Siirry sisältöön

Helsinki-Uusimaa – Kestävä ja digitaalinen yrittäjyysalue 2021-2022

Hankkeessa edistetään digitaalisuutta ja kestävää kehitystä tukevaa yrittäjyyttä, ja sen aikana kehitetään innovatiivisten julkisten hankintojen suunnittelun toimintamalli, virtuaalisia mikrotutkintokursseja, kampushautomotoimintaa ja digitalisoidaan 10 Days 100 Challenges -opiskelijahaastekilpailu. Tapahtumien ja viestinnän avulla kasvatetaan kestävään kehitykseen ja digitalisaatioon liittyvää tietoisuutta, osaamista ja verkostoitumismahdollisuuksia. Hanke liittyy Uudenmaan yrittäjyysvuoteen ja tukee alueen pienten ja keskisuurten yritysten digivihreän kasvun edellytyksiä, elpymistä koronapandemiasta ja ilmastoneutraaliuden saavuttamista vuoteen 2035 mennessä. Laurea toteuttaa hankkeen 3AMK-yhteistyössä Haaga-Helian ja Metropolian sekä lukuisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

  • Toteutusaika:1.9.2021 - 31.8.2023
  • Rahoittaja:EAKR 2014-2020
  • Tutkimusalue:Palveluliiketoiminta ja kiertotalous
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI

Uudenmaan pienille ja keskisuurille yrityksille tarjotaan monenlaista tukea digitalisaation ja kestävän kehityksen edistämiseen tässä kaksivuotisessa hankkeessa. Erilaiset tapahtumat ja muut aktiviteetit tukevat pk-yritysten kasvun edellytyksiä.

Mitä hankkeessa tehdään?

  • yhteiskehitetään ja pilotoidaan julkisten hankintojen suunnitteluun toimintamalli, joka muuttaa suunnitteluprosessia nykyistä markkina- ja asiakaslähtöisemmäksi ja enemmän innovaatioita suosivaksi
  • yhteiskehitetään ja pilotoidaan yrittäjille suunnattuja virtuaalisia mikrotutkintokursseja
  • digitalisoidaan kansainvälinen 10 Days 100 Challenges -opiskelijahaastekilpailu
  • kehitetään kampushautomoille toimintamalli
  • järjestetään yhteistyössä erilaisia tapahtumia Uudenmaan liiton kanssa

Laurea koordinoi hanketta, joka toteutetaan yhteistyössä Haaga-Helian ja Metropolian kanssa. Keskeisiä kumppaneita ovat Uudenmaan liitto, Helsingin kauppakamari, Uudenmaan Yrittäjät, Helsingin Yrittäjät ja muut alueen yrittäjä- ja kehitysyhtiöt.

Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Hankkeen tietosuojaselosta löytyy täältä

Yhteyshenkilö: