Siirry sisältöön

Helsinki-Uusimaa – Kestävä ja digitaalinen yrittäjyysalue 2021-2022

Helsinki-Uusimaa – Kestävä ja digitaalinen yrittäjyysalue 2021-2022 -hankkeessa (3UAS4EER) edistetään digitaalisuutta ja kestävää kehitystä tukevaa yrittäjyyttä. Hanke liittyy Uudenmaan yrittäjyysaluevuoteen, jonka tavoitteena on tukea alueen pienten ja keskisuurten yritysten digivihreän kasvun edellytyksiä, elpymistä koronapandemiasta ja ilmastoneutraaliuden saavuttamista vuoteen 2035 mennessä. Hanke on käynnissä vuosina 2021–2023.

  • Toteutusaika:1.9.2021 - 31.8.2023
  • Rahoittaja:EAKR 2014-2020
  • Tutkimusalue:Palveluliiketoiminta ja kiertotalous
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI

YLEISTÄ HANKKEESTA

Hanke tarjoaa Uudenmaan pienille ja keskisuurille yrityksille monenlaista tukea digitalisaation ja kestävän kehityksen edistämiseen. Erilaiset tapahtumat ja muut aktiviteetit tukevat pk-yritysten kasvun edellytyksiä.

Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Hankkeen koordinaattorina toimii Laurea ja hanke toteutetaan yhteistyössä Haaga-Helian ja Metropolian kanssa. Keskeisiä kumppaneita ovat Uudenmaan liitto, Helsingin kauppakamari, Uudenmaan Yrittäjät, Helsingin Yrittäjät ja muut alueen yrittäjä- ja kehitysyhtiöt.

Hankkeen tietosuojaselosta löytyy täältä

AJANKOHTAISTA

Ilmoittaudu mukaan verkkotyöpajaan, jossa kehitetään toimintamallia julkisten hankintojen suunnitteluvaiheeseen!

  • Aika: to 1.12.2022 klo 14.30–17.00
  • Paikka: Teams (linkki verkkotyöpajaan lähetetään ilmoittautuneille viimeistään 30.11.)
  • Kenelle: Uudenmaan kuntien hankinta-, elinkeino- ja viestintäasiantuntijat, pk-yrittäjät, muut julkisten hankintojen kehittämisestä kiinnostuneet

Toimintamallin tavoitteena on kestävämmät ja markkinalähtöisemmät julkiset hankinnat. Toimintamallin 1. versiosta saadun palautteen perusteella työpajan teemoiksi valittiin:

  • yrityssuhteet (kunnan kumppanuus yritysten kanssa ja yritysten osaaminen hyödyntäminen hankintaprosessissa)
  • viestintä ja vuorovaikutus (jatkuva, avoin vuoropuhelu ja hankintojen merkityksen näkyväksi tekeminen kunnan sisällä, yrityksille ja kuntalaisille)

Työpajan järjestävät yhteistyössä Laurea-ammattikorkeakoulu, Uudenmaan liitto, Yrittäjien hankintaneuvonta ja KEINO-osaamiskeskus osana Uudenmaan yrittäjyysaluevuotta.

Lisätiedot: palvelumuotoilija Raija Kaljunen, raija.kaljunen@laurea.fi

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 29.11.2022

Tutustu toimintamallin versioon 1

*************

Esitysmateriaalit verkostoitumistapaamisesta 8.9.2022

Laurea ja 3UAS4EER-hanke järjestivät 8.9.2022 verkostoitumistapaamisen, jossa vaihdettiin ajatuksia ja kokemuksia pienten osaamiskokonaisuuksien sekä mikrokurssien kehittämisestä korkeakouluissa.  
 
Mukana tapaamisessa olivat  Jonna Korhonen (OKM) ja Totti Tuhkanen (Turun yliopistosta), jotka kertoivat OKM:n työryhmän tekemästä käsitteen määrittelytyöstä aiheen äärellä.    
 
Mikrokurssien käytännön kehittämistyössä saaduista opeista, kohdatuista haasteista ja tulevaisuuden näkymistä kertoivat Pekka Pulkkinen (XAMK), Marja Kopeli (Savonia) ja Kati Marin (Laurea).

Tapaamisen esitysmateriaaleihin voit tutustua täällä.

 

Hankkeen tavoitteet

 

Yhteyshenkilö: