Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Sairaanhoitaja (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK), fysioterapeutti (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK), Master of Health Care/Master of Social Services
 • Tutkinnon nimi: Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 90 op, 1,5-2,5 vuotta

Koulutukseen vaaditaan sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK) tai sosionomi (AMK) -tutkinto.

Käytössä harkinnanvarainen valinta, jolloin hakukelpoisuuden antavaksi pohjakoulutukseksi voidaan hyväksyä myös soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai opistoasteen tutkinto. Harkinnanvaraisuus koskee vain hakijan hakukelpoisuutta.

Lisäksi hakijalta vaaditaan kahden vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Koulutuksen sisältö

Suomalaisen yhteiskunnan muutoksesta avautuvat haasteet, kuten työssä jaksaminen, lisääntyvät mielenterveyden häiriöt, masennus ja muut yksilöiden toimintakykyä haastavat tekijät luovat tarpeen kehittää hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen sekä sosiaaliseen kuntoutukseen voimavaralähtöisiä ja terapeuttisia työskentelytapoja. Tämänkaltaisen työorientaation kehittäminen ja johtaminen edellyttävät myös työntekijöiden omia voimavaroja ja motivaatiota vahvistavan valmentavan työotteen omaksumista. Näiden taitojen kehittämisen ohella koulutus huomioi sote-palveluiden integraationäkökulman edistämällä sosiaali- ja terveysalan yhteisiä osaamisalueita asiakaslähtöisyydessä, eettisyydessä ja moniammatillisessa työskentelyotteessa.

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija kehittyy osaajaksi terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä sosiaalisen kuntoutuksen asiantuntija-, johtamis- ja kehittämistehtäviin. Koulutuksen ydinsisältönä on voimavaralähtöisten ajattelu- ja toimintatapojen soveltaminen eri toimintaympäristöissä.

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille, jotka haluavat syventää menetelmällistä asiantuntijuuttaan sekä tutkimus-, kehittämis- ja johtamisvalmiuksiaan terveyden ja toimintakyvyn sekä sosiaalisen kuntoutuksen edistämisessä.

Koulutuksen pakolliset ydinosaamisen opinnot (30op) rakentuvat seuraavien teemojen ympärille:

 • Terveyden ja toimintakyvyn sekä sosiaalisen kuntoutuksen edistäminen monitieteisenä ja -alaisena työmuotona
 • Voimavaraistavat ja terapeuttiset menetelmät sosiaali- ja terveysalan eri toimintaympäristöissä
 • Terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen liittyvien eettisten kysymysten analysointi asiakastyössä ja johtamisessa.
 • Verkkovälitteisen asiakastyön johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla
 • Voimavaraistava ohjaus työyhteisössä
 • Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Pakollisten opintojen ja opinnäytetyön (30op) lisäksi syvennät ja laajennat osaamistasi vapaasti valittavilla täydentävillä opinnoilla (30op), joita voit valita Leppävaaran ja Tikkurilan kampuksilta. Täydentävät opintojaksot on jaoteltu teemoittain: tutkimus- ja kehittämisosaaminen, asiantuntijayhteisöjen johtaminen ja käyttäjäkeskeisten ratkaisujen suunnittelu. Voit valita täydentäviä opintoja myös muiden koulutusten tarjonnasta.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, joihin sisältyy kolme lähiopetuspäivää kuukaudessa, itsenäistä työskentelyä, verkko-opintoja sekä työelämään kiinnittyvä kehittämistehtävä.

Lisäksi opintoihin kuuluu 30 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö.

Opintojen aikataulu

Lähiopetuspäivät 2021 Leppävaarassa:

Aihe Lähiopetuspäivät
Orientaatiopäivä 7.1.2021
Voimavaraistavat työtavat terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä sekä sosiaalisessa kuntoutuksessa 8.1.2021, 4.2.2021, 6.3.2021, 19.3.2021, 8.4.2021 ja 8.5.2021
Verkkovälitteisen asiakastyön johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla sekä Voimavaraistava ohjaus työyhteisössä (yhdistetty toteutus) 5.2.2021, 4.3.2021, 18.3.2021 ja 7.5.2021

Eettinen toiminta ja päätöksenteko 1.9.2021, 5.3.2021 ja 10.4.2021
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta 6.2.2021, 9.4.2021 ja 6.5.2021
Opinnäytetyöohjausvaraus (lisätietoja opintojen alkaessa) 11.2.2021, 25.3.2021 ja 13.5.2021 klo 16-19

Täydentävän osaamisen opinnot 30 op

Erillisen aikataulun mukaan Tikkurilan ja Leppävaaran kampuksilla.

Opintojen aikataulu kuvana

Opetussuunnitelma

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan (pdf) ja koulutuksen rakenteeseen ops.laurea.fi

Hakeminen ja va­lin­ta­ko­keet

Voit hakea tähän korkeakoulujen yhteishaussa. Tutustu hakemisen ohjeisiin.

Opiskelijat valitaan yleensä valintakokeen perusteella. Valintatavat, valintakoepäivät ja mahdolliset ennakkoaineistot voit tarkistaa Opiskelijavalinnat ja Valintakokeet - sivultamme.

Yleistä YAMK -kou­lu­tuk­ses­ta

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin YAMK -opiskelusta ja -tutkinnosta.

Haluatko saada lisätietoa kou­lu­tuk­ses­ta? Liity pos­ti­tus­lis­tal­le!

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Opiskelijahaastattelu

YAMK-opiskelijamme Helmi Kallio kertoo kokemuksistaan opiskelusta Voimavaraistavien työtapojen kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla -koulutuksessa.

 

Koulutuksen esittely

Yliopettaja Mikko Häkkinen kertoo koulutuksesta.

Lisätietoja:

 • Eeva Lassila
 • Kehittämispäällikkö
 • Eeva.Lassila@laurea.fi
 • Puh (09) 8868 7249
 • Eeva vastaa yleisiin YAMK-koulutuksiin liittyviin kysymyksiin sekä YAMK-polkuopintoja koskeviin kysymyksiin.

Opiskelijatarina

Voimavaraistavien työtapojen johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla (ylempi AMK, Leppävaara, 27 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Tammikuu 2022
 • Opetustapa: Monimuoto
 • Opetusaika: Keskimäärin kolme päivää kuukaudessa
Hae Opintopolussa 

Päivitetään pian.