Siirry sisältöön

AMKista uralle – uraseurantatiedot käyttöön

Amkista uralle – Uraseuranta tiedot käyttöön –hankkeen tavoitteena on kehittää ammattikorkeakouluille yhtenäinen uraseurannan toteutus sekä tiedon keräämisen, käsittelyn/analysoinnin ja raportoinnin tekniset ratkaisut. Hankkeessa lisätään ja vahvistetaan uraseurantatiedon tunnettuutta ja käyttöä.

  • Toteutusaika:1.9.2018 - 31.5.2021
  • Rahoittaja:ESR 2014-2020
  • Tutkimusalue:Palveluliiketoiminta ja kiertotalous
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI

Hankkeen tavoitteena on kehittää ammattikorkeakouluille yhtenäinen uraseurannan toteutus sekä tiedon keräämisen, analysoinnin ja raportoinnin tekniset ratkaisut. Hankkeessa lisätään ja vahvistetaan uraseurantatiedon tunnettuutta ja käyttöä.

Hankkeen aikana toteutetaan vuosittain uraseurantakysely, joiden tulokset saatetaan laajasti erilaisten toimijoiden tiedoksi ja käyttöön. Tuloksia on tarkoitus hyödyntää osaamistarpeiden muutosten ennakoinnissa, koulutuksen ja opetuksen kehittämisessä, ohjaus- ja urapalveluissa, uusien opiskelijoiden rekrytoinnissa ja yleisesti tulosten vertailtavuudessa valtakunnallisesti ammattikorkeakoulujen kesken. Uraseurantatieto auttaa myös opettajuuden muutoksen ymmärtämisessä ja opiskelijoiden työuran ja urapolkujen suunnittelussa. Tuloksia levitetään ja hankkeen toimintaa kehitetään yhdessä kaikkien ammattikorkeakoulujen ja muiden sidosryhmien kanssa. 

 

Projektin aikana toteutetaan:

- Valtakunnallinen kysely (vuosina 2013, 2014 ja 2015 valmistuneille)

- YAMK-kyselyn pilotointi

- Uraseurantakyselyn tulosten digitalisointi 

- Tulosten levittämiseen liittyvät koulutukset ja työpajat

- Alumnien tavoittamisen tehostaminen

- Valtakunnallinen verkosto uraseurantakyselyn toteuttamiseen ja uraseurantatiedon levittämiseen hankkeen jälkeen

 

Kyselyiden valtakunnalliset tulokset sekä muuta tietoa hankkeesta ja sen aikaisesta toiminnasta löytyy hankkeen verkkosivuilta. Lisää kyselyiden tuloksia löytyy Opetushallinnon Tilastopalvelu Vipusen sivuilta sekä Töissä.fi-palvelusta.  

Hanketta koordinoi Turun ammattikorkeakoulu ja Laurean lisäksi muita osatoteuttajia ovat Hämeen ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu sekä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus. 

Uraseurannan tuloksia on jaettu hankkeen aikana erilaisissa työpajoissa ja tilaisuuksissa sekä artikkelien välityksellä. Tuloksia on pystytty hyödyntämään sekä hakijamarkkinoinnissa, opiskelijoiden opintojen ja uran suunnittelussa että opetuksen kehittämisessä. Hankkeen aikana on perustettu ammattikorkeakoulujen alumnitoimijoiden verkosto, jonka tarkoituksena on kehittää ammattikorkeakoulujen alumnitoimintaa, jakaa hyviä käytäntöjä sekä sitouttaa alumneja korkeakoulujen toimintaan. Alumnit ovat tärkeä työelämäyhteistyökumppani.

Hankkeen päättymisen jälkeen, 1.6.2021 lähtien uraseurantakyselyn toteutuksesta vastaa hankkeen aikana perustettu Uraseurantaverkosto, jossa on edustaja jokaisesta ammattikorkeakoulusta. Verkostoa ohjaa Arenen Koulutusvaliokunta. Kysely on tarkoitus tehdä aina syksyisin. Uraseurannalle on luotu omat verkkosivut: www.amk-uraseuranta.fi 

 

Laurean hankevastaava:

Taina Kilpinen
taina.kilpinen@laurea.fi
+358 40 5554627