AMKista uralle – uraseurantatiedot käyttöön

Amkista uralle – Uraseuranta tiedot käyttöön –hankkeen tavoitteena on kehittää ammattikorkeakouluille yhtenäinen uraseurannan toteutus sekä tiedon keräämisen, käsittelyn/analysoinnin ja raportoinnin tekniset ratkaisut. Hankkeessa lisätään ja vahvistetaan uraseurantatiedon tunnettuutta ja käyttöä.

  • Toteutusaika:1.9.2018 - 28.2.2021
  • Rahoittaja:ESR 2014-2020
  • Tutkimusalue:Palvelumuotoilu ja liiketoimintamallit
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI