Siirry sisältöön

Laurean koordinoimille hankkeille erinomaiset arviot

Laurean viime vuonna päättyneet TKI-hankkeet ovat yltäneet erinomaisiin arvioihin hankepartnereille lähetetyssä kyselyssä. Kaikki vastaajat arvioivat Laurean onnistumisen hankkeen koordinoinnissa kokonaisuudessaan kiitettäväksi tai hyväksi.

Kuvituskuva

Kysely lähetetään Laurean koordinoimille hankkeille jokaisen hankkeen päätyttyä. Arviointia pyydetään hankkeen eri osa-alueista, tulosten merkityksestä ja suositteluhalukkuudesta.
 
Hankkeet saivat muun muassa seuraavaa palautetta:
 
“The communication, the community and the management of the project itself. Also the results are great.”

”Everything is perfect; that's why we love to do projects with LAUREA for many years now.”

“Hankkeen projektipäällikön (Laurea) ja kumppaniorganisaation johdon välinen yhteisymmärrys ja yhteydenpito.”

“Hankkeessa on erittäin ammattitaitoinen henkilökunta. Hankkeessa on saatu enemmän aikaan kuin mitä hankehakemuksessa on luvattu. Lisäksi ilmapiiri on ollut erinomainen: kannustava ja kunnioittava.”

“Hanke onnistui saavuttamaan tavoitteensa loistavasti, paikoin jopa ylitti ne. Osallistujat saatiin sitoutettua hankkeen toimintaan hyvin.”

“Opiskelijat tekivät kyselyä ja samalla markkinoivat hanketta. Tämä oli tehokas tapa saada osallistujia mukaan hankkeeseen.”
 
Saatuja kehitysideoita hyödynnetään hanketoiminnan kehittämisessä.

Vuosien 2020-2023 aikana päättyneistä hankkeista saatiin 62 vastausta. Vastauksia on saatu 23:een eri hankkeeseen liittyen, joista 4 kansainvälisiä. Suositteluindeksi (NPS) on 60, mikä on parannus edellisvuoteen (57) verrattuna.