Siirry sisältöön

Opiskelijat projektiopinnoista: ”Projekteissa opiskelu on luovaa”

Neljä Hyvinkään kampuksen liiketalouden opiskelijaa esittelee kevään projektejaan.

Anjuli Jaakkola (vas.), Anu-Elina Puustinen, Martha Koivukangas ja Matias Katila.

​Uutinen 18.6.2018

Laurean Hyvinkään kampuksella liiketaloutta opiskellaan aidoissa työelämän projekteissa, joissa yhdistyy teoria ja käytäntö. Vuosittain opiskelijatiimit toteuttavat yhteistyökumppaneiden kanssa yhteistyössä yli 100 projektia.

Kuluvan kevään projektit saatiin valmiiksi toukokuussa ja opiskelijat kokoontuivat perinteiseen, lukuvuoden päättävään projektiseminaariin. Tapasimme projektiseminaarin jälkeen neljä Hyvinkään kampuksen opiskelijaa, jotka kertoivat kevään projekteistaan.

”Jo toinen mielenkiintoinen projekti Konecranesille”

Jo kaksi vuotta liiketaloutta opiskeleva Matias Katila on päässyt projektien kautta kiinni tulevaisuuden unelmatyöhönsä. Matias toimi kevään aikana projektipäällikkönä projektissa, jossa kehitettiin Konecranesin markkinointia. Kyseessä oli jo toinen Konecranes-projekti, jossa hän on ollut opintojen aikana mukana.

"Konecranes on iso, kansainvälinen yritys ja on ollut todella mielenkiintoista tehdä heille projektia. Parasta on, että haluaisin tulevaisuudessa työskennellä juuri teknologia-alalla", toukokuussa kesätyöt Koneella aloittanut Matias sanoo.

Projektissa Katilan tiimi teki muun muassa markkinointisuunnitelman Konecranesille, johon he löysivät hyviä kehittämiskohteita. Tarkemmin Matias ei voi projektin sisältöä kuitenkaan liikesalaisuuksien vuoksi paljastaa.

”Projektiopiskelussa ei oikeita ja vääriä vastauksia”

Ensimmäisen vuoden opiskelija Anjuli Jaakkola oli kevään aikana mukana kahdessa projektissa; toinen liittyi kirjanpitoon ja toisessa he kehittivät uusien opiskelijoiden perehdytystä projektioppimisen käytäntöihin.

"Opiskelu projektijohtamisen opinnoissa on monelle opiskelijalle uutta, koska se eroaa niin paljon perinteisestä tavasta opiskella", Anjuli kuvailee.

"Opiskelu projekteissa on hyvin luovaa. Normaalista opiskelusta tämä poikkeaa siinä, ettei useimmissa tilanteissa ole samalla tavalla oikeita tai vääriä vastauksia."

Uusien opiskelijoiden perehdytyksessä tiimi panosti projektioppimisen käytännön asioiden selventämiseen; millainen on projektin elinkaari, mikä on tietoperusta, joka sitoo yhteen teorian ja käytännön, tai miten tiimityöskentely onnistuu.

"Projektityöskentelyssä parasta on minusta tiimi. Hyvässä tiimissä kaikki kantavat vastuun niin omasta kuin yhteisestä työstä."

”Finanssiala tutuksi projektin kautta”

Viime syksynä opintonsa aloittanut Martha Koivukangas toimi kevään aikana projektipäällikkönä kahdessa projektissa, joista toisessa kehitettiin Finanssiala ry:n toimeksiannosta alan työnantajamielikuvaa.

"Pidimme kevään ajan Finanssiala ry:lle Instagram-tiliä, jota varten kiersimme haastattelemassa alalla työskenteleviä. Tapasimme muun muassa pankeissa ja vakuutusyhtiöissä työskenteleviä ja kysyimme heiltä, millaista heidän työnsä on ja miksi nuorten kannattaisi kiinnostua alasta", Koivukangas esittelee.

"Minua kiinnostaa työ finanssialalla. Koenkin nyt olevani hyvin etuoikeutettu, kun olen päässyt keskustelemaan kymmenien alan ammattilaisten kanssa"

Myös projektipäällikkönä toimiminen on antanut Marthalle paljon uutta:

"Molemmissa kevään projekteissani on projektipäällikkönä toimiessa pitänyt omaksua erilainen tapa toimia. Yhteistä on se, että projektipäällikkönä pitää huolehtia kokonaiskuvasta; mitä tapahtuu nyt ja seuraavaksi".

”Teoria ja käytäntö tukevat toisiaan”

Projektijohtamisen opintoihin Hyvinkään kampuksella kuuluu se, että projektitiimeissä eri vaiheessa opinnoissaan olevat opiskelijat sekoittuvat. Jo useampia projekteja tehneet opiskelijat auttavat uusia opiskelijoita pääsemään jyvälle projektiopiskelusta.

Anu-Elina Puustinen aloitti opintonsa tammikuussa, mutta on päässyt kevään aikana kolmen projektin myötä hyvään vauhtiin projektijohtamisen opiskelussa:

"Hyppy projektiopintoihin on sujunut hyvin. Tämän tyylinen opiskelu sopii minulle hyvin, sillä olen jo ennen opiskelujen jatkamista ehtinyt olla pidempään työelämässä".

"Tämä on paljon mielenkiintoisempi tapa opiskella, kun pelkkä luennoilla istuminen tai tentteihin lukeminen"

Jokaisessa projektissa opiskelijat tutustuvat aluksi aihepiiriä koskevaan kirjallisuuteen ja kokoavat niin sanotun tietoperustan, jota he hyödyntävät käytännössä. Anu-Elina on huomannut, että teoriaan tutustuminen on hyödyllistä projektin onnistumisen kannalta:

"Alussa tietoperusta saattaa tuntua kaukaiselta, mutta lopulta aina teorian lainalaisuudet toteutuvat käytännön tekemisessä. Teoria ihan oikeasti tukee käytäntöä", hän sanoo.

Tutustu tarkemmin liiketalouden projektijohtamisen opintoihin Laureassa.

Liiketalouden koulutus

Hae koulutukseen

Oletko kiinnostunut myynnistä, johtamisesta, henkilöstöasioista, talousasioista ja talouden ilmiöistä? Hae opiskelemaan liiketaloutta!

Lue lisää liiketalouden koulutuksesta