Siirry sisältöön

YAMK-opinnot avaavat uusia polkuja työelämässä

Millaista on opiskella ylempää ammattikorkeakoulututkintoa? Kokosimme opiskelijahaastatteluissa tapaamiemme YAMK-opiskelijoiden ajatuksia opiskelusta Laureassa.

Miksi opiskella YAMK-tutkinto? Vastauksia tähän kysymykseen on melkein yhtä monta kuin on YAMK-opiskelijoitakin. Opiskelijahaastatteluissa olemme tavanneet joukon opiskelijoitamme ja kokosimme tähän artikkeliin heidän ajatuksiaan siitä, mikä YAMK-opiskelussa Laureassa on parasta.

Toiselle opiskelijalle tärkeintä on YAMK-tutkinnon mahdollistama eteneminen uralla kohti haastavampia tehtäviä, joissa vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Toiselle taas YAMK-opinnot antavat mahdollisuudet kehittää omaa osaamista vastaamaan työelämän tai oman työn muuttuviin haasteisiin. Ja monia opiskelijoita puolestaan motivoi erityisesti uuden oppiminen ja itsensä haastaminen.

Työelämä ja opiskelu tiiviissä vuoropuhelussa

Kaikkia Laurean YAMK-koulutuksia yhdistävä tekijä on se, miten opinnoissa työelämä ja opiskelu linkittyvät tiiviisti yhteen. Opintoihin hakeminen edellyttää aiempaa soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja vähintään kahden vuoden työkokemusta. Tämä tarkoittaa sitä, että YAMK-koulutuksissa kokoontuu joukko opiskelijoita, joilla on jo vahva kokemus käytännön työelämästä erilaisissa tehtävissä ja eri toimialoilla. Tämä tuo opiskeluun ja oppimiseen uuden ulottuvuuden, kun jokainen pääsee oppimaan myös kanssaopiskelijoilta.

”AMK-koulutuksen vahvuus on se, miten opinnot ja työelämä linkittyvät. Jokainen opiskelija tuo mukanaan oman työkokemuksensa, vaihtaa kokemuksia ja näkemyksiä muiden kanssa ja parhaassa tapauksessa vie edelleen paljon uutta oppia omaan työyhteisöönsä.”

Tuomas Honkonen, alumni, Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut. Lue Tuomaksen alumnitarina

Toisaalta tiivis työelämälähtöisyys tarkoittaa sitä, että heti opintojen ensi metreistä lähtien pääsee oppimansa sitomaan omaan työkokemukseen tai omaan työhönsä. Parhaassa tapauksessa opinnoissa voi hyödyntää jotakin omaan työhön liittyvää projektia tai viedä uusia oppeja viemään työyhteisöönsä.

”Parasta opinnoissa Laureassa oli niiden työelämälähtöisyys. Kaikki oli sidottavissa omaan työhön ja opinnoissa keskityttiin juuri niihin taitoihin, mitä työelämässä oikeasti tarvitaan.”

Eija Willman, Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöisen kehittäminen. Lue Eijan opiskelijatarina.

Jatkoa aiemmalle osaamiselle tai kokonaan uutta suuntaa

Moni Laurean YAMK-koulutus muodostaa luonnollisen jatkumon aiemmin suoritetulle AMK-koulutukselle. Kosmetiikka-asiantuntijuuden kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutus tarjoaa hyvän polun täydentää kauneudenhoitoalan osaamista ja oikeudellinen eritysosaaminen ja oikeusmuotoilu (YAMK) puolestaan oikeudellisen osaamisen tradenomiopinoille.

Monella alalla etenemiseen uralla vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto. Opintojen jatko YAMKissa voikin olla monella opiskelijalla mielessä jo AMK-opinnoissa.

”Valmistuin oikeustradenomiksi 2010 ja hakeutuminen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon oli minulle selvää jo kauan ennen opintojen alkua. Olin jo tradenomiopintojen aikana varma, että haluan suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon.”

Aino Hasan, oikeudellinen erityisosaaminen ja oikeusmuotoilu. Lue Ainon opiskelijatarina.

Aina työura ei kuitenkaan seuraa ennalta arvattavaa reittiä, vaan työelämän ja tehtävien muuttuessa vastaan tulee uusia haasteita. Tällöin YAMK-opiskelu voi tarjota hyvän tavan hankkia myös uutta osaamista tai sellaista tietotaitoa, jota uusissa tehtävissä onnistuminen vaatii.

Esimerkiksi läpi koko yhteiskunnan kulkenut palvelujen digitalisoituminen on haastanut monen ammattilaisen osaamista - oli kyse sitten sosiaali- ja terveysalasta tai vaikkapa kaupan ja palvelujen alasta. Moni Laurean YAMK-koulutus tarjoaakin mahdollisuuden osaamisen päivittämiseen juuri tähän muutokseen liittyen.

”Kaikki mitä olen tehnyt tähän mennessä, on johtanut nykyisiin opintoihini. Koen, että nykyinen tutkintoni vahvistaa entisestään osaamistani ja tuo itselleni lisää mahdollisuuksia työelämässä.” 

Christina Saks, tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut. Lue Christinan opiskelijatarina

Vierivä kivi ei sammaloidu

Kipinä YAMK-opintoihin voi lähteä liikkeelle myös puhtaasti uteliaisuudesta ja halusta kehittyä. Ajatus siitä, että tietyn tutkinnon suorittamisen jälkeen olisi ”valmis”, tuntuu monelle meistä vieraalta. Oli kyse sitten kokonaisesta tutkinnosta, pienemmästä täydennyskoulutuskokonaisuudesta tai vaikkapa yksittäisestä, omaan tahtiin suoritettavasta MOOC-kurssista, on opiskelu monelle luonteva tapa pitää itseään hereillä ja mukana maailman muutoksessa.

”Minulla ei ollut urasuuntautuneet tavoitteet YAMK-koulutukseen hakiessani, opiskelu lähti enemmän kehittymisen ja oppimisen halusta. Jokaisen olisi hyvä panostaa oman osaamisen kehittämiseen ja päivittämiseen. Ne asiat, mitä on opiskellut aikoinaan, eivät enää tänä päivänä ole välttämättä paikkansa pitäviä. On elämää kantava motivoiva voima, että haluaa tutkia ja oppia uutta.”

Otso Jukarainen, alumni, päätöksenteon ilmiöt ja valintamuotoilu. Lue Otson alumnitarina

 

Kevään yhteishaku on käynnissä 13. - 27.3.2024. Haettavana ovat syksyllä 2024 alkavat AMK- ja YAMK-koulutuksemme. Tutustu haussa mukana oleviin koulutuksiin

Opiskelijatarinat

Opiskelijatarinat

Opiskelijamme ja alumnimme kertovat haastatteluissa, millaista opiskelu Laureassa on

Lue lisää