Siirry sisältöön

Etsitkö harjoittelijaa tai työntekijää?

Löydä kauttamme osaava ja motivoitunut Laurean suomen- tai englanninkielinen opiskelija harjoittelijaksi, pidempään työsuhteeseen tai tekemään opinnäytetyötä. Ilmoita avoimesta harjoittelu- tai työpaikasta sekä opinnäytetyöaiheista JobTeaser- rekrytointiportaalimme kautta!

Löydä seuraava harjoittelijanne 7.11.2024 
HarkkaFest-tapahtumasta!

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan

 

Mikä on JobTeaser? 

JobTeaser -rekrytointiportaali on alusta, joka yhdistää yritykset ja korkeakouluopiskelijat: yritykset voivat ilmoittaa avoimista harjoittelu- ja työpaikoista sekä opinnäytetyöaiheista, joihin opiskelijat voivat hakea.

Huomioithan, että terveys- ja sosiaalialan harjoittelupaikat välitetään ammattikorkeakoulujen yhteisen Jobiili-palvelun kautta. Jobiiliin liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä Tiina Mäkelään, tiina.makela@laurea.fi, 0468567537.

Miten JobTeaser- rekrytointiportaali toimii?

Yritykset voivat ilmoittaa veloituksetta avoimesta työ- tai harjoittelupaikasta tai opinnäytetyön aiheesta Laurean opiskelijoille. Yrityksellä on kaksi mahdollisuutta jättää avoin ilmoitus JobTeaseriin:

 1. Yritys voi luoda JobTeaseriin oman yritysprofiilin ja jättää ilmoituksen avoimesta tehtävästä.
 2. Yritys voi jättää ainoastaan ilmoituksen avoimesta tehtävästä.

Miksi luoda yritysprofiili? 

 • Yritysprofiilin luominen tarjoaa yrityksellenne mahdollisuuden esitellä toimintaanne yksityiskohtaisemmin sekä voitte muokata yrityksen tietoja helposti
 • Yritysprofiilinne on opiskelijoille jatkuvasti näkyvissä, vaikka teillä ei olisi avoinna olevia työpaikkoja.
 • Profiilinne kautta voitte ilmoittaa kätevästi opiskelijoille järjestämistänne erilaisista työelämätapahtumista esimerkiksi webinaareista, omista rekrytointitapahtumista jne.
 • Yritysprofiilin kautta pääsette päivittämään itse jättämiänne ilmoituksia. Jos avoinna oleva tehtävä täyttyy ennen hakuajan päättymistä, voitte itse poistaa ilmoituksen (ilmoitus poistuu myös automaattisesti hakuajan päätyttyä)
 • Yrityksenne ilmoittamat ilmoitukset tallentuvat yritysprofiiliinne, joten voitte tarvittaessa käyttää sitä myöhemmin pohjana uudelle ilmoitukselle

Huomioittehan, että jos valitsette yritysprofiilin tekemisen, pyydämme Teitä täyttämään huolellisesti vaadittavat kohdat. Tämä on erittäin tärkeää, sillä hyvin tehty yritysprofiili houkuttelee opiskelijoita tutustumaan yritykseenne sekä hakemaan avoinna olevia paikkojanne.

Olemme koonneet tarkemmat ohjeet yritysprofiilin luomiseen (pdf), jonka vaiheita olemme havainnollistaneet esimerkkiprofiililla.

Kun yrityksenne on jättänyt ilmoituksen vapaasta työ- tai harjoittelupaikasta tai opinnäytetyöaiheesta, se tulee hyväksyttäväksi Laureaan, jossa ilmoitus tarkistetaan ja sen jälkeen julkaistaan JobTeaser-rekrytointiportaalissa.

Luo yritysprofiili ja jätä ilmoitus avoimesta harjoittelu/työpaikasta tai opinnäytetyön aiheesta

Luo rekrytoijan tili ja jätä ilmoitus avoimesta harjoittelu/työpaikasta tai opinnäytetyön aiheesta (luomatta yritysprofiilia)

Terveys- ja sosiaalialan harjoittelupaikat välitetään ammattikorkeakoulujen yhteisen Jobiili-palvelun kautta. Tarvittaessa saat apua Tiina Mäkelältä, tiina.makela@laurea.fi, 0468567537.

Työharjoittelun tarkoituksena on tutustuttaa opiskelija oman alansa käytäntöihin aidossa työympäristössä. Työharjoittelujakson aikana opiskelija voi osallistua monenlaisiin kehittämistehtäviin työnantajakumppanin organisaatiossa. Opiskelija saa työharjoittelusta arvokasta työkokemusta ja käytännön ammattitaitoa, josta hyötyy myös työnantaja. Lisäksi työnantaja saa harjoittelujen kautta potentiaalisia työntekijöitä myös tulevaisuudeksi.

Harjoittelujakson pituus kestää yleensä kokopäivätyönä 2,5:stä viiteen kuukauteen tai osa-aikaisena 400-800 tuntia. Joissain koulutuksissa opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa harjoittelut kesäaikana, jolloin harjoittelujaksosta voidaan muodostaa määräaikainen työsuhde kesätyön tapaan.

JobTeaser - Löydä seuraava osaaja opiskelijaverkostosta

 • Ohjeita hyvän työpaikkailmoituksen tekemiseen 
  1. Selkeä otsikointi
   • Kun työnimike on esitetty selkeästi, työpaikasta kiinnostuneet hakijat löytävät sen varmemmin. Yrityksen tahtoessa toteuttaa luovaa otsikointia, kannattaa kuitenkin sisällyttää tehtävän työnimike selkeästi otsikkoon.
   • Jos kyseessä on harjoittelu tai opinnäytetyöaihe, tämä kannattaa kertoa jo otsikoinnissa.
  2. Työtehtävän ajanjakson, toivotun aloitusajankohdan sekä työpaikan sijainnin selkeä maininta
  3. Lyhyt tiivistelmä yrityksestä ja sen toiminnasta
   • Tämä luo mielenkiintoa ja selkeämpää kokonaiskuvaa työpaikasta ja työympäristöstä
  4. Keskeisimmät työtehtävät
   • Työnimikkeillä saattaa olla eri yrityksissä erilaiset työtehtävät, joten kuvailkaa, mitä tehtävänkuva todella sisältää. Kertokaa työtehtävistä kattavasti, mutta selkeästi. Voitte myös mainita, millaiset tavoitteet tehtävässä on, sillä tämä voi auttaa hakijaa ymmärtämään työtehtäviään ja omaa rooliaan selkeämmin. Etenkin harjoittelupaikkailmoituksessa olisi hyvä tuoda esille, millaista ammatillista osaamista ja ymmärrystä opiskelija saa kyseisestä harjoittelupaikasta.
   • Mitä taitoja, koulutustaustaa tai muita vaatimuksia hakijalta etsitte?
    On tärkeää kertoa, millaisia odotuksia ja vaatimuksia hakijaa kohtaan on. Ilmoitukseen kannattaa nostaa tärkeimmät odotukset. Kun ilmaisette odotukset hyvin työpaikkailmoituksessa, saatte kohdennettua työpaikkaa juuri oikeille hakijoille. Näin myös hakijat osaavat kertoa CV:ssä ja hakemuksessa paremmin juuri niistä asioista, joista haluatte kuulla.
   • Erotelkaa vaatimukset ja "hyvä osata" osiot selkeästi toisistaan
    • Suurin osa hakijoista, etenkin opiskelijat, lukevat vaatimuksia kirjaimellisesti ja jättävät usein hakematta tehtävää, sillä kokevat, etteivät täytä kaikkia odotuksia.
  5. Etuudet ja kyseisen työtehtävän mahdollinen lisäarvo hakijalle
   • Työpaikan tuomat edut saavat työnhakijan kiinnostuksen vahvistumaan työpaikkaa kohtaan. Kannattaa tuoda esille miksi juuri hakijan kannattaisi hakea tätä tehtävää ja teidän yritykseenne.
  6. Hakuohjeet ja yhteyshenkilöt

   

  Jos on kyse palkattomasta harjoittelusta, kannattaa se ilmaista ilmoituksessa selkeästi.

 • Yhteistyö harjoittelussa 

Usein kysytyt kysymykset

 • Miten pitkä harjoittelu on? 

  Harjoittelujakson pituus on vaihtelee 2,5:stä kuukaudesta viiteen kuukauteen. Laurean opiskelijoiden opintoihin sisältyy kaksi harjoittelua, jotka opiskelija voi suorittaa joko kahtena erillisenä harjoitteluina tai yhtenä pidempänä harjoitteluna. Harjoittelun voi suorittaa myös osa-aikaisena, jolloin yhden harjoittelukauden pituus on 400h. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa harjoittelu myös kesäaikana, jolloin harjoittelujaksosta voidaan muodostaa määräaikainen työsuhde kesätyön tapaan.

 • Milloin opiskelija voi aloittaa harjoittelun?  

  Opiskelija voi suorittaa harjoittelun joustavasti eri vaiheessa opintojaan, joten harjoittelun ajankohta on helposti sovitettavissa harjoittelupaikan tarjoajan tarpeeseen. 

 • Millainen harjoittelusopimus opiskelijan kanssa tehdään?  

  Palkallisessa harjoittelussa opiskelija on työsuhteessa harjoittelupaikkaan ja tällöin opiskelija ja työnantaja tekevät keskenään erillisen työsopimuslain mukaisen työsopimuksen. Palkattoman harjoittelun aikana harjoittelija on Laurean opiskelijana, jolloin opiskelija, harjoittelupaikan edustaja ja Laurean edustaja tekevät harjoittelusopimuksen.

 

Lisätietoja: