Siirry sisältöön

Helsinki-Uusimaa – Kestävä ja digitaalinen yrittäjyysalue 2021-2022

Helsinki-Uusimaa – Kestävä ja digitaalinen yrittäjyysalue 2021-2022 -hankkeessa (3UAS4EER) edistettiin digitaalisuutta ja kestävää kehitystä tukevaa yrittäjyyttä. Hanke liittyi Uudenmaan yrittäjyysaluevuoteen, jonka tavoitteena oli tukea alueen pienten ja keskisuurten yritysten digivihreän kasvun edellytyksiä, elpymistä koronapandemiasta ja ilmastoneutraaliuden saavuttamista vuoteen 2035 mennessä. Hanke oli käynnissä vuosina 2021–2023.

  • Toteutusaika:1.9.2021 - 31.8.2023
  • Rahoittaja:EAKR 2014-2020
  • Tutkimusohjelma:Palveluliiketoiminta ja kiertotalous
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI
  • Teemat:Digitalisaatio ja tiedon hallinta yhteiskunnassa, Pedagogiikka ja yhteiskehittäminen, Yrittäjyys
  • Projektipäällikkö:Kaisla Saastamoinen

YLEISTÄ HANKKEESTA

Hanke tarjosi Uudenmaan pienille ja keskisuurille yrityksille monenlaista tukea digitalisaation ja kestävän kehityksen edistämiseen. Erilaiset tapahtumat ja muut aktiviteetit tukivat pk-yritysten kasvun edellytyksiä.

Hanketta rahoitti Euroopan aluekehitysrahasto osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Hankkeen koordinaattorina toimi Laurea ja hanke toteutettiin yhteistyössä Haaga-Helian ja Metropolian kanssa. Keskeisiä kumppaneita olivat Uudenmaan liitto, Helsingin kauppakamari, Uu

denmaan Yrittäjät, Helsingin Yrittäjät ja muut alueen yrittäjä- ja kehitysyhtiöt.

Hankkeen tietosuojaselosta löytyy täältä

HANKKEEN TULOKSET

hankkeen tulokset

Verkkokurssit (mikrokurssit, pikaopet ja MOOCit)

Hankkeessa tuettiin Uudenmaan alueen yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia tarjoamalla heille lyhyitä ja maksuttomia verkossa avoimesti tarjolla olevia mikrokursseja, pikaoppeja ja MOOC-kursseja. Kurssit olivat joustavia ja personoituja tapoja kehittää ja päivittää omaa osaamista. Kurssit antoivat valmiuksia kehittää yrityksen toimintaa digitalisaation ja kestävän kehityksen näkökulmista. Kurssista sai mm. käytännön vinkkejä yrityksen kehittämiseen sekä liiketoiminnan vahvistamiseen kestävällä tavalla.  
 
Kurssit toteutettiin virtuaalisessa oppimisympäristössä, ja ne pystyi suorittamaan verkossa itsenäisesti oman aikataulun mukaan. Kursseja tarjottiin sekä suomeksi että englanniksi.

Suomenkielisten mikrokurssien ja pikaoppien aiheina olivat

Englanninkielisessä tarjonnassa olivat

Digivihreä kampushautomotoiminta

Kampushautomoilla tarkoitetaan opiskelijayrittäjille ja alkuvaiheen yrityksille suunnattuja, korkeakoulujen organisoimia yrityshautomoita. 3UAS4EER-hankkeessa luotiin pohjaa syvemmälle kampushautomotoiminnalle. Hankkeen tavoitteena oli muodostaa selkeä kuva Uudenmaan alueen kampushautomotoiminnasta, ja luoda pilotointivalmiita konsepteja vähintään kolmen hankkeessa mukana olevan ammattikorkeakoulun hyödynnettäväksi.

Lue lisää digivihreästä kampushautomosta

 

Tutustu toimintamalliin

Toimintamalli kestävien julkisten hankintojen suunnitteluun

Kestävien julkisten hankintojen suunnittelun toimintamalli on käytännönläheinen kokonaiskuva siitä, miten uudenlaiset toimintamallit ja kestävyyden laajempi huomioiminen suunnittelussa edistävät hyvää elämää kunnassa. Toimintamalli kokoaa yhteen kestävien julkisten hankintojen tavoitteet ja toimenpiteet, joilla tavoitteisiin päästään.

Tutustu toimintamalliin tarkemmin

 

Tapahtumat ja julkaisut

 

Yhteyshenkilö: