Siirry sisältöön

KEIJO-hankkeesta apua yhteiskuntaan uudelleenkiinnittymiseen

Kokemusasiantuntijuus tuo lastensuojelun asiakaskokemukset eläväksi ja tukee ammattilaisten kehittämistyötä.

Syksystä 2018 lähtien joukko rikos- ja päihdetaustaisia henkilöitä on opiskellut Laurean Tikkurilan kampuksella KEIJO-hankkeessa. KEIJO-kokemusasiantuntijuus edistämässä itsenäisyyttä ja osallisuutta - hankkeen tarkoituksena on kehittää koulutusmalli kokemusasiantuntijuuteen. Hankkeen kohderyhmänä ovat rikos- ja päihdetaustaiset henkilöt, joiden oma toipuminen on edennyt ja joiden tavoitteena on suunnata kohti koulutusta ja avoimia työmarkkinoita.

KEIJO-hankkeessa tehdään laaja-alaisesti yhteistyötä eri viranomaistahojen, järjestöjen, yritysten ja oppilaitosten kanssa. Yksi esimerkki kokemusasiantuntijoiden osallistumisesta on SyTy-hanke, jossa tavoitteena on ns. systeemisen toimintamallin juurruttaminen lastensuojeluun Uudenmaan kunnissa.

SyTy-hankkeen erikoissuunnittelija Anne Kantoluodolla on ollut viimeiset viisi kuukautta työparinaan KEIJO-koulutettava kokemusasiantuntija. SyTy-hankkeessa tuodaan perheterapian elementtejä tukemaan lastensuojelussa tehtävää asiakastyötä.

Kokemusasiantuntija vaikuttaa myös tunnetasolla

Anne kouluttaa perheterapeutti-työparien kanssa sosiaalityöntekijöitä ja muita lastensuojelun alan ammattilaisia. Lastensuojelun erityispalveluissa kohdataan kaikkein heikoimmassa asemassa olevia lapsia. Monet päihde- ja rikostaustaiset ihmiset ovat myös lastensuojelutaustaisia. Hän pitää erityisen arvokkaana kokemusasiantuntijan omaa kokemusta lastensuojelusta palveluiden kehittämisessä ja ammattilaisten kouluttamisessa. 

Kantoluodon mukaan kokemusasiantuntija tekee lastensuojelun asiakaskokemukset eläviksi ja konkreettisiksi:

- Kun kokemusasiantuntija kertoo kokemuksistaan, hän vaikuttaa ihmisiin myös tunnetasolla.
- KEIJO-koulutus on selkeästi hyvin valmistanut sen tyyppiseen työskentelyyn kuin mitä me teemme. Työparini on loistava tuomaan sopivissa rajoissa omaa kokemustaan ammatilliseen kontekstiin.

Äärimmäisen tärkeä hanke yhteiskuntaan kiinnittymisen kannalta

KEIJO-hankkeen keskeisenä ajatuksena on tarjota mielekäs väylä työelämään kiinnittymiseksi ja samalla vahvistaa myönteistä yhteiskuntaan kuulumisen kokemusta tuloksellisen toimijuuden kautta. Tavoitteena on myös, että hankkeessa kehitetään rikosseuraamusalan käytänteitä yhdessä kokemusasiantuntijoiden ja ammattilaisten kanssa.

Anne kertoo, että hänen KEIJO-työparinsa on kertonut koulutuksessa puhutun stigmatisoitumisesta ja rikoksesta tuomituista osana yhteiskuntaa. Kantoluoto pitää erityisen tärkeänä, että koulutus auttaa näkemään itsensä yhteiskunnan osana ja hahmottamaan omaa elämänpolkuaan, eli sitä, mistä on tullut ja minne on menossa. KEIJO-hanke myös antaa yhteistyökumppaneille uutta näkökulmaa palveluiden kehittämiseen.

- KEIJO-hanke tarjoaa väylän päästä mielekkäisiin tehtäviin ja on äärimmäisen tärkeä hanke yhteiskuntaan uudelleenkiinnittymisen kannalta.
- Ihmiset, jotka ovat eniten kokeneet marginalisoitumista, ovat niitä, joiden kanssa on ehdottoman tärkeää kehittää lastensuojelun toimintaa. Erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien puolesta toivoisin, että tällaista koulutusta pidettäisiin yllä.

 

KEIJO-hanke on yksi Laurean toimintaa kuvaavista case-esimerkeistä, joita on poimittu mukaan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja vuorovaikutuksen katsaukseemme vuodelta 2019. Tutustu katsaukseen kokonaisuudessaan Pdf-näköisversiossa.

Lisätietoja: