Siirry sisältöön

Laurean syksyn yhteishaussa kasvua vuoden takaiseen

Laurean suomenkielisiin koulutuksiin tuli syksyn yhteishaussa 18 169 hakemusta, joka on 1 713 enemmän kuin vuosi sitten.

Korkeakoulujen syksyn yhteishaku päättyi tänään torstaina 14. syyskuuta. Laurean suomenkielisiin koulutuksiin tuli syksyn yhteishaussa 18 169 hakemusta, joka on 1 713 enemmän kuin vuosi sitten.  

Ensisijaiseksi hakukohteekseen Laurean suomenkielisen koulutuksen oli valinnut 4626 hakijaa. Aloituspaikkoja suomenkielisissä koulutuksissa oli yhteensä 1075, joten jokaista Laureassa tarjottua aloituspaikkaa kohden oli keskimäärin 4,3 ensisijaista hakijaa.  

Suosituin koulutus rikosseuraamusalan sosionomikoulutus 

Laurea tarjoaa yhtenä ainoista ammattikorkeakouluista Suomessa AMK-tasoista rikosseuraamusalan sosionomin koulutusta. Rikosseuraamusalan koulutus nousikin Laurean suomenkielisistä koulutuksista vetovoimaisimmaksi. Ensisijaiseksi vaihtoehdokseen koulutuksen oli valinnut 274 hakijaa, joten yhtä aloituspaikkaa tavoitteli 13,7 hakijaa. 

Tämän syksyn yhteishaussa rikosseuraamusalan sosionomitutkinto sai Laureassa rinnalleen myös ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan rikosseuraamusalan kehittäminen ja johtaminen -koulutuksen. Kokonaan verkko-opintoina toteutettava koulutus keräsi ensisijaisia hakijoita 82, kun aloituspaikkoja tarjolla oli 30. 

Muista AMK-tutkintoon johtavista koulutuksista suosittuja Laureassa olivat kokonaan verkossa suoritettavat liiketalouden koulutus sekä sosionomikoulutus. Myös kyberturvallisuuteen keskittyvä tietojenkäsittelyn koulutus oli erittäin suosittu. 

YAMK-koulutuksista eniten hakijoita keräsi turvallisuusjohtaminen, johon ensisijaisia hakijoita oli yli yhdeksän jokaista aloituspaikkaa kohden. Toiseksi suosituin oli Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta –YAMK-koulutus. 

Työelämälähtöinen oppiminen kiinnostaa 

Hankkeiden sekä korkeakoulun kumppanitoiminnan ansiosta opiskelijat saavat jo opintojensa aikana ansioluetteloihinsa monia työelämä- ja tutkimusprojekteja. Rehtori Jouni Koski uskoo tämän selittävän osaltaan korkeakoulun vetovoiman kehitystä ja iloitsee Laurean koulutusten kasvavasta kiinnostavuudesta hakijoiden keskuudessa. 

- Osaavan ja työelämälähtöisen työvoiman tarve alalla kuin alalla on tärkeää. Tätä tukee korkeakoulumme uniikki pedagoginen oppimismalli, Learning by Developing, jossa opiskelijat oppivat aitojen työelämätoimeksiantojen kautta ja ovat siten valmiimpia tarttumaan työelämän haasteisiin. Lukuisat hankkeet ja avainkumppaniverkostomme ovat voimavaramme jatkossakin, Koski summaa. 

Ensikertaa mukana myös englanninkielinen Hospitality Management and Service Design -koulutus  

Suomenkielisten koulutusten lisäksi syksyn yhteishaussa oli ensimmäistä kertaa mukana englanninkielinen Degree Programme in Hospitality Management and Service Design -koulutus. Siihen hakemuksia tuli 7 200. Laureassa kyseistä hakukohdetta tarkastellaan erillisenä kohteena, sillä kriteerit täyttävien hakemusten määrä on hakijamäärää lopulta paljon pienempi.  

Muut Laurean englanninkieliset koulutukset ovat mukana tammikuun yhteishaussa, joka on käynnissä 3.– 17.1.2024. Silloin tarjolla Laureassa on seitsemän englanninkielistä AMK-koulutusta ja kolme YAMK-koulutusta.