Ainoa suomenkielinen estenomikoulutus yhdistää liiketalouden ja kosmetiikan raaka-aineiden osaamisen.

 • Tutkintonimike: Estenomi (AMK)
 • Tutkinnon nimi: Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattikorkeakoulututkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 210 op, 3,5 v

Esimerkkityönimikkeitä: tuotepäällikkö, kouluttaja, ostoassistentti tai ostaja. Opinnot suorittanut voi myös opiskella ammatillisen opettajan pätevyyden.

Kauneudenhoitoalan estenomitutkinnon voit opiskella suomeksi ainoastaan Laureassa. Opinnot sisältävät sekä liiketalouden että kosmetiikan raaka-aineiden tuntemusta ja opiskelijat tuntevat kosmetiikkatuotteen koko elinkaaren valmistamisesta myyntiin, markkinointiin, lainsäädäntöön ja kierrätykseen saakka. Valmistuneet estenomit voivat työllistyä esimerkiksi kosmetiikan valmistuksen, jakeluun, markkinointiin ja myyntiin liittyviin tehtäviin tai hankkia ammatinopettajan pätevyyden.

Opintojen vahvuudet

Estenomiopintojen keskiössä on kosmetiikan ostaminen ja myynti. Siksi opintoihin kuuluukin erityisesti liiketalouden, markkinoinnin ja lainsäädännön teoriaa. Esimerkit ja teoria pyritään kuitenkin aina sitomaan kauneudenhoitoalaan ja sen käytäntöön. Erityisenä piirteenä Laurean estenomiopintoissa on laboratoriotyöskentely. Teoriaopintoihin kuuluu kosmetiikan raaka-aineisiin tutustumista ja laboratoriossa opiskelijat pääsevät tutustumaan kosmetiikkatuotteiden sisältöön ja siihen, miten erilaiset tuotteet rakentuvat. Laboratoriotyöskentelyyn voi syventyä lisää myös täydentävissä opinnoissa.

Millaista opiskelu on käytännössä?

Kauneudenhoitoalan opinnot toteutetaan Laureassa joka toinen vuosiperinteisinä päiväopintoina ja joka toinen vuosi joustavampina monimuoto-opintoina. Molemmissa opiskelutavoissa ensimmäisen vuoden opinnot koostuvat pääasiassa luennoista, itsenäisestä työskentelystä sekä ryhmätöistä. Teoriaopintoihin kuuluu muun muassa lainsäädäntöä, markkinointiviestintää, kemiaa, kieliopintoja sekä yrittäjyyttä.
Toisena opiskeluvuotena opinnot keskittyvät enemmän kosmetiikkaan niin teoriassa kuin laboratoriossa. Opintoihin kuuluu myös yhdessä yrityskumppaneiden kanssa toteutettavia projekteja sekä tutustumista yrittäjyyteen ja työelämään kauneudenhoitoalalla.

Vaikka kauneudenhoitoalan opintoihin kuuluu paljon liiketaloutta, opiskelevat estenomiopiskelijat liiketaloutta omana ryhmänään. Omaa osaamistaan voi kuitenkin syventää valitsemalla täydentäviä opintoja Laurean muilta koulutusaloilta, kuten liiketaloudesta tai terveysalalta.

Tutustu opetussuunnitelmaan

 

Kansainvälisyys opinnoissa

Kauneudenhoitoala on erittäin kansainvälinen. Vaihto-opiskeluun on erinomainen mahdollisuus toisena opiskeluvuotena ja kaudenhoitoalan opiskelijoista moni lähtee vaihtoon opintojensa aikana. Omaa kansainvälistä osaamista ja kokemusta on myös mahdollista hankkia osallistumalla kansainvälisille messuille tai konferensseihin. Moni valmistunut estenomi työllistyy kosmetiikkakaupan alalle, jossa kielitaito ja kansainvälinen osaaminen on keskeisen tärkeää. Myös kosmetiikan verkkokaupat ja suomalaiset kosmetiikkayritykset ovat hyvin kansainvälisiä.

Useat kauneudenhoitoalan opiskelijat suorittavat työharjoittelunsa ulkomailla ja yksi suosittu harjoittelukohde on Ruotsi.

Työharjoittelu ja työllistyminen

Opintoihin kuuluvat 1 tai 2 työharjoittelujaksoa suoritetaan yleensä 3. ja 4. opiskeluvuoden syksyllä, kun opiskelijalle on ehtinyt kertyä monipuolisesti alan osaamista. Yleisimpiä kauneudenhoitoalan opiskelijoiden harjoittelutehtäviä ovat assistentin tehtävät erilaisissa kosmetiikan maahantuonti- ja jakeluyrityksissä. Harjoittelupaikkoja on tarjolla myös verkkokaupan, markkinoinnin sekä kosmetiikan valmistajien puolella.
Useimmat alan yritykset ovat Suomessa pieniä, joten jo harjoittelujaksojen aikana opiskelija pääsee tekemään monenlaisia töitä. Harjoittelujakso on myös erittäin tärkeä tilaisuus verkostoitumiseen ja harjoittelu on työllistymisen kannalta todella merkittävä. 

Opinnoista valmistuneiden tyypillisiä työnimikkeitä ovat esimerkiksi tuotepäällikkö, kouluttaja ja ostoassistentti tai ostaja. Opinnot suorittanut voi myös opiskella ammatillisen opettajan pätevyyden.

Monipuolinen osaaminen on tärkeä alalla työllistymisen kannalta. Työnantajat arvostavat myös palavaa kiinnostusta alaa kohtaan. Myös ulospäinsuuntautunut asenne ja hyvät vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä, sillä työtä tehdään usein yritysasiakkaiden sekä päämiehien kanssa.

Valintakokeet

Kauneudenhoitoalan valintakokeet koostuvat valtakunnallisesta esivalintakokeesta ja varsinaisesta Laurean kampuksella suoritettavasta valintakokeesta. Valintakokeessa testataan hakijan osaamista liiketaloudessa, kemiassa ja englannissa. Kokeeseen liittyy materiaali, johon hakija voi tutustua etukäteen.

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Estenomitutkinnon suorittaneet voivat hakeutua suorittamaan ylempää AMK-tutkintoa kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen. Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaminen kestää 1- 1,5 vuotta päätoimisina opintoina.

 

Usein kysyttyä estenomikoulutuksesta

 • Pitääkö minulla olla toisen asteen ammatillinen tutkinto, esim. kosmetologi tai kampaaja? 

  Toisen asteen ammatillinen tutkinto ei ole vaatimuksena kauneudenhoitoalan ammattikorkeakouluopintoihin. Keskimäärin kolmannekselle alan opiskelijoista Laureassa on toisen asteen ammatillinen tutkinto, lopuilla on pohjalla ylioppilastutkinto. 

  Esimerkiksi kosmetologin tai kampaajan tutkinnon suorittaneille kauneudenhoitoalan opinnot tarjoavat hyvän mahdollisuuden kehittää osaamista esimerkiksi yrittäjyyttä tai ammatinopettajan uraa ajatellen. 

   

 • Voinko saada hyväksiluettua aiempia opintojani? 

  Vain aiempia korkeakouluopintoja voidaan lukea hyväksi kauneudenhoitoalan AMK-tutkinnossa, mutta ei toisen asteen ammatillisia opintoja. Laureassa on kuitenkin käytäntöjä, joilla aiemmin esimerkiksi työelämässä hankittua osaamista voidaan tunnustaa osaksi opiskelijan tutkintoa. 

   

 • Vaaditaanko opinnoissa hyvää kemian osaamista? 

  Kauneudenhoitoalan opinnoissa lähdetään liikkeelle kemian perusasioista, jotka ovat tuttuja lukion kemian opinnoista. Opiskeluissa pärjää kuitenkin myös, vaikkei olisikaan aiempaa vahvaa osaamista kemiasta. Laureassa on myös tarjolla valmentavia opintoja matematiikkaan, mikä auttaa kemian laskutoimitusten tekemisessä.

   

Opiskelu kauneudenhoitoalalla

Opiskelijatarinat

Hakuaika päättynyt.

Estenomi (AMK), Tikkurila, 35 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2019
 • Opetustapa: Monimuotototeutus
 • Opetusaika: Pääsääntöisesti kaksi päivää joka toinen viikko, sekä mahdollinen intensiiviviikko lukukausittain.
Hae Opintopolussa