Siirry sisältöön

Laurean yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja vuorovaikutus

Tuore raportti tarkastelee Laurean vaikuttavuutta case-esimerkkien avulla.

Laureassa on jo useana vuotena toteutettu korkeakoulumme yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja vuorovaikutusta tarkasteleva raportti. Tuorein – vuoden 2019 toimintaa tarkasteleva – raportti on järjestyksessään Laurean neljäs vaikuttavuusraportti.

Laurean yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja vuorovaikutuksen katsauksen lähestymistapa on ihmisläheinen – avain kuten tapamme lähestyä koulutusta ja tutkimusta. Vaikuttavuusraportti sisältää erilaisia esimerkkejä toimivista käytänteistä ja mittareista, joissa olemme panostaneet jatkuvaan seurantaan ja aiemmista kokemuksista oppimiseen.

Uskomme, että ihmisläheisten esimerkkien ja käytännön toimintaa esittelevien case-kuvausten kautta pystymme osoittamaan vaikuttavuuden syvyyttä ja laadullisia piirteitä parhaiten. Tässä koosteessa olemme jaotelleet ihmisiin, yhteisöihin ja yhteiskuntaan vaikuttavia moninaisia toimenpiteitämme Laurea 2030 -strategian teemojen mukaisesti.

Case-kuvauksissa ääneen pääsevät niin opiskelijamme, henkilökuntamme kuin kumppanimmekin. Esimerkeissä tutustutaan muun muassa koulutusten kehittämiseen osallistuviin opiskelijaedustajiin, kumppaniorganisaatioiden toimintaa kehittäviin erilaisiin opiskelijaprojekteihin sekä kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa toteutettaviin TKI-hankkeisiin.

Tutustu Laurean yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja vuorovaikutuksen katsaukseen (Pdf).

Lisätietoja: