Siirry sisältöön

YAMK-opiskelija Anne: "Koulutus herätti tuntosarvet pystyyn"

Opiskelijahaastattelussa Anne Riihonen, voimavaraistavien työtapojen johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla YAMK-koulutusohjelmasta

Anne Riihonen

Laureassa Voimavaraistavien työtapojen johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla -YAMK-koulutuksessa opiskeleva Anne Riihonen on toiminut pitkään yksityisyrittäjänä. Hän kaipasi elämäänsä uutta suuntaa ja halusi syventää omaa asiantuntijuuttaan sekä suunnata uraansa mahdollisesti erilaisiin ja vaativampiin asiantuntijatehtäviin. Anne työskentelee fysioterapeuttina, hierojana, personal trainerina ja työhyvinvointivalmentajana.

- Toimin yrittäjänä ja minulla on oma Toiminimi, Liikuntapalvelut Menox ja minun työnkuvaan kuuluu, että minä teen fysioterapiaa, hierontoja, personal trainingia ja käyn yrityksissä pitämässä työhyvinvointivalmennusta. Valmennukset voivat olla käytännön taukoliikuntaa tai luennonomaista – yrityksen sisäisistä toiveista ja haluista lähtöisin. Minä teen sekä oman yrityksen kautta että toimin ammatinharjoittajana yhdessä yrityksessä siinä ohella. 

Anne valmistui Laureasta fysioterapeutiksi vuonna 2003. Hän on aina aktiivisesti opiskellut aktiivisesti töiden ohella, mutta nyt oli aika täydentää virallista tutkintoa. Hän aloitti opinnot Laurean YAMK-ohjelmassa syksyllä 2018 ja työstää nyt parhaillaan opinnäytetyötään Työterveyslaitokselle.

Opinnäytetyössään Anne tutkii yli 55-vuotiaiden yksityisyrittäjien työssä jaksamista. Hän on mukana pilottihankkeessa, jossa hän analysoi hankkeen tutkimusaineistoja. Tavoitteena opinnäytetyössä on tutkimustuloksiin pohjautuen löytää tapoja tukea yrittäjien työhyvinvointia ja työssä jaksamista.

Erityisenä mielenkiinnon aiheena työssä jaksaminen

YAMK-koulutuksesta Anne kiinnostui, koska se tuntui tarjoavan syvempää näkemystä ja työkaluja juuri työssä jaksamisen ja mentaalivalmennuksen teemoihin.

- Minua kiinnostaa ihan hirveästi ihmisten työssäjaksaminen niin tämä koulutusohjelma ja sen sisältö puhutteli minua valtavasti -- Minulla on omakohtaista kokemusta oman elämän kautta työuralta loppuun palamisesta ja uupumisesta ja sen takia se on ajanut minua siihen, miksi minä opiskelin personal traineriksi. 

Toiveena Annella on, että YAMK-tutkinto mahdollistaisi uudenlaisen urapolun hänelle jatkossa.

- Minä toivoisin, että tämä valmistuminen avaa minulle uusia ovia työuralla ja mahdollistaisi työllistymistä siitä eteenpäin. Ne ovet, jotka eivät minulle työmaailmassa ole vielä auenneet, niin ne aukeisivat valmistumisen jälkeen. 

Opinnot ovat olleet intensiivisiä ja vaatineet hyvää aikatauluttamista, mutta kokonaisuuteen Anne on ollut tyytyväinen. Erityistä kiitosta saavat koulutuksen syventävät opinnot. Kokonaisuudessaan koulutus on tarjonnut hyviä työkaluja psyykkiseen valmennukseen ja hän kokee, että hänellä on paljon annettavaa nyt myös työelämälle.

- Olen opiskellut psyykkistä valmennusta ja mentaalipuolen valmennusta. Sen takia minulla on paljon työkaluja siihen ja tämä on yksi superhyvä työkalu tulevaisuudessa. Minä koen, että pystyn omakohtaisten kokemusten ja koulutuksen kautta tarjoamaan paljon sitten taas työelämässä. 

Koulutuksen myötä myös ajatukset omasta työstä ja sen painopistealuista ovat muuttuneet ja syventyneet. Anne kokee, että hän on voinut ammentaa koulutuksen antia käytännön työhyvinvoinnin valmennustyöhön ja opintojen kautta näkökulma asioihin on laajentunut valtavasti, erityisesti strategisen johtamisen opintojen myötä:

- Minä koen, että olen saanut ihan valtavasti erilaista näkökulmaa -- Näkökulmaa saa monesta eri suunnasta, on se sitten henkilöstöpuolesta tai johtamispuolesta. Se mitä on saatu perusopintojen kautta, niin nyt olen pystynyt siirtämään niitä aiheita käytännön työhön: valmennuksiin, ei niinkään fysioterapiatyöhön.

Parasta opinnoissa opiskeluyhteisö ja vertaistuki

Vaikka syksy oli raskas ja työntäyteinen, niin opiskelukavereiden tuki ja se yhteisö on ollut supertärkeä tekijä ja osa sitä, Anne kertoo ja lisää, että:

- Vertaistuen ja hyvien opiskelukaverien merkityksen lisäksi opinnoissa parasta on se, että kaikilla on opiskeluyhteisössä vahva opiskelumotivaatio ja kiinnostus samoihin asioihin. Se lisää yhteisöllisyyden tunnetta ja omaa motivaatiota opiskella.

Vaikka Annea hieman jännitti ennen opintoja erityisesti kirjoittaminen, on hän saanut siihen tukea ja oma varmuus kirjoittajana ja tutkijana on kehittynyt huimasti. 

- Olen tarvinnut ja saanutkin tsemppiä ja varmuutta tutkivaan kirjoittamiseen ja arviointiin ja analyyttiseen kirjoittamiseen. On ollut tosi mielenkiintoista huomata kesän ja syksyn aikana, miten oma varmuus kirjoittamisen suhteen on vahvistunut: "mähän osaan ja mä ymmärrän ja tajuan nää asiat". 

Anne suosittelee koulutusta henkilöille, jotka haluavat vaikuttaa – on se sitten omassa työssään tai organisaatiossa tai työyhteisössä. Annen mielestä työkokemus tuo myös sopivaa perspektiiviä opintoihin. 

- Olen kokenut, että koulutuksesta saa työkaluja ja tietoa siihen ja se herättää omat tuntosarvet pystyyn. Kun pääset syventämään käytännön työtä opintojen kautta niin se tuo lisää pontta siihen työhön. 

Suurinta antia opinnoissa ovat Annen mielestä olleet priorisointitaidot ja oman ammattitaidon ja analyyttisen ajattelun kehittyminen. -Olen monipuolisesti ja rohkeasti tarttunut vieraisiin aiheisiin ja olen selviytynyt niistä. Osaan aikatauluttaa ja suoriutua töistä, tehtävistä ja perhearjesta. Tästä kaikesta, Anne kuvaa.

- Tavoitteena on valmistua omassa tavoiteajassa ensi keväänä ja lähtisin sen tiimoilta katsomaan, mihin suuntaan oma työura lähtee suuntautumaan ja mitä tulevaisuus tuo tullessaan, Anne kuvailee jatkosuunnitelmiaan.

- Olen tottunut esiintymään ja puhumaan ja minulta on kyselty, että kiinnostaisiko mua opettaminen. En tiedä onko se haave, mutta mulla on seuraavana mietinnässä. Olisiko mulla rohkeutta siirtyä opeopintoihin ja lähteä opettamaan näitä asioita, mitä mä koen tärkeäksi ja mitä mä haluan viestiä, Anne pohtii.

 

Tutustu tarkemmin Voimavaraistavien työtapojen kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla -YAMK-koulutukseen.