Siirry sisältöön

Opiskele polkuopiskelijana englanninkielisessä Social Services-koulutuksessa Lohjan kampuksella! Tarjolla on 14 polkuopintopaikkaa elokuussa 2021 alkavaan koulutukseen.

Perustiedot

 • Hakuaika: Hakuaika on päättynyt 9.5.2021.
 • Ajoitus: Opinnot alkavat 10.8.2021.
 • Laajuus: 60 opintopistettä
 • Sijainti: Lohjan kampus
 • Hinta: 400€

Polkuopinnot ovat antavat sinulle mahdollisuuden suorittaa ammattikorkeakouluopintoja jo ennen tutkinto-opiskelijaksi hakeutumista. Suoritettuasi vähintään 60 opintopistettä koulutuksen opintoja voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta. Käytännössä polkuopintojen kokonaisuus tarkoittaa koulutuksen ensimmäisen vuoden opintoja.

Polkuopinnot maksavat Laurean avoimen AMK:n vuosimaksun (400 €) verran. EU/ETA-alueen ulkopuolelta haettaessa on huomioitava, että polkuopinnot ovat avoimen AMK:n opintoja eivätkä ne oikeuta oleskelulupaan Suomessa.

Opiskelu koulutuksessa

Englanninkielisessä Social Services -koulutuksessa opinnot toteutetaan päiväopintoina ja koulutukseen osallistumisen vaatii sinulta valmiutta osallistua lähiopetukseen päivisin Laurean Lohjan kampuksella. Tässä koulutuksessa opiskelet polkuopiskelijana yhdessä ulkomailta saapuvan englanninkielisen opiskelijaryhmän kanssa. Opinnot noudattavat englanninkielisen Degree programme in Social Services -koulutuksen opetussuunnitelmaa.

Polkuopiskelijoille nimetään henkilökohtainen opettajatuutori ja he saavat samaa ohjausta ja tukea kuin tutkinto-opiskelijat opintojensa aikana. Polkuopiskelijoita koskettavat samat säännöt kuin tutkinto-opiskelijoita ja heillä on pääsääntöisesti samat oikeudet ja velvollisuudet kuin tutkinto-opiskelijoilla.

Avoimen AMK:n opintoihin ei voi saada Kelan myöntämää opintotukea tai muita opintososiaalisia etuja kuten opiskelija-asuntoon, Kelan ateriakorvauksiin tai matka-alennuksiin.

Muista tuista, esim. työllisyystuella opiskelusta kannattaa kysyä oman kotipaikkakunnan TE-toimistosta jo hyvissä ajoin ennen opintoihin hakeutumista.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen

Aiemmin hankittua korkeakoulutasoista osaamista (työelämässä, harrastuksissa) on mahdollista tunnistaa ja tunnustaa osaamisen näytöllä opintosuorituksiksi. Osaamisen näytön suorittamisesta sovitaan opettajatuutorin kanssa opintojen aikana. Hyväksiluvut aiemmista opinnoista ovat mahdollisia vasta tutkinto-opiskelijaksi pääsyn jälkeen.

Hakeminen koulutukseen

Koulutukseen haetaan alla olevan ilmoittautumislomakkeen kautta hakuaikana 3.-9.5.2021. Tarjolla on 14 polkuopiskelupaikkaa Social Services-koulutukseen.

Ilmoittaudu tästä

Ilmoittautuneet kutsutaan valintahaastatteluun ilmoittautumisjärjestyksen perusteella. Valintahaastatteluihin kutsutaan noin puolitoistakertainen määrä ilmoittautuneita opiskelupaikkoihin verrattuna.

Valintahaastattelut toteutetaan videohaastatteluina. Valintahaastatteluun kutsuttaville lähetetään erillinen linkki, josta pääsee videohaastattelutyökaluun ja linkin takana on myös tarkemmat ohjeet. Videovastaukset tulee lähettää työkalun kautta 16.5.klo 23.59 mennessä.

Haastattelussa arvioidaan motivaatiota ja sitoutumista opiskeluun, oppimisvalmiuksia sekä alalle soveltuvuutta. Haastattelussa on kysymyksiä sekä suomeksi että englanniksi. Kysymykseen tulee vastata samalla kielellä, jolla kysymys on esitetty. Valintahaastattelusta voi saada maksimissaan 20 pistettä ja hakijan on saatava vähintään 10 pistettä, jotta se on hyväksytysti suoritettu. Koulutukseen valitaan 14 henkilöä valintahaastattelun tulosten perusteella. Tasapistetilanteessa valinta tapahtuu arpomalla.

Valituille ilmoitetaan opiskelupaikasta 24.5. mennessä. Opiskelupaikka pitää vastaanottaa 26.5. mennessä ja vastaanottamisen yhteydessä tulee maksaa myös avoimen AMK:n vuosimaksu 400€.

Hakuaikataulu

 • Ilmoittautuminen polkuopintoihin 3.-9.5.2021
 • Kutsu videohaastatteluun viimeistään 10.5.2021
 • Videovastausten lähettäminen videointityökalun kautta 16.5.2021 mennessä
 • Päätös polkuopiskelupaikasta viimeistään 24.5.2021
 • Opiskelupaikan vastaanotto viimeistään 27.5.2021
 • Opinnot alkavat 10.8.2021

Opis­ke­lu­val­miu­det

Olet itse vastuussa siitä, että sinulla on riittävät opiskeluvalmiudet (kielitaito, tieteellisen kirjoittamisen taito) suoriutua ammattikorkeakouluopinnoista ja pystyt etenemään opinnoissasi muun ryhmän mukana.

Social Services-koulutuksen opinnoissa vaadittava kielitaitotaso on suomen kielessä on B1 (toimiva peruskielitaito) ja englannin kielessä B2 (itsenäisen kielen perustaso). Voit käyttää itsearvioinnin tukena esim. Dialang-kielitestiä, kun arvioit omaa kielitaitoasi ja sen riittävyyttä amk-opintoihin.

Hakeminen tutkinto-opiskelijaksi polkuopintojen jälkeen

Suoritettuasi 60 opintopistettä koulutukseen soveltuvia opintoja voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta. Tarkista hakuajat sekä ohjeet Erillishaku-sivulta. Erillishaku avoimen AMK:n suoritusten perusteella tapahtuu Opintopolku-palvelussa.

Sosiaali- ja ter­vey­sa­lan ter­vey­den­ti­la­suo­si­tuk­set

Sosiaali- ja terveysalan opintoihin ilmoittautuvan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun (harjoittelu mahdollista vasta tutkinto-opiskelijaksi pääsyn jälkeen). Lue lisää: Sosiaali- ja terveysalan terveydelliset vaatimukset

Koulutuksen rakenne

Englanninkielisen Social Services -koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä. Koulutus koostuu 150 opintopisteen laajuisista ydinosaamisen opinnoista (core competence studies) sekä 60 opintopisteen laajuisista täydentävistä (complementary competence studies) ja vapaasti valittavista opinnoista (other complementary studies).

Tutustu Social Services -koulutukseen englanninkielisillä sivuillamme

Lukuvuosimaksut EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille

Laurean vieraskielisten koulutusten lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille on 8000€/lukuvuosi. Suomen kansalaisten ei tarvitse maksaa opinnoista lukuvuosimaksua. EU/ETA-alueen ulkopuolelta haettaessa on huomioitava, että polkuopinnot ovat avoimen AMK:n opintoja eivätkä ne oikeuta oleskelulupaan Suomessa. Lisätietoa lukuvuosimaksuista löydät englanninkielisiltä sivuiltamme. Linkki englanninkieliselle Tuition fees -sivulle >>

Kiinnostuitko englanninkielisistä sosionomin polkuopinnoista?

Kiitos aktiivisuudesta! Lähetämme sinulle muistutuksen hakuajan alkaessa.

Haluan vastaanottaa muistutuksen englanninkielisen polkuopiskeluryhmän hakuajan alkamisesta.

 

Lisätietoja: