Siirry sisältöön

YAMK-alumni Eija: ”koulutuksessa keskitytään työelämässä tarvittavaan osaamiseen”

Eija Willmanin valmistumisesta oli aikaa jo parikymmentä vuotta, kun hän kiinnostui sosiaalialan YAMK-tutkinnosta.

Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöisen kehittämisen Ylempi Ammattikorkeakoulututkinto (YAMK) -koulutus valmentaa sosiaalialan toimijoita sosiaalipalveluiden johtamiseen sekä käytännön asiakastyön kehittämiseen. Koulutuksen keskeisenä näkökulmana on kansalaisten osallisuuden vahvistaminen.

Hiljattain koulutuksesta valmistunut Eija Willman ehti työskennellä opistotasoisella sosiaalialan tutkinnolla Vantaan kaupungin Nuorisopalveluissa toistakymmentä vuotta ennen kuin ajatus YAMK-opinnoista konkretisoitui. Hakeutuminen koulutukseen sujui joutuisasti. Eija päivitti vuodessa opistotasoisen tutkintonsa AMK-tutkinnoksi, jolla pystyi hakeutumaan YAMK-tutkintoon.

- Pääsin aloittamaan välittömästi YAMK-tutkintoni polkuopiskelijana, vaikka virallinen hakuaika olikin jo ehtinyt umpeutua.

- On hienoa, että oppilaitos joustaa ja ottaa huomioon opiskelijoiden yksilölliset tilanteet, Eija kehuu.

Koulutuksessa keskitytään työelämässä tarvittavaan osaamiseen

Koulutus koostuu sosiaalialan kehittämiseen ja johtamiseen sekä asiantuntijuuteen liittyvistä opinnoista. Opinnoissa keskitytään johtamisen teorioiden, henkilöstöjohtamisen ja työhyvinvoinnin kysymysten ohella myös sosiaalialan arvopohjaan sekä kilpailutuksen kysymyksiin. Kehittämisopinnoissa painottuu asiakaslähtöisen kehittämisen menetelmät. Opintoja voi myös täydentää vapaasti valittavilla muilla opinnoilla.

- Parasta opinnoissa oli niiden työelämälähtöisyys, kertoo Eija.

- Kaikki oli sidottavissa omaan työhön ja opinnoissa keskityttiin juuri niihin taitoihin, mitä työelämässä oikeasti tarvitaan, hän jatkaa.

Koulutukseen voi hakeutua vaihtelevalla työkokemuksella niin rikosseuraamusalan kuin varhaiskasvatuksenkin ammattilaiset, joten samalla luokalla voi olla ihmisiä monista eri taustoista. Eija kokee, että juuri tämä oli yksi opintojen rikkaus.

- Muilta ihmisiltä oppii niin paljon ja ajatustenvaihto antaa eri näkökulmia aiheeseen kuin aiheeseen, hän kertoo.

Tutkinto oli kaiken vaivan arvoista

Eija kertoo opintojen aloittamisen pitkän työelämässä olon jälkeen jännittäneen häntä. Ajan järjestäminen opinnoille ei työssäkäyvänä ole aina täysin yksinkertaista ja Eija olikin osan ajasta opintovapaalla tutkintoa suorittaessaan. Oman osaamisen syventämistä ja päivittämistä kuitenkin arvostetaan nykytyöelämässä ja Eija kokee tutkinnon suorittamisen olleen kaiken vaivan arvoista.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa myös mahdollisuuden hakeutua tehtäviin joihin vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Oman osaamisen ja työn kehittäminen sekä uralla eteneminen oli Eijallekin kimmoke hakea YAMK-koulutukseen. Hän onkin hiljattain siirtynyt uusiin tehtäviin Vantaan ammattiopisto Varian työelämäpalveluihin. Ammatillinen koulutus ja erityisesti työpaikalla tapahtuva koulutus on Eijalle sydäntä lähellä.

- Seuraava tavoite voisi olla ammatillinen opettajatutkinto ja opinto-ohjaajan pätevyys, hän kertoo.

Tutustu tarkemmin Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen -YAMK-koulutukseen.