Siirry sisältöön

Johtamistaitojen kehittämistä projekteissa

Ira Hyvärinen, opinnäytetyötä ja viimeisiä raportteja vaille valmis tradenomi on opiskelujensa aikana toiminut kolmessa projektissa projektipäällikkönä. Projektipäällikkönä toimimisen myötä Hyvärinen on kehittänyt myös johtamistaitojaan.

Ira Hyvärinen

Uutinen 6.11.2018

Kahdeksassa projektissa mukana ollut Ira Hyvärinen valmistuu keväällä 2018 kahden ja puolen vuoden aherruksen jälkeen. Kolmessa projektissa projektipäällikkönä toimimisesta mukaan on jäänyt monia erilaisia kokemuksia ja paljon uusia oppeja. Valmistumisen jälkeen Hyvärinen aikoo jatkaa tämän hetkisessä työpaikassaan keräten työkokemusta ja käytännön tietoa lisää. Tulevaisuuden tähtäin uran suhteen Hyvärisellä on kuitenkin esimiestehtävissä.

Syksyllä 2017 uudessa työpaikassa aloittanut Hyvärinen kokee projekteista ja projektipäällikkyydestä olleen paljon hyötyä työelämässä. Käytännönläheisestä oppimisesta saa hyvän käsityksen työelämästä ja itseohjautuvuus kehittyy. ”Tulee rohkeus tehdä päätöksiä ja on oma-aloitteisempi työtehtävien suhteen. Myös uskallus vaan tehdä ja kokeilla on kasvanut”, Hyvärinen kuvailee projektien kautta saatuja taitoja.

Ensimmäistä kertaa projektipäällikkönä Hyvärinen toimi vuosi sitten. Samalla kevätlukukaudella kahdessa projektissa projektipäällikkönä toimimisen aikana Hyvärinen oppi paljon myös itsestään. Omien vahvuuksien sekä oman toiminnan tunnistamisesta on apua urasuunnittelussa ja itsensä kehittämisessä. Myöhemmässä opiskelussa ja työelämässä näitä vahvuuksia osaa tuoda esiin ja hyödyntää paremmin. ”Omien vahvuuksien tunnistamisesta oli hyötyä seuraavana syksynä, jolloin toimin kolmatta kertaa projektipäällikkönä. Yhteistyökumppanin mukaan olin lempeä, mutta napakka projektipäällikkönä. Ruoska kädessä ei ketään seurata, mutta hommat tulee saada valmiiksi. Tärkeintä on tiimin kannustaminen hyvään ja positiiviseen meininkiin”, Hyvärinen muistelee projektejaan nauraen.

Vaikka projektipäälliköllä on vastuu viedä projektia eteenpäin, hän on myös yksi tiimin jäsenistä. Ihmiskeskeisyys sekä kyky lukea tiimin jäseniä ja heidän vahvuuksiaan korostuu tehtävien jaossa. Lisäksi projektipäällikkyydessä korostuu vastuunottaminen, uskallus tehdä päätöksiä ja ratkaisuja, jotta projekti etenee suunnitelman mukaisesti. ”Kaiken kaikkiaan ihan mahtava kokemus ja ohjaajille iso kiitos. Kaikilla ohjaajilla on hieno asenne ja he ovat kaikki täysillä mukana. On tosi hienoa, että on päässyt niin monipuolisesti ja käytännön läheisesti tekemään projekteja ja oppimaan uutta. Yhteistyökumppanit ovat antaneet hienoja mahdollisuuksia kehittää omaa osaamista”, Hyvärinen tiivistää omat ajatuksensa projektioppimisesta.

Myyntiassistentti Ira Hyväristä haastatteli Venla Korhonen

Liiketalouden koulutus

Hae koulutukseen

Oletko kiinnostunut myynnistä, johtamisesta, henkilöstöasioista, talousasioista ja talouden ilmiöistä? Hae opiskelemaan liiketaloutta!

Lue lisää liiketalouden koulutuksesta