Siirry sisältöön

Johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalan muutoksessa -koulutuksen myötä kykenet myös johtamaan ja kehittämään monimutkaisia, ennakoimattomia ja uusia strategisia lähestymistapoja.

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Sairaanhoitaja (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK), fysioterapeutti (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK), Master of Health Care/Master of Social Services
 • Tutkinnon nimi: Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 90 op, 1,5-2,5 vuotta

Koulutukseen voi hakea sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK) tai sosionomi (AMK).

Käytössä harkinnanvarainen valinta, jolloin pohjakoulutukseksi voidaan hyväksyä myös soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai opistoasteen tutkinto.

Ammattikorkeakoululain muutoksen myötä 1.1.2020 jälkeen hakevilta vaaditaan kahden vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeen perusteella.

 

Koulutuksen rakenne ja sisältö

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot muodostuvat pakollisista opinnoista (ydinosaaminen) 30 op, täydentävän osaamisen opintojaksoista (30 op) ja opinnäytetyöstä (30 op).

Ydinopinnot

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille, jotka haluavat syventää ammatillista asiantuntijuuttaan muutoksen toimijana ja edistäjänä.

Koulutuksen viitekehyksenä on sosiaali- ja terveysalan muutos ja siihen liittyvät ennakoidut osaamistarpeet. Koulutuksen ydinsisältöinä ovat mm. palvelujärjestelmän muuttuva kokonaisuus ja asiakkaiden tarpeiden arviointi moniammatillisena yhteistyönä. Johtamisosaamisessa korostuvat muutoksen hallinta ja lähijohtaminen palveluiden uudistamisen seurauksena.

Koulutuksen ydinopintoihin kuuluvat seuraavat opintojaksot:

 • Sosiaali- ja terveysalan muutos 5op
 • Motivaatiolla muutokseen asiakas- ja esimiestyössä 5 op
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinta 5 op
 • Eettinen toiminta ja päätöksenteko 5 op
 • Valmentava johtaminen 5 op
 • Yhteiskehittämisen menetelmät johtamisen välineenä 5 op

Tarkemmat opintojaksokuvaukset ops.laurea.fi

Täydentävät opinnot

Vapaavalintaiset täydentävät opintojaksot mahdollistavat osaamisen syventämisen tai laajentamisen. Täydentävät opintojaksot on jaoteltu osaamisalueensa mukaisiin moduuleihin (tutkimus- ja kehittämisosaamisen, asiantuntijayhteisöjen johtamisen sekä käyttäjäkeskeisten ratkaisujen suunnittelu), mutta opiskelijat voivat vapaasti koostaa oman yksilöllisen opintopolkunsa ja osaamisensa opintojaksoista. Täydentävän osaamisen moduuleja tarjotaan Laurean Leppävaaran ja Tikkurilan kampuksilla.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää opiskelijan kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöskentelyyn. Opinnäytetyön tulee osoittaa opiskelijan kykyä rajata ja käsitellä valittua kehittämiskohdetta, valmiutta kehittämisorientoituneeseen ajattelutapaan, työssään tarvitsemiensa teorioiden ja tutkimusmenetelmien hallintaa, perehtyneisyyttä opinnäytetyön aihepiiriin ja alan kirjallisuuteen, kykyä ammatilliseen viestintään sekä valmiutta työskennellä pitkäjänteisesti ja kykyä hahmottaa kokonaisuuksia.

Opetussuunnitelma

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan (pdf) ja koulutuksen rakenteeseen ops.laurea.fi

Opintojen aikataulut

Ydinopinnot 30 op

Aihe Lähiopetuspäivä
Orientaatiopäivä 3.9.2020 klo 9-16.30
Sosiaali- ja terveysalan muutos 1.10.20, 7.11.20, 9.1.21 klo 9.00-16.30
Motivaatiolla muutokseen asiakas- ja esimiestyössä 4.9.20, 3.10.20, 6.11.20, 5.12.20 klo 9.00-16.30
Lisäksi pienryhmiä erikseen ilmoitettavana aikana
Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinta 5.9.20, 2.10.20, 3.12.20 klo 9.00-16.30
Yhteiskehittämisen menetelmät johtamisen välineenä 4.12.20, 4.2.21, 5.3.21 klo 9.00-16.30
Valmentava johtaminen 5.11.20, 6.2.21, 4.3.21 klo 9.00-16.30
Eettinen toiminta ja päätöksenteko 7.1.21, 5.2.21, 6.3.21 klo 9.00-16.30
SoteYAMK-koulutusten yhteiset opinnäytetyötapaamiset 7.10. klo 16.30-20.00 (Tikkurila) 11.11. klo 16.30-20.00 (Leppävaara)
ja 9.12. klo 16.30-20.00 (Tikkurila)
Kevään 2021 ajat ja paikat ilmoitetaan myöehemmin.


Täy­den­tä­vän osaamisen opinnot 30 op

Erillisen aikataulun mukaan Tikkurilan ja Leppävaaran kampuksilla.

Opintojen aikataulu kuvana

Hakeminen ja va­lin­ta­ko­keet

Voit hakea tähän koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Tutustu hakemisen ohjeisiin

Opiskelijat valitaan yleensä valintakokeen perusteella. Valintatavat, valintakoepäivät ja mahdolliset ennakkoaineistot voit tarkistaa Opiskelijavalinnat ja Valintakokeet-sivultamme.

Yleistä yamk-opinnoista

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin yamk-opiskelusta ja -tutkinnosta.

Kysy koulutuksesta

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Lisätietoja:

Johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalan muutoksessa (ylempi AMK), Leppävaara, 27 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2021
 • Opetustapa: Monimuotototeutus
 • Opetusaika: Keskimäärin kolme lähiopetuspäivää kuukaudessa.
Hae Opintopolussa 

Päivitetään pian.

Kevään yhteishaku 2021

Kevään yhteishaku on kaksiosainen

Haku englanninkielisiin koulutuksiin 7.–20.1.2021. ja haku suomenkielisiin koulutuksiin 17.– 1.3.2021.

Hakijalle

Ylemmän AMK-tutkinnon valintakoe

Täältä löydät Ylempi AMK -koulutusten valintakokeiden päivämäärät ja ennakkomateriaalit.


Tutustu valintakokeeseen