Siirry sisältöön

Huhtikuun laurealainen Satu Luojus: ”Parasta työssäni on nähdä oivalluksen hetkiä”

Satu Luojus palkittiin huhtikuussa Opetus ja TKI-integraation edistäjä -tunnustuksella.

Satu Luojus.
Satu Luojus toimii Laureassa yliopettajana.

Laurean täyttäessä 30 vuotta tänä vuonna palkitaan joka kuukausi laurealaisia eri teemojen mukaisesti. Tähän mennessä tunnustuksen on saanut niin Opiskelijapalveluiden onnistuja, Timanttinen opettajatuutori kuin Liiketoiminnan edistäjäkin.

Huhtikuussa valittiin vuorostaan henkilöstön ehdotusten perusteella Opetus ja TKI-integraation edistäjä, ja tunnustuksen sai yliopettaja Satu Luojus. Satu korostaa, että opetus ja TKI-integraatio on ennen kaikkea yhteistyötä:

- Olin yllättynyt ja hyvin otettu tästä tunnustuksesta. Koska integraatio ei kuitenkaan ole yhden ihmisen asia, niin tämä on erityisesti tunnustus sille työlle, jota on tehty kollegoiden kanssa pitkäjänteisesti yhdessä.

Tukena opiskelijan ammatillisen kasvun prosessissa

Satu Luojus vastaa Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut YAMK -koulutuksen kehittämisestä ja toteuttamisesta. Tämän ohjelman lisäksi hän opettaa Palvelumuotoilu YAMK -koulutuksessa. Satu on aktiivisesti mukana myös hanketoiminnassa ja ohjaa paljon opinnäytetöitä.

- Parasta työssäni on nähdä oivalluksen hetkiä. Ne saattavat olla pieniä ahaa-elämyksiä tai pidempiä ammatillisen kehityksen prosesseja, kuten opinnäytetyöt.

Satu Luojus kokeekin, että suurimmat onnistumiset työssä liittyvät nimenomaan opiskelijoiden kasvun prosessin seuraamiseen ja sen tukemiseen.

- Opinnäytetöiden ohjaus on työni suola. Niistä oppii aina itsekin jotain uutta. Ohjaus on paljolti keskustelua ja tsemppaamista, ja joskus täytyy myös vähän haastaa, Satu sanoo.
- Aina kun opiskelija valmistuu ja kertoo, että on saanut uutta osaamista, itseluottamusta ja ammatillista kasvua, niin kyllähän se tuntuu todella hyvältä.

”Laurean erityislaatuisuus tulee kehittämällä oppimisesta”

Satu Luojus on ollut laurealainen vuodesta 2001 alkaen, ja hän on alusta asti ollut mukana Laurean hanketoiminnassa ja sen myötä myös tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan integroinnissa opintoihin. Opetus ja TKI -integraation edistäminen on Satun mukaan käytännössä sitä, että tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan hankkeita tuodaan mukaan opetukseen yhdessä hankkeiden toimijoiden, opettajien ja opiskelijoiden kanssa. Vastaavasti opiskelijat pääsevät työskentelemään hankkeisiin ja oppimaan käytännön kehittämistyön kautta.

- Laurean erityislaatuisuus tulee kehittämällä oppimisesta, meidän omasta pedagogisesta mallistamme.

LbD (learning by developing) on Laurean oma pedagoginen malli, jonka keskiössä on oppiminen aitojen työelämän kehittämistehtävien äärellä. Satu Luojus näkee mallin laurealaisuuden ytimessä:

- Mallin vahvuus on se, että ratkaistaan työelämän aitoja ongelmia ja tehdään yhteistyötä opettajien, opiskelijoiden ja toimeksiantajien kesken. Kyseessä on yhteiskehittämisen prosessi, jossa täytyy löytää yhteinen päämäärä ja visio siitä, mitä ollaan tekemässä.

Arvot mukana arjessa

Maaliskuussa palkittu Laurea Events -tiimin tapahtumapäällikkö Nora Hänninen halusi kysyä seuraavalta kuukauden onnistujalta, miten Laurean arvot tämän työssä näkyvät.

- Ne ovat vahvasti arjessa mukana, Satu Luojus toteaa.
- Opiskelijoille annetun palvelulupauksen lunastamisessa opettajat ovat eturintamassa. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä LbD -toimintamalli ovat vahvasti sidoksissa siihen, mitä me teemme. Lisäksi omaa osaamista on kehitettävä systemaattisesti ja jatkuvasti.

Toukokuussa tunnustus jaetaan teemalla "Laurean ja opiskelijakunta Laureamkon yhteistyön vahvistaja". Satu Luojus saa vuorostaan esittää seuraavalle tunnustuksen saajalle oman kysymyksensä:

- Mielestäni onnistumisia edesauttavia tekijöitä on tärkeä reflektoida, jotta muutkin voivat ottaa niistä oppia. Haluaisinkin kysyä, mitkä tekijät ovat siivittäneet sinun onnistumistasi?