (joka 3. vuosi) 280 eur
  Kansainvälinen EOQ-sertifikaatti; lisähinta ylläoleviin
   
  En­si­to­den­nus: Tut­kin­to­ti­lai­suus ja ser­ti­fi­kaat­ti 170 eur
  Uu­del­leen­to­den­nus (joka 3. vuosi) 170 eur

  Hintoihin lisätään 24 %:n arvonlisävero

 • Kouluttaja Soili Martikainen 

  Soili Martikainen, Risk Manager -koulutuksen vastuuopettaja ja kouluttaja, TKT Laurea

  ”Kaikki organisaatiot, niin yritykset kuin julkisen sektorin toimijat, hyötyvät riskiperusteisesta toiminnasta, joka on osa hyvää hallintotapaa, johtajuutta ja ennakoivaa toimintaa. Riskienhallintaa tarvitaan kaikissa toiminnoissa ja kaikilla organisaation tasoilla tavoitteita asettaessa, päätöksenteon tukena sekä jatkuvan kehittymisen mahdollistajana.”

  Soililla on vankka kokemus riskienhallinnasta sekä liike-elämästä että viranomaistehtävistä. Soilin väitöstutkimus vuodelta 2016 käsittelee konsultoivaa auditointia sekä peruskoulujen ja ammattikorkeakoulujen turvallisuusjohtamista. Hän on aktiivinen kirjoittaja ja on julkaissut useita riskienhallintaan ja turvallisuusjohtamiseen liittyviä artikkeleita ja oppaita.

  Soili Martikaisen LinkedIn-profiili: https://www.linkedin.com/in/soili-martikainen-71a660127/

 

 

Li­sä­tie­to­ja

 

Laurea events.

events@laurea.fi

040 660 5825 tai 040 631 5014

Lue lisää Eventsin palveluista »

 

Yhteistyössä:

SLY Sertifiointi

Laatukeskuksen logo

Turvallisuusalan täydennyskoulutukset