Siirry sisältöön

Voit hakea tähän YAMK-koulutukseen kevään toisessa yhteishaussa 13.-27.3.2024. Kevään yhteishaussa koulutus on tarjolla monimuoto-opintoina Tikkurilan kampuksella.

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Terveydenhoitaja (ylempi AMK), Master of Health Care
 • Tutkinnon nimi: Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 90 op, 1,5–2,5 vuotta

Koulutukseen vaaditaan aiempi sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), ensihoitaja (AMK) tai kätilö (AMK), tai vastaava Suomessa suoritettu sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tutkinto.
Lisäksi vaaditaan kahden vuoden työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Koulutuksen sisältö

Koulutus tuottaa laajavastuisen kliinisen hoitotyön osaamisen ohella erityisesti näytön arviointiin ja jalkauttamiseen, osaamisen varmistamiseen, terveydenhuollossa tuotetun tiedon hyödyntämiseen, hoidon kehittämiseen ja laadunhallintaan liittyvää osaamista.  Koulutuksessa kehitätkin konkreettisia taitoja mm. asiakkaan terveydentilan arviointiin ja koulutustehtäviin.   

Koulutuksessa tarkastellaan kliinisen hoitotyön asiantuntijuuden osa-alueita yleisestä näkökulmasta rajoittumatta tiettyyn erikoisalaan. Koulutuksessa sinun on kuitenkin mahdollista suunnata omaa osaamistasi kiinnostuksesi ja tarpeesi mukaan perusterveydenhuoltoon tai erikoissairaanhoidon aloille muun muassa erilaisten harjoitustehtävien ja projektien muodossa. 

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina. Kuukausittain on keskimäärin kolme koulutuspäivää. Koulutuspäivien lisäksi opintoihin kuuluu itsenäisesti toteutettavia oppimistehtäviä, joissa opittua sovelletaan työelämän ja kliinisen hoitotyön kehittämisessä. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa. 

Opintojen rakenne

Ylemmät AMK-koulutukset koostuvat pakollisista ydinosaamisen opinnoista (30 opintopistettä), vapaasti valittavista täydentävän osaamisen opinnoista (30 opintopistettä) sekä opinnäytetyöstä (30 opintopistettä). Tutkinnon suorittaminen kestää keskimäärin 1,5–2,5 vuotta.

Ydinosaamisen opinnot 

Ydinosaamisen opinnot kohdentuvat terveydentilan kokonaisarviointiin ja kliiniseen päätöksentekoon, asiakkaan terveyden edistämiseen ja omahoidon tukemiseen, kliinisen hoitotyön näyttöön perustuvaan kehittämiseen, tiedon- ja laadunhallintaan sekä asiantuntijuuden kehittämiseen kliinisessä hoitotyössä.

Täydentävät opinnot

Ydinopintojen lisäksi syvennät ja laajennat osaamistasi valinnaisuutta sisältävillä täydentävän osaamisen opinnoilla. Täydentävän osaamisen laajuus on 30 opintopistettä, joista 5 opintopistettä kertyy kaikille yhteisestä, pakollisesta opintojaksosta sekä 5 op valintaopintojaksosta.

Täydentävän osaamisen opinnot voit kaikille yhteistä opintojaksoa sekä valintaopintojaksoa lukuunottamatta valita itsenäisesti, joten voit vapaasti muotoilla oman yksilöllisen opintopolkusi täydentävistä opintojaksoista. Täydentävän osaamisen opintoihin voi sisällyttää myös mm. Laurean tarjoamia opintojaksoja, kesäopintoja, verkko-opintoja muista korkeakouluista sekä erilaisia vastuuopettajan kanssa sovittavia projektiopintoja.

Opinnäytetyö

Opinnot sisältävät työelämää kehittävän opinnäytetyön, jonka aiheen voit valita omaa urasuunnitelmasi mukaisesti. Opinnäytetyön avulla osoitat pystyväsi tekemään itsenäisesti oman alasi kehittämistyötä sekä soveltamaan koulutuksen aikana hankkimaasi tutkimustietoutta ja kehittämismenetelmiä. Opinnäytetyö tehdään useimmiten omalle työnantajalle ja sen avulla kehitetään kliinistä hoitotyötä ja työyhteisön toimintaa. Opinnäytetyön laajuus on 30 opintopistettä.

Opetussuunnitelma

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan (pdf) ja tarkempiin opintojaksokuvauksiin ops.laurea.fi

Opintojen aikataulu

Syksyllä 2023 alkavan koulutuksen ydinosaamisen opetuspäivät syksylle 2023. Vuoden 2024 aikataulut tarkentuvat myöhemmin. Muutokset ovat mahdollisia.

14.-16.9.2023 klo 9.00-16.30
12.-14.10.2023 klo 9.00-16.30
9.-11.11.2023 klo 9.00-16.30
7.-9.12.2023 klo 9.00-16.30

Hakeminen ja valintakokeet

Koulutukseen haetaan kevään 2023 yhteishaussa 15.3.2023 klo 8.00 – 30.3.2023 klo 15.00. Opintopolku.fi-palvelussa.

Hakukelpoisuuden Hoitotyön kliininen asiantuntijuus YAMK-koulutukseen antaa sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), ensihoitaja (AMK) tai kätilö (AMK) -tutkinto. Käytössä myös harkinnanvarainen valinta, jolloin hakukelpoisuuden antavaksi pohjakoulutukseksi voidaan hyväksyä vastaava Suomessa suoritettu sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tutkinto. Harkinnanvaraisuus koskee vain hakijan hakukelpoisuutta.

Soveltuvan tutkinnon lisäksi vaaditaan kahden vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen

Tietoa valintaopintojaksosta

 • Hoitotyön kliininen asiantuntijuus 

  Tähän koulutukseen valitaan hakijat kevään 2024 toisessa yhteishaussa valintaopintojakson perusteella.

  Aikataulu

  Valintaopintojakson aikataulu julkaistaan pian. Palaathan siis tarkistamaan ajankohdan ennen hakuaikaa!

  Hakijan tulee tutustua verkko-oppimisalustaan ja opintojakson ohjeisiin heti valintaopintojakson avauduttua, sillä valintaopintojakso sisältää eri määräaikoja välitehtävien palauttamiselle. Kaikki tehtävät tulee jättää annettuihin määräaikoihin mennessä.

  Ohjeet

  Ennakkoon luettavaa aineistoa ei ole.

  Tarkemmat ohjeet ja aikataulu lähetetään hakijoille noin viikkoa ennen valintaopintojakson alkua hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Huolehdi että sähköpostissasi on tilaa vastaanottaa uusia viestejä, muista tarkistaa myös roskapostikansiot.

  Koulutus ei ole valintakoeyhteistyössä

  Tämä koulutus ei ole valintakoeyhteistyössä muiden koulutusten kanssa. Hakijan tulee tehdä tämän koulutuksen valintaopintojakso ollakseen mukana valinnoissa.

  Muuta huomioitavaa

  Valintaopintojakson kaikki osat on suoritettava hyväksytysti. Valintaopintojaksosta on saatava vähintään 40 pistettä, jotta valintakoetulos voidaan hyväksyä. Valintaopintojaksosta voi saada maksimissaan 100 pistettä.

  Hakijan suorittama valintaopintojakso on voimassa opiskelijavalinnan perusteena kyseisen haun ajan.
  Opiskelijaksi hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakijat saavat opintojakson sisällytettyä opintoihinsa. Muut hakijat, jotka suorittavat opintojakson hyväksytysti, saavat opintojaksosta avoimen ammattikorkeakoulun opintojakson suoritusmerkinnän.

  Hakukelpoisuus tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä.

Lisätietoa opiskelijavalinnasta ja aikataulusta sivultamme Opiskelijavalinnat ja Valintakokeet.

Lue lisää YAMK-opinnoista

 

Lisätietoja:

 • Eeva Lassila
 • Opintopäällikkö
 • Eeva.Lassila@laurea.fi
 • Puh (09) 8868 7249
 • Eeva vastaa yleisiin YAMK-koulutuksiin liittyviin kysymyksiin sekä YAMK-polkuopintoja koskeviin kysymyksiin.

Hoitotyön kliininen asiantuntijuus (ylempi AMK), Tikkurila, 30 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2024
 • Opetustapa: Monimuoto-opinnot
 • Opetusaika: Tarkempi aikataulu ilmoitetaan lähempänä hakuaikaa
Hae Opintopolussa 

Päivitetään pian.

Hae Laureaan!

Kevään 2024 ensimmäinen yhteishaku

Kevään ensimmäisessä yhteishaussa 3.-17.1.2024 voit hakea syksyllä 2024 alkaviin englanninkielisiin koulutuksiimme.

Tutustu englanninkielisiin koulutuksiimme

Lue lisää koulutuksesta

Uusi YAMK-koulutus vahvistaa asiantuntijaosaamista kliinisen hoitotyön rajapinnassa


Lue uutinen