Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Matkailualalla vaikutetaan työntekijäkokemukseen sisäistä viestintää kehittämällä

Senja Hakala kehitti opinnäytetyössään sisäistä viestintää työntekijälähtöisesti.

Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta -YAMK-koulutuksen opiskelijan Senja Hakalan opinnäytetyössä yrityksen sisäistä viestintää kehitettiin työntekijälähtöisesti, sillä sisäinen viestintä nähdään opinnäytetyössä palveluna työntekijöille. Opinnäytetyön tulokset osoittivat, että sisäinen viestintä ja avoin työkulttuuri yhdessä vaikuttavat työntekijän kokemukseen työssään sekä lisäävät työntekijän sitoutumista yritykseen, muutokseen sekä uusien työvälineiden käyttöön. 

Senja Hakalan opinnäytetyön tavoitteena oli parantaa tuusulalaisen matkailualan kasvuyrityksen Krapihovi Oy:n työntekijäkokemusta sisäisen viestinnän kehittämisen kautta. 

Opinnäytetyön keskeiset tulokset vahvistivat käsitystä siitä, että jokainen työyhteisön jäsen osaa viestiä mutta esihenkilöiden sitouttamisella ja esimerkillä on suuri vaikutus sisäisen viestinnän onnistuneessa kehittämisessä. Opinnäytetyön kehittämistehtävän tuloksena Krapihoville, tuttavallisemmin Krapille, suunniteltiin ja toteutettiin parempi intranet, jonka kehityksessä työntekijät, eli käyttäjät, on otettu paremmin huomioon. Tulokset osoittivat myös sen, että työntekijäkokemus tulisi tehdä näkyvämmäksi yrityksissä ja käsitellä tätä sekä asiakaskokemusta yhdessä, ei erikseen. Tämä vaikuttaa edelleen yrityksen ja koko alan vetovoimaisuuteen. 

Matkailualalle nostetta sisäisen viestinnän avulla

Matkailualalla on pitkään puhuttu työn kuormittavuudesta, mielekkyydestä sekä toimeentulosta. Covid-19-pandemia kärjisti ongelmia entisestään. Tässä vaiheessa jo aikaisemmin tunnistettuihin ongelmiin, kuten työntekijöiden sitoutumiseen, tulisi puuttua ja alasta tulisi tehdä entistä vetovoimaisempi. Opinnäytetyö tuo matkailualalle tapauskohtaista tutkimustietoa siitä, että alan vetomaisuuteen sekä työn mielekkyyteen voidaan vaikuttaa keskittymällä yrityksen työntekijöiden työntekijäkokemukseen ja siihen vahvasti vaikuttavaan sisäiseen viestintään muotoiluajattelun ja palvelumuotoilun menetelmien avulla. 

Opinnäytetyön kehittämistehtävä toteutettiin kevään 2022 aikana. Kehittämistehtävä seurasi palvelumuotoilun tuplatimanttimallin vaiheita. Aineistoa kerättiin laadullisen tutkimuksen menetelmin, osallisen havainnoinnin sekä kuudelle Krapihovin työntekijälle pidetyn teemahaastattelun kautta. Aineiston keruuta seurasi kehityskohteiden määrittely, jonka jälkeen samat kuusi osallistujaa otettiin mukaan yhteiseen kehittämiseen ideointi- ja ennakointityöpajan, testauksen sekä kahden eri perehdytystilaisuuden aikana. Perehdytystilaisuuksissa jaettiin ymmärrystä sisäisen viestinnän tärkeydestä sekä lanseerattiin uusi intranet koko henkilöstölle. Lopuksi kehittämistehtävään osallistuneilta työntekijöiltä kysyttiin vielä palautetta. Palautteen pohjalta voidaan todeta, että palvelumuotoiluprosessi ja sen kautta yhteinen kehittäminen, vuoropuhelu sekä empatia ovat olleet tervetulleen kehittämistehtävän saralla myös viestinällinen ja yhdistävä teko Krapihovin työntekijöiden keskuudessa.

Tutustu opinnäytetyöhön Sisäinen viestintä ja erinomainen työntekijäkokemus Case: Krapihovi Oy Theseus-palvelussa.

Lisätietoja:

Senja Hakala
Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta, Tradenomi YAMK
Puh. +358 400 739 905