Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Sairaanhoitaja (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK), fysioterapeutti (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK), Master of Health Care/Master of Social Services
 • Tutkinnon nimi: Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 90 op, 1,5-2,5 vuotta

Koulutukseen vaaditaan sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK) tai sosionomi (AMK) tutkinto.

Ammattikorkeakoululain muutoksen myötä 1.1.2020 jälkeen hakevilta vaaditaan kahden vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Koulutuksen sisältö

Suomalaisen yhteiskunnan muutoksesta avautuvat haasteet, kuten työssä jaksaminen, lisääntyvät mielenterveyden häiriöt, masennus ja muut yksilöiden toimintakykyä haastavat tekijät luovat tarpeen kehittää hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen sekä sosiaaliseen kuntoutukseen voimavaralähtöisiä ja terapeuttisia työskentelytapoja. Tämänkaltaisen työorientaation kehittäminen ja johtaminen edellyttävät myös työntekijöiden omia voimavaroja ja motivaatiota vahvistavan valmentavan työotteen omaksumista. Näiden taitojen kehittämisen ohella koulutus huomioi sote-palveluiden integraationäkökulman edistämällä sosiaali- ja terveysalan yhteisiä osaamisalueita asiakaslähtöisyydessä, eettisyydessä ja moniammatillisessa työskentelyotteessa.

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija kehittyy osaajaksi terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä sosiaalisen kuntoutuksen asiantuntija-, johtamis- ja kehittämistehtäviin. Koulutuksen ydinsisältönä on voimavaralähtöisten ajattelu- ja toimintatapojen soveltaminen eri toimintaympäristöissä.

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille, jotka haluavat syventää menetelmällistä asiantuntijuuttaan sekä tutkimus-, kehittämis- ja johtamisvalmiuksiaan terveyden ja toimintakyvyn sekä sosiaalisen kuntoutuksen edistämisessä.

Koulutuksen pakolliset ydinopinnot (30op) rakentuvat seuraavien teemojen ympärille:

 • Terveyden ja toimintakyvyn sekä sosiaalisen kuntoutuksen edistäminen monitieteisenä ja -alaisena työmuotona
 • Voimavaraistavat ja terapeuttiset menetelmät sosiaali- ja terveysalan eri toimintaympäristöissä
 • Terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen liittyvien eettisten kysymysten analysointi asiakastyössä ja johtamisessa.
 • Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen johtaminen, työnohjaus- ja tiimivalmennus
 • Tutkimus-. kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Pakollisten opintojen ja opinnäytetyön (30op) lisäksi syvennät ja laajennat osaamistasi vapaasti valittavilla täydentävillä opinnoilla (30op), joita voit valita Leppävaaran ja Tikkurilan kampuksilta. Täydentävät opintojaksot on jaoteltu teemoittain: tutkimus- ja kehittämisosaaminen, asiantuntijayhteisöjen johtaminen ja käyttäjäkeskeisten ratkaisujen suunnittelu. Voit valita täydentäviä opintoja myös muiden koulutusten tarjonnasta.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, joihin sisältyy kolme lähiopetuspäivää kuukaudessa, itsenäistä työskentelyä, verkko-opintoja sekä työelämään kiinnittyvä kehittämistehtävä.

Lisäksi opintoihin kuuluu 30 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö.

Opintojen aikataulu

Ydinopinnot 30 op:

 • Voimavaraistavat työtavat terveyden ja toimintakyvyn
  edistämisessä sekä sosiaalisessa kuntoutuksessa 10 op
  Pe 10.1., to 30.1., la 29.2., pe 20.3., to 16.4., la 9.5.2020
 • Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen johtaminen 5 op
  La 11.1., pe 28.2., pe 17.4.2020
 • Eettinen toiminta ja päätöksenteko 5 op
  Pe 31.1., to 27.2., la 18.4.2020
 • Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta 5 op
  La 1.2., to 19.3., to 7.5.2020
 • Työnohjaus ja tiimivalmennus 5 op
  La 21.3., pe 8.5. 2020 (kolmas kontaktipäivä syyslukukaudella 2020)
 • Opinnäytetyö (klo 16–19)
  To 6.2., to 26.3., to 14.5.2020

Täydentävän osaamisen opinnot 30 op:

 • Erillisen aikataulun mukaan merkittyinä päivinä.
 • 22.–24.10.2020 mahdollisia intensiivitoteutuksia Leppävaarassa

Opintojen aikataulu visuaalisena kuvana

Opetussuunnitelma

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan

Lisätietoja

Lisätietoja koulutuksen sisällöistä voit kysyä lehtori Marjo Ritmalalta ja YAMK-koulutuksista yleisesti kehittämispäällikkö Johanna Tarvaiselta.

Tutustu myös usein kysyttyihin kysymyksiin

Kysy koulutuksesta

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

 

Opiskelijahaastattelu

Yamk-opiskelijamme Helmi Kallio kertoo kokemuksistaan opiskelusta Voimavaraistavien työtapojen kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla -koulutuksessa.

Kysy koulutuksesta

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Lisätietoja:

Opiskelijatarina

Voimavaraistavien työtapojen kehittäminen ja johtaminen sosiaali -ja terveysalalla, Leppävaara, 27 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Tammikuu 2021
 • Opetustapa: Monimuoto
 • Opetusaika: Keskimäärin kolme päivää kuukaudessa
Hae Opintopolussa 

Ei vielä tiedossa.