Siirry sisältöön

Ammattikorkeakouluista 2015 valmistuneiden uraseurantakysely käynnistyy

Uraseurantakysely lähetettiin 15.10. kaikille vuonna 2015 AMK- ja YAMK-tutkintoihin valmistuneille sähköpostilla ja tekstiviestillä.

Ammattikorkeakoulujen valtakunnallisella uraseurantakyselyllä kootaan tietoa työllistymisestä, työurasta sekä tyytyväisyydestä työuraan ja tutkintoon. Kyselyn saavat kaikki viisi vuotta sitten ammattikorkeakouluopintonsa päättäneet, eli vuonna 2015 valmistuneet.

Laureasta valmistuneet ovat tyytyväisiä uraansa

Viime vuonna toteutetun Uraseurantakyselyn perusteella tiedetään, että 82% ammattikorkeakouluista valmistuneista oli vähintäänkin melko tyytyväinen suorittamaansa tutkintoon. Tyytyväisyys tutkintoon on yhteydessä siihen, miten hyvin vastaaja pystyy hyödyntämään AMK:ssa hankkimaansa osaamista nykyisessä työssään ja miten työ vastaa vaativuustasoltaan ammattikorkeakoulutusta.

Edellisestä kyselystä käy ilmi, että Laurean vastaajista 86% on tyytyväisiä tähänastiseen työuraansa ja 84% vastaajista koki, että työnantajat arvostavat heidän AMK-tutkintoaan. Myös Laurean työelämä- sekä avainkumppaneilta saatu laadullinen palaute tukee tätä tulosta.

Uraseurantakyselystä saadut tiedot tärkeitä opiskelemaan hakeville

– Uraseurantakysely kerää tietoa tutkinnon suorittaneiden työllistymisestä, urapoluista ja työssä tarvittavasta osaamisesta. Tiedot ovat tärkeitä koulutukseen hakeutuville ja opiskelijoille, jotka miettivät omia opintojaan ja tulevaisuuden urasuunnitelmiaan. Tulokset antavat tietoa työelämän muutoksesta opetuksen ja jatkuvan oppimisen palvelujen kehittämiseen. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö käyttää tietoja ammattikorkeakoulujen rahoituksen jakamisessa, projektipäällikkö Satu Helmi Turun ammattikorkeakoulusta kertoo.

Kyselyn tunnettuuden kasvaessa valtakunnallisen vastausprosentin toivotaan nousevan lähelle 40 prosenttia. Edellisessä kyselyssä vastausprosentti oli 34. Osa ammattikorkeakouluista pääsi tähän tavoitteeseen jo viime kyselykierroksella. Laurean alumneista kyselyyn vastasi 38,2%. Ammattikorkeakoulujen uraseurantakysely toteutetaan samaan aikaan yliopistojen uraseurantakyselyn kanssa.

AMKista uralle - uraseurantatiedot käyttöön – Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa hanke vahvistaa ja kehittää ammattikorkeakoulujen uraseurantatiedon keräämistä ja tiedon jakamista sekä henkilöstölle että opiskelijoille ja ulkoisille sidosryhmille. Hanketta ovat toteuttamassa Turun AMK, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus, Hämeen ammattikorkeakoulu, Laurea, Oulun ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu.

Vuoden 2018 uraseurantakyselyn tuloksia
Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen:
https://vipunen.fi/fi-fi/amk/Sivut/Uraseuranta.aspx
Töissä.fi: www.töissä.fi