Siirry sisältöön

Projektiopinnoista apua työelämään

Aloitin opinnot Laureassa vuonna 2012 liiketalouden P2P-linjalla. Heti opintojen alussa tuli tunne, että opiskelumuoto oli itselleni sopiva. ”Normaalista opiskelusta” poiketen työskentely asiakasyritysten kanssa alkoi ensimmäisinä viikkoina. Projektien avulla oli mielestäni helpompi saada ”jalkaa oven väliin”, tämän koin alusta asti todella hyödylliseksi urani ollessa vasta aluillaan. Mikä olisikaan vaivattomampi tapa saada kontakteja yritysmaailmaan kuin projektien toteuttaminen oikeille yrityksille?

Uutinen 6.11.2018

Hyödystä P2P-linjan toteutustavan suhteen tuli minulle konkreettista viimeistään silloin, kun pääsin suorittamaan opintoihin kuuluvaa työharjoittelua erään projektin yhteyshenkilön kautta Verohallinnon Henkilöverotusyksikköön. Johtaminen on ollut itselleni aina varsin ominaista ja koulutuksen sisältö sekä projektien roolitukset vahvistivat tätä tuntemusta ennestään. Opiskelu vaikutti merkittävästi urasuunnitelmaani, projektipäällikön rooli tuntui omalta ja rohkaisi minua hakeutumaan tehtäviin, joissa saisin käyttää hyödyksi opintojen sisältöä ja käytännön kokemusta, jota projektien myötä kertyi tasaiseen tahtiin.

Projektien toteuttaminen toi mukanaan paljon tarvittavaa itsetutkiskelua sen suhteen, miten paljon on valmis panostamaan ja mikä rooli tuntuu itselle ominaisimmalta. Työllistyin opintojeni aikana projektipäällikön tehtävään. Tähän vaikutti ehdottomasti se, että omaa osaamista oli projektien kautta selkeämpää esitellä työnantajalle. Projektityöskentelyn kautta löysin urani alussa myös enemmän rohkeutta ja taitoa tuoda selkeästi esille omia ideoita ja ajatuksia työhöni liittyen.

Työskentelyn aloittaminen uudessa työssä oli myös varmasti jouhevampaa kuin mitä se olisi ollut ilman opintojen aikana kertynyttä projektiosaamista. Tässä kohtaa minulle oli muodostunut jo hyvä kuva siitä, mitä projektien toteuttaminen prosessina sisältää. Suosittelen P2P-linjaa ehdottomasti oma-aloitteisille ja käytännönläheisestä opiskelusta kiinnostuneille. Tämän toteutustavan kautta ainakin itselleni oli varsin vaivatonta löytää suunta omalle uralle.

Sini-Emilia Tuominen,
konsultti

Liiketalouden koulutus

Hae koulutukseen

Oletko kiinnostunut myynnistä, johtamisesta, henkilöstöasioista, talousasioista ja talouden ilmiöistä? Hae opiskelemaan liiketaloutta!

Lue lisää liiketalouden koulutuksesta