Siirry sisältöön

Koulutus on seuraavan kerran yhteishaussa 15.3.-30.3.2023. Koulutus toteutetaan verkko-opintoina. Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan estenomitutkinnon voit opiskella suomeksi ainoastaan Laureassa.

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Estenomi (AMK)
 • Tutkinnon nimi: Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattikorkeakoulututkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 210 op, 3,5 v

Estenomina voit työllistyä esimerkiksi kosmetiikan valmistukseen, jakeluun, markkinointiin ja myyntiin liittyviin tehtäviin tai hankkia ammatinopettajan pätevyyden.

Koulutuksen sisältö

Tutkinto koostuu ydinosaamisen opinnoista ja täydentävistä opinnoista. Ydinosaamisen opinnoissa opiskelet monipuolisesti kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan eri osa-alueita kuten biokemiaa, markkinointiviestintää, kosmetiikan lainsäädäntöä, säilyvyyttä ja liiketoimintaa. Toisena opiskeluvuotena opinnot keskittyvät enemmän kosmetiikkaan niin teoriassa kuin laboratoriossa. Opinnot koostuvat luennoista, itsenäisestä työskentelystä, ryhmätöistä ja projekteista. Harjoittelu, opinnäytetyö sekä kielistä ruotsi ja englanti luetaan myös ydinosaamisen opintoihin.  

Ydinosaamisen ­o­pin­not

Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutuksessa pakollisia ydinopintoja ovat:

 • Kemian ja markkinoinnin osaaja (30 op)
 • Kosmetiikan liiketoiminnan osaaja (30 op)
 • Kansainvälinen kosmetiikkaosaaja (35 op)
 • Kosmetiikka-alan asiantuntija työyhteisössä (30 op)
 • Kehittämisosaaja ja työelämän uudistaja (30 op)

Ydinosaamisen opintoihin kuuluu 1 tai 2 työharjoittelujaksoa. Yleisimpiä harjoittelutehtäviä ovat assistentin tehtävät erilaisissa kosmetiikan maahantuonti- ja jakeluyrityksissä. Harjoittelupaikkoja on tarjolla myös verkkokaupan, markkinoinnin sekä kosmetiikan valmistajien puolella. Useimmat alan yritykset ovat Suomessa pieniä, joten jo harjoittelujaksojen aikana pääset tekemään monenlaisia töitä. Harjoittelujakso on myös erittäin tärkeä tilaisuus verkostoitumiseen ja harjoittelu on työllistymisen kannalta todella merkittävä. 

Täydentävät opinnot

Kauneudenhoitoalan koulutusohjelmassa voit syventää osaamistasi täydentävillä opinnoilla, joita on mahdollista valita myös muilta Laurean kampuksilta ja koulutusaloilta. Yrittäjiä ja yrittäjiksi haluavia tuetaan jo opintojen aikana ja voit valita yrittäjyysopintoja osaksi tutkintoasi. Tuemme valintojasi uraohjauksella, jolloin sinulla on mahdollisuus suunnitella ja käydä opintojasi läpi oman henkilökohtaisen ohjaajasi kanssa. Näin jokainen opiskelija voi rakentaa oman urasuunnitelmaa tukevan henkilökohtaisen opintosuunnitelman. 

Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutuksessa täydentäviä opintoja ovat esimerkiksi: 

 • Kosmetiikkatuote
 • Kosmetiikkatuotteen raaka-aine
 • Hyvinvointia kosmetiikan rajapinnoilla

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen vahvuudet

Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan estenomitutkinnon voit opiskella suomeksi ainoastaan Laureassa. Erityisenä piirteenä Laurean estenomiopinnoissa on laboratoriotyöskentely. Teoriaopintoihin kuuluu kosmetiikan raaka-aineisiin tutustumista ja laboratoriossa pääset tutustumaan kosmetiikkatuotteiden sisältöön ja siihen, miten erilaiset tuotteet rakentuvat. Laboratoriotyöskentelyyn voi syventyä lisää myös täydentävissä opinnoissa. Estenomiopintojen keskiössä on kosmetiikan ostaminen ja myynti. Siksi opintoihin kuuluukin erityisesti liiketalouden, markkinoinnin ja lainsäädännön teoriaa. Esimerkit ja teoria sidotaan kauneudenhoitoalaan ja sen käytäntöön. 

Kansainvälisyys estenomiopinnoissa

Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-ala on erittäin kansainvälinen. Vaihto-opiskeluun on erinomainen mahdollisuus toisena opiskeluvuotena ja kauneudenhoitoalan opiskelijoista moni lähtee vaihtoon opintojensa aikana. Omaa kansainvälistä osaamista ja kokemusta on myös mahdollista hankkia osallistumalla kansainvälisille messuille tai konferensseihin. 

Moni valmistunut estenomi työllistyy kosmetiikkakaupan alalle, jossa kielitaito ja kansainvälinen osaaminen on keskeisen tärkeää. Myös kosmetiikan verkkokaupat ja suomalaiset kosmetiikkayritykset ovat hyvin kansainvälisiä. Useat kauneudenhoitoalan opiskelijat suorittavat työharjoittelunsa ulkomailla ja yksi suosittu harjoittelukohde on Ruotsi. 

Lue lisää kansainvälisyydestä opinnoissa >>

Opetusmuodot

Opinnot toteutetaan joka toinen vuosi päiväopintoina ja joka toinen vuosi monimuoto-opintoina. Kevään 2023 yhteishaussa voit hakea estenomikoulutukseen verkkototeutuksena.

Päiväopinnot edellyttävät sinulta mahdollisuutta olla läsnä kampuksella lähiopetuksessa arkisin päiväaikaan. Kampuksella opiskelun lisäksi päivätoteutuksissa hyödynnetään verkko-opiskelua.  Opiskeluun kuuluu sekä yksin että ryhmätyönä toteutettavia projekteja ja muita oppimistehtäviä. 

Monimuoto-opiskelu edellyttää sinulta läsnäoloa ennalta ilmoitetuilla lähipäivillä, joita on pääsääntöisesti kaksi päivää, joka toinen viikko ja mahdollinen intensiiviviikko lukukausittain. Monimuoto-opiskelijana sinun tulee varata aikaa myös lähipäivien ulkopuolella tapahtuviin ryhmätöihin sekä itsenäiseen opiskeluun. Laskennallinen työmäärä on sama kuin päiväopinnoissa. Opinnot sisältävät sekä lähi- että verkko-opetusta. Monimuoto-opiskelu mahdollistaa työn ja opiskelun yhteensovittamisen. 

Lue lisää opetusmuodoista >>

Hyväksiluku ja osaamisen näyttö

Aiemmin hankkimasi tutkintotavoitteiden mukainen osaaminen voidaan tunnustaa osaksi tutkintoasi. Opintojen alussa osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa tukenasi on oma opettajatuutorisi.

Hyväksiluku on mahdollista tehdä aiempien korkeakouluopintojen perusteella. Opintojen vanhentuminen arvioidaan suhteessa opetussuunnitelmassa esitettyihin osaamistavoitteisiin. Yli kymmenen vuotta vanhoilla opintosuorituksilla arvioitua osaamista voidaan pyytää täydentämään esim. osaamisen näytöllä, jos työelämän osaamisvaatimukset ovat merkittävästi muuttuneet.

Muualla kuin korkeakouluopinnoissa kertynyttä tutkintotavoitteiden mukaista osaamista voit osoittaa osaamisen näytöllä. Osaamisen osoittamisen tavasta sovitaan joko kanssasi yksilöllisesti tai näyttötapa voi olla jo valmiiksi määritelty opintojaksosta riippuen.

Opintojesi aikana voit hankkia osaamista joustavasti eri tavoin. Lisätietoa vaihtoehtoisista tavoista hankkia osaamista osaksi tutkintoa löydät täältä.

Työllistyminen

Estenomina olet kauneudenhoitoalalla joustavasti toimiva asiantuntija. Työskentelet erilaisten kauneudenhoitoalan ammattilaisten kanssa yrityksissä, julkisella sektorilla ja kolmannen sektorin palveluksessa esimerkiksi tuotepäällikön, kouluttajan ja ostoassistentin tai ostajan tehtävissä. Voit myös työllistyä yrittäjäksi. 

Kosmetiikka-alan muuttuessa ja kehittyessä myös estenomien työtehtävät uudistuvat ja muuttuvat. Monipuolinen osaaminen on tärkeä alalla työllistymisen kannalta. Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan estenomina sinulla on: 

 • kokonaiskuva liiketoiminnan lainalaisuuksista ja yritystoiminnan kehittämisestä eettisesti kestävällä pohjalla
 • kosmetiikan raaka-aineisiin ja markkinointiin liittyvää osaamista
 • alan liiketoiminnan, palveluiden ja tuotteiden ymmärrystä ja valmiudet niiden kehittämiseen yhdessä alan muiden toimijoiden kanssa.    

Tärkeä osa asiantuntijuutta on kriittinen suhtautuminen kosmetiikkamarkkinoilla annettuihin raaka-aine- ja tuotelupauksiin. Kuluttajat ja palveluiden tuottajat saavat estenomeilta monipuolista ja ajanmukaista kosmetiikan tuotetietoutta sekä opastusta kosmetiikkatuotteiden valintaan ja turvalliseen käyttöön. 

Estenomi, jolla on toisen asteen kauneudenhoitoalan tai hiusalan ammatillinen perustutkinto, voi toimia ammatinopettajana täydennettyään opintojaan ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.  

Jatko-opiskelu

Estenomitutkinnon suoritettuasi voit hakea opiskelemaan ylempää AMK-tutkintoa kahden vuoden työkokemuksen jälkeen. Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaminen kestää 1- 1,5 vuotta päätoimisina opintoina. Voit myös hakeutua jatkamaan opintojasi maisteritasolle yliopistoissa tai muissa korkeakouluissa. 

Usein kysyttyä

 • Pitääkö minulla olla toisen asteen ammatillinen tutkinto, esim. kosmetologi tai kampaaja? 

  Toisen asteen ammatillinen tutkinto ei ole vaatimuksena kauneudenhoitoalan ammattikorkeakouluopintoihin. Keskimäärin kolmannekselle alan opiskelijoista Laureassa on toisen asteen ammatillinen tutkinto, lopuilla on pohjalla ylioppilastutkinto. 

  Esimerkiksi kosmetologin tai kampaajan tutkinnon suorittaneille kauneudenhoitoalan opinnot tarjoavat hyvän mahdollisuuden kehittää osaamista esimerkiksi yrittäjyyttä tai ammatinopettajan uraa ajatellen.

 • Voinko saada hyväksiluettua aiempia opintojani? 

  Vain aiempia korkeakouluopintoja voidaan lukea hyväksi kauneudenhoitoalan AMK-tutkinnossa, mutta ei toisen asteen ammatillisia opintoja. Laureassa on kuitenkin käytäntöjä, joilla aiemmin esimerkiksi työelämässä hankittua osaamista voidaan tunnustaa osaksi opiskelijan tutkintoa.

 • Vaaditaanko opinnoissa hyvää kemian osaamista? 

  Kauneudenhoitoalan opinnoissa lähdetään liikkeelle kemian perusasioista, jotka ovat tuttuja lukion kemian opinnoista. Opiskeluissa pärjää kuitenkin myös, vaikkei olisikaan aiempaa vahvaa osaamista kemiasta. Laureassa on myös tarjolla valmentavia opintoja matematiikkaan, mikä auttaa kemian laskutoimitusten tekemisessä.

Haluatko saada lisätietoa koulutuksesta? Liity postituslistalle!

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Lisätietoja:

Opiskelu kauneudenhoitoalalla

Opiskelijatarinat

Estenomi (AMK), Tikkurila, 40 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2023
 • Opetustapa: Verkko-opinnot
 • Opetusaika: Kontaktiopetusta verkossa on keskiviikkoisin ja torstaisin noin kerran kuukaudessa painottuen päiväaikoihin. Lisäksi lukukausittain toteutetaan tarpeen mukaan läsnäoloa vaativa intensiiviviikko Tikkurilan kampuksella tai mahdollinen kongressi- tai muu ulkomaanvierailu. Tarvittaessa pidetään verkossa ohjaustapaamisia myös lähiopetusten ja intensiiviviikkojen välillä.
Hae Opintopolussa 

Päivitetään pian.