Siirry sisältöön

Helsinki-Uusimaa – Kestävä ja digitaalinen yrittäjyysalue 2021-2022

Helsinki-Uusimaa – Kestävä ja digitaalinen yrittäjyysalue 2021-2022 -hankkeessa (3UAS4EER) edistetään digitaalisuutta ja kestävää kehitystä tukevaa yrittäjyyttä. Hanke liittyy Uudenmaan yrittäjyysaluevuoteen, jonka tavoitteena on tukea alueen pienten ja keskisuurten yritysten digivihreän kasvun edellytyksiä, elpymistä koronapandemiasta ja ilmastoneutraaliuden saavuttamista vuoteen 2035 mennessä. Hanke on käynnissä vuosina 2021–2023.

 • Toteutusaika:1.9.2021 - 31.8.2023
 • Rahoittaja:EAKR 2014-2020
 • Tutkimusalue:Palveluliiketoiminta ja kiertotalous
 • Projektityyppi:Kansallinen TKI

Yleistä hankkeesta

Hanke tarjoaa Uudenmaan pienille ja keskisuurille yrityksille monenlaista tukea digitalisaation ja kestävän kehityksen edistämiseen. Erilaiset tapahtumat ja muut aktiviteetit tukevat pk-yritysten kasvun edellytyksiä.

Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Hankkeen koordinaattorina toimii Laurea ja hanke toteutetaan yhteistyössä Haaga-Helian ja Metropolian kanssa. Keskeisiä kumppaneita ovat Uudenmaan liitto, Helsingin kauppakamari, Uudenmaan Yrittäjät, Helsingin Yrittäjät ja muut alueen yrittäjä- ja kehitysyhtiöt.

Hankkeen tietosuojaselosta löytyy täältä

Pikaoppeja palvelumuotoilusta, kestävästä kehityksestä, digimarkkinoinnista, alustataloudesta ja tiimiyrittäjyydestä

Tutustu hankkeen mikrokurssien teemoihin pikaoppien avulla. Pikaopit sisältävät mm. videoita, infograafeja ja interaktiivisia kuvia ja ne ovat katsottavissa ilman kirjautumista.

Tutustu pikaoppeihin

Tutustu kestävien julkisten hankintojen suunnittelun toimintamalliin

Hankkeessa on kehitetty toimintamallia kestävien suunnitteluun. Toimintamalli on käytännönläheinen kokonaiskuva siitä, miten uudenlaiset toimintamallit ja kestävyyden laajempi huomioiminen suunnittelussa edistävät hyvää elämää kunnassa.

Toimintamalli on suunnattu kunnille ja pk-yrityksille, ja se keskittyy julkisten hankintojen suunnittelu- ja valmisteluvaiheeseen ennen kuin tarjouspyyntö julkaistaan. Malli kokoaa yhteen kestävien julkisten hankintojen tavoitteet ja toimenpiteet, joilla tavoitteisiin päästään. Malli auttaa kuntaa tekemään markkinalähtöisempiä hankintoja, jotka vastaavat paremmin käyttäjien tarpeisiin. Vastaavasti pk-yrittäjät pystyvät helpoimmin osallistumaan julkisiin hankintoihin.

Tutustu malliin tarkemmin

 

Hankkeen tavoitteet

 • Mikrokurssit 

  Hankkeessa tuettiin Uudenmaan alueen yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia tarjoamalla heille lyhyitä ja maksuttomia mikrokursseja. 

  Kurssien aiheina olivat alustatalous, digimarkkinointi, kestävä kehitys sekä palvelumuotoilu. Kurssit kehitettiin palvelumuotoilun keinoin ja kehittämisessä hyödynnettiin pk-yritysten toiveita ja tarpeita.

  Mikrokurssit ovat joustavia ja personoituja tapoja kehittää ja päivittää omaa osaamista. Kurssit antavat valmiuksia kehittää yrityksen toimintaa digitalisaation ja kestävän kehityksen näkökulmista. Kurssista sai mm. käytännön vinkkejä yrityksen kehittämiseen sekä liiketoiminnan vahvistamiseen kestävällä tavalla. Kursseilla oppi myös mm. näkemään, miten asiakasymmärrys hyödyttää yritystä.

  Kurssit toteutettiin virtuaalisessa oppimisympäristössä, ja ne pystyi suorittamaan verkossa itsenäisesti oman aikataulun mukaan.

  **************

  Esitysmateriaalit verkostoitumistapaamisesta 8.9.2022

  Laurea ja 3UAS4EER-hanke järjestivät 8.9.2022 verkostoitumistapaamisen, jossa vaihdettiin ajatuksia ja kokemuksia pienten osaamiskokonaisuuksien sekä mikrokurssien kehittämisestä korkeakouluissa.  
   
  Mukana tapaamisessa olivat  Jonna Korhonen (OKM) ja Totti Tuhkanen (Turun yliopistosta), jotka kertoivat OKM:n työryhmän tekemästä käsitteen määrittelytyöstä aiheen äärellä.    
   
  Mikrokurssien käytännön kehittämistyössä saaduista opeista, kohdatuista haasteista ja tulevaisuuden näkymistä kertoivat Pekka Pulkkinen (XAMK), Marja Kopeli (Savonia) ja Kati Marin (Laurea).

  Tapaamisen esitysmateriaaleihin voit tutustua täällä.

   

 • Digivihreä kampushautomotoiminta 

  Kampushautomoilla tarkoitetaan opiskelijayrittäjille ja alkuvaiheen yrityksille suunnattuja, korkeakoulujen organisoimia yrityshautomoita. 3UAS4EER-hankkeessa luodaan pohjaa syvemmälle kampushautomotoiminnalle. Hankkeen tavoitteena on muodostaa selkeä kuva Uudenmaan alueen kampushautomotoiminnasta, ja luoda pilotointivalmiita konsepteja vähintään kolmen hankkeessa mukana olevan ammattikorkeakoulun hyödynnettäväksi.

  Lue lisää digivihreästä kampushautomosta

  *****************

  Verkkokursseja yrittäjyydestä

  Tule mukaan yrittäjyyden verkkokursseille. Tarjolla on kaksi englanninkielistä kokonaisuutta:

  • How To Start a Business In Finland
  • How To Build Your Own Pitch Deck

  Kurssit ovat tiiviitä paketteja, jotka voit suorittaa vaikka yhden viikonlopun aikana.

  Kurssit soveltuvat erityisesti alkuvaiheen yrityksille, mutta niitä voivat hyödyntää myös yrittäjyysohjelmat, yritysvalmentajat ja mentorit.

  Nämä kurssit ovat auki 16.7.2023 saakka.

  Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan

 • 10 Days 100 Challenges -intesiiviopinnon digitalisointi 

  10 Days 100 Challenges on intensiiviopinto, joka toteutetaan Metropolian, Laurean ja Haaga-Helian välisenä yhteistyönä. Opinto sisältää itsenäisesti opiskeltavan MOOC-verkkokurssin sekä seitsemän päivää kestävän intesiiviviikon, joiden aikana opiskelijatiimit etsivät uusia ja ennakkoluulottomia ratkaisuehdotuksia ja konsepteja yritysten esittämiä haasteisiin.

  Opintoihin liittyvä MOOC-verkkokurssi "Service Desing Sprint" avataan kaikille aiheesta kiinnostuneille 25.4.2023.

  Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan

 • Toimintamalli julkisten hankintojen suunnitteluvaiheeseen 

  Hankkeessa on kehitetty toimintamallia kestävien suunnitteluun. Toimintamalli on käytännönläheinen kokonaiskuva siitä, miten uudenlaiset toimintamallit ja kestävyyden laajempi huomioiminen suunnittelussa edistävät hyvää elämää kunnassa.

  Toimintamalli on suunnattu kunnille ja pk-yrityksille. Toimintamalli

  • keskittyy julkisten hankintojen suunnittelu- ja valmisteluvaiheeseen  ennen kuin tarjouspyyntö julkaistaan
  • kokoaa yhteen kestävien julkisten hankintojen tavoitteet ja toimenpiteet, joilla tavoitteisiin päästään
  • keskittyy innovatiivisiin toimintatapoihin: osallistamiseen ja vuoropuheluun, nostaa esiin kumppanuuden rakentamisen, avoimuuden ja viestinnän
   auttaa kuntaa tekemään markkinalähtöisempiä hankintoja, jotka vastaavat paremmin käyttäjien tarpeisiin
  • auttaa pk-yrittäjiä osallistumaan helpommin julkisiin hankintoihin

   

  Tutustu toimintamalliin tarkemmin

 • Tapahtumat 

  Erilaisten kehittämistoimien lisäksi hankkeessa edistetään kestävään kehitykseen ja digitalisaatioon liittyvää tietoisuutta, osaamista ja verkostoitumismahdollisuuksia viestinnän ja tapahtumien avulla. Viestintään panostetaan, jotta yritysten, julkisen sekä kolmannen sektorin, korkeakoulujen ja kansalaisten tietoisuus eri tapahtumista lisääntyisi.

  Hanke on osallistunut erilaisiin tapahtumiin mm. syksyllä 2022 Slush for sustainability -tilaisuuteen sekä keväällä 2023 Uudenmaan kiertotalouslaakson avajaistilaisuuteen.

 • Julkaisuja ja uutisia 

 

Yhteyshenkilö: