Siirry sisältöön

Kiinalaisista sairaanhoitajaopiskelijoista apua työvoimapulaan

Lohjalla sairaanhoitajaksi opiskelevat tekevät työharjoittelujakson Lohjan kaupungilla.

Lohjalla aloitti viime vuonna opintonsa ryhmä kiinalaisia opiskelijoita, jotka suorittavat Laureassa suomalaisen sairaanhoitajatutkinnon. Viime kesänä saapuneet opiskelijat aloittivat valmistavilla opinnoilla, joissa he opiskelivat suomea ja englantia sekä tutustuivat suomalaiseen kulttuuriin, opiskelutapaan ja terveydenhuoltoon. Syksyn aikana alkoivat varsinaiset sairaanhoitajaopinnot englanniksi.

Tavoitteena on, että kiinalaiset opiskelijat suorittavat sairaanhoitajatutkinnon noin kolmessa vuodessa. Koulutusta on suunniteltu tiiviissä vuoropuhelussa Lohjan kaupungin kanssa ja kaupungilla toivotaankin kiinalaisista sairaanhoitajista apua sosiaali- ja terveysalan rekrytointitilanteeseen.

-    Sairaanhoitajia on tänä päivänä vaikea rekrytoida koko Suomessa eikä Lohja ole tässä poikkeus, kuvailee ylihoitaja Hannele Patjas Lohjan kaupungin ikääntyneiden palvelualueelta.

Patjas vastaa Lohjan kaupungin palveluasumisen yksiköistä sekä terveyskeskuksen osastoista. Hänen vastuullaan olevissa yksiköissä on noin 390 asiakaspaikkaa ja 300 työntekijää.

-    Varsinkin ikääntyneiden palveluasumisen puolella on haastavaa saada sairaanhoitajia. Siksi onkin hienoa, että kiinalaiset opiskelijat ovat aloittaneet Lohjalla, ja toivomme, että he myös työllistyvät Lohjalle, ylihoitaja Patjas sanoo.

Laureassa toteutettaviin opintoihin on pääsykokeiden kautta valikoitunut joukko opiskelijoita, joilla on useimmilla noin 5-10 vuoden työkokemus sairaanhoitajan työstä Kiinassa. Valituilla opiskelijoilla on myös hyvä englanninkielen taito sekä korkea motivaatio opiskeluun ja työllistymiseen Suomessa.

Hannele Patjas kiittelee suunnitelmallista ja tiivistä yhteistyötä, jota Laurea ja Lohjan kaupunki ovat tehneet koulutukseen liittyen. Lohjan kaupungin kanssa on sovittu, että kiinalaisten opiskelijoiden ryhmä tulee kesällä työharjoitteluun ikääntyneiden palveluasumiseen ja terveyskeskuksen osastoille.

-    Sen jälkeen on hyvin mahdollista, että osa heistä jatkaisi meillä myös kesätöissä, Patjas jatkaa.

Tärkeässä roolissa on kiinalaisten opiskelijoiden suomen kielen taito. Opiskelijoille on pidetty kielitasokokeita Laureassa ja samalla myös kaupungin edustajia on tiedotettu kielitaidon edistymisestä, jotta myös työharjoittelua on voitu suunnitella sen mukaan.

Useat Laureassa opintonsa aloittaneista saapui Kiinasta Suomeen yhdessä perheensä kanssa. Niin opiskelijoiden kuin heidän lastensa ja puolisoidensa kotoutuminen Lohjalle ja Suomeen on koulutuksen onnistumisen kannalta tärkeää. Ylihoitaja Hannele Patjas peräänkuuluttaakin aktiivista dialogia kaikkien osapuolten – Laurean, opiskelijoiden ja mahdollisen tulevan työnantajan – välillä.

Lisätietoja: