Siirry sisältöön

Uusi hanke edistää digivihreää yrittäjyyttä, koronapandemiasta elpymistä ja hiilineutraaliutta

Helsinki-Uusimaa – Kestävä ja digitaalinen yrittäjyysalue 2021–2022 (3UAS4EER) -hanke käynnistyi syksyllä.

Uudenmaan pienille ja keskisuurille yrityksille tarjotaan monenlaista tukea digitalisaation ja kestävän kehityksen edistämiseen uudessa kaksivuotisessa hankkeessa, jota Laurea koordinoi. Syyskuussa 2021 käynnistyneen Helsinki-Uusimaa – Kestävä ja digitaalinen yrittäjyysalue 2021–2022 (3UAS4EER) -hankkeen tapahtumat ja muut aktiviteetit tukevat pk-yritysten kasvun edellytyksiä.

- Digivihreä kasvu on vähähiilistä, digitalisaatioon, resurssitehokkuuteen perustuvaa ja ekosysteemien toimintakyvyn turvaavaa taloudellista kasvua. Se edistää hyvinvointia ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Digivihreä kasvu on mahdollista vain uutta liiketoimintaa ja osaamista kehittämällä, ja jokaisen yrityksen pitäisi pystyä soveltamaan omassa toiminnassaan kestävyys- ja kiertotalousajattelua. Näihin tarpeisiin hanke vastaa, kertoo projektipäällikkö Teemu Santonen Laureasta.

- Myös kuntien vihreät investoinnit tarjoavat alustan yritysten työllisyyden kasvulle ja uusille innovaatioille, ja siksi julkisten hankintojen suunnittelua ja hankkijoiden, tarjoajien ja palveluita käyttävien asiakkaiden vuoropuhelua kannattaa kehittää. Näin paranevat myös yritysten mahdollisuudet osallistua julkisiin hankintoihin.

Yrittäjyysaluehanke tukee pk-yritysten elpymistä koronapandemiasta ja Uudenmaan ilmastoneutraaliuden saavuttamista vuoteen 2035 mennessä. Hanke on osa Uudenmaan liiton koordinoimaa Uudenmaan yrittäjyysvuotta. Uusimaa on yksi kuudesta EU-alueesta, jotka Euroopan alueiden komitea valitsi Euroopan yrittäjyysalueiksi vuosiksi 2021–2022.

Laurea tarjoaa ilmaista täydennyskoulutusta pk-yrityksille

Laurea toteuttaa hankkeen yhteistyössä Haaga-Helian ja Metropolian kanssa. Keskeisiä kumppaneita ovat Uudenmaan liitto, Helsingin seudun kauppakamari, Uudenmaan Yrittäjät, Helsingin Yrittäjät ja muut alueen yrittäjä- ja kehitysyhtiöt. Laurea tuo hankkeeseen erityisesti monitoimijaisen yhteiskehittämisen osaamista. Laureassa on myös ollut aiemmin hankkeen eri osa-alueisiin liittyviä projekteja.

- Tarjoamme yrittäjille virtuaalisia lyhytkestoisia täydennyskoulutuskursseja, joilla tuemme yrityksiä kehittämään uusia tuotteita ja palveluita digivihreästä näkökulmasta yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Tavoitteenamme on myös kehittää julkisten hankintojen suunnitteluun toimintamalli, joka ottaa yritykset aktiivisemmin mukaan hankintojen suunnitteluun ja vuoropuheluun hankkijoiden kanssa jo ajoissa ennen kilpailutusta, kertoo projektipäällikkö Santonen.

Tapahtumia ja verkostoitumismahdollisuuksia yrittäjille

Hankkeessa digitalisoidaan kansainvälinen 10 Days 100 Challenges -opiskelijahaastekilpailu, joka tarjoaa yrityksille verkostoitumismahdollisuuksia sekä kehitetään kampushautomoille toimintamalli. Yhteistyössä Uudenmaan liiton kanssa järjestetään Green Helsinki-Uusimaa -teemaviikko, EER-loppukonferenssi ja Slush for sustainability -tapahtuma. Lisäksi tavoitteena on kasvattaa tapahtumien ja viestinnän avulla kestävään kehitykseen ja digitalisaatioon liittyvää tietoisuutta, osaamista ja verkostoitumismahdollisuuksia.

Helsinki-Uusimaa – Kestävä ja digitaalinen yrittäjyysalue 2021–2022 (3UAS4EER) -hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2021–31.8.2023.

Lisätietoja: