Siirry sisältöön

Haku käynnistyy 6.9.2021. Valintaopintojakso on suoritettava 11.10.-5.11.2021 välisenä aikana.

Perustiedot

  • Kohderyhmä: Restonomiopinnoista kiinnostuneet, joilla on toisen asteen tutkinto suoritettuna.
  • Hakuaika: 6.9.2021–20.9.2021
  • Ajoitus: Valintaopintojakso järjestetään 11.10.-5.11.2021.
  • Laajuus: 3 op
  • Sijainti: Laurean Leppävaaran kampus
  • Hinta: Maksuton

Voit hakea restonomikoulutuksiimme erillishaussa suorittamalla kolmen opintopisteen laajuisen valintaopintojakson Omavalvonnalla turvallisuutta palveluelämyksiin.

Valintaopintojakson suorittaneet saavat hakukelpoisuuden restonomikoulutuksiimme.

Palveluelämysten tuottaminen ja kehittäminen

Palveluelämysten tuottamisen ja kehittämisen koulutus toteutetaan päiväopintoina Leppävaaran kampuksellamme.Koulutuksessa on avoinna viisi paikkaa valintaopintojakson suorittaneille.

Palveluelämysten tuottamisen ja kehittämisen restonomikoulutuksen lähtökohdat ovat palvelumuotoilussa. Palveluelämyksen mahdollistaa hyvin suunniteltu ja toteutettu palvelukokemus. 

Koulutuksessa rakennat itsellesi mielekkään yhdistelmän esimerkiksi ruokatapahtumien, ruokamatkailun, yrittäjyyden, tapahtumatuotannon, matkailun sekä esimiestyön opinnoista.

Hae tästä päiväopintoina toteutettavaan Palveluelämysten tuottamisen ja kehittämiseen koulutukseen >>

Palveluliiketoiminnan koulutus

Palveluliiketoiminnan koulutuksessa on avoinna viisi paikkaa valintaopintojakson suorittaneille. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, verkkokoulutuksena sekä itsenäisenä opiskeluna.

Palveluliiketoiminnan restonomikoulutuksessa voit rakentaa itsellesi tarkoituksenmukaisen yhdistelmän opinnoista, esimerkiksi ruokatapahtuman, ruokamatkailun, yrittäjyyden, tapahtumatuotannon, matkailun sekä alan esimiestyön muodossa. 

Osaamista syvennetään ja laajennetaan erilaisissa projekteissa, harjoitteluissa ja opinnäytetyössä.

Hae tästä monimuoto-opintoina toteutettavaan Palveluliiketoiminnan koulutukseen >>

Hakeminen

Koulutuksiin haetaan Opintopolun kautta hakuaikana 6.-20.9.2021. Kaikki hakukelpoiset hakijat hyväksytään hakuajan päättymisen jälkeen opintojaksolle ja opintojaksolla parhaiten suoriutuneet valitaan tutkinto-opiskelijoiksi tammikuussa 2021 alkaviin koulutuksiin.

Aikataulu

Hakuaika erillishakuun valintaopintojakson kautta käynnistyy 6.9.2021 klo 8.00 ja jatkuu  20.9.2021 klo 15.00 asti.

Hakuajan päättymisen jälkeen saat tiedon opintojaksolle hyväksymisestä sekä ohjeet opintojakson järjestelmien käyttöön. Opintojakson työtila on avoinna 11.10.2021-5.11.2021. Työtilasta löydät yksityiskohtaisen aikataulun, linkit sähköisiin materiaaleihin sekä tehtävien ohjeet. Kaikki opintojaksolla käytettävä aineisto on verkossa.

Valintojen tulokset julkaistaan viimeistään 26.11.2021 ja valittujen opiskelijoiden on otettava opiskelupaikka vastaan 3.12.2021 klo 15.00 mennessä.

Valintaopintojakson sisältö

Omavalvonnalla turvallisuutta palveluelämyksiin, 3op

Osaamistavoitteet:

  • soveltaa elintarvikkeiden ja ruokapalvelujen turvallisuutta ohjaavaa lainsäädäntöä
  • tunnistaa ruokien mikrobiologisten, kemiallisten ja muiden riskien mahdolliset vaikutukset
  • laatia korjaavia toimenpiteitä ruokatuotantoprosessiin

Valintaopintojakson aikana mitataan hakijan oppimisvalmiuksia, tiedonhakutaitoja ja samalla perehdytään alaan. Valintaopintojakso on opetussuunnitelman mukainen opintojakso, joka toteutetaan verkko-opintoina oppimisalusta Canvaksessa. Hakija tarvitsee toimivan nettiyhteyden ja web-kameran.

Valintaopintojakso sisältää kolme elintarvikkeiden ja ruokapalvelujen turvallisuuteen liittyvää tehtäväkokonaisuutta ja motivaatiovideon tekemisen. Motivaatiovideolla esittelet itsesi lyhyesti ja kiinnostumisesi restonomikoulutuksesta.

Opintojakson arviointi

Valintaopintojakso maksimipistemäärä on 100 pistettä. Jotta hakija voi tulla valituksi tutkinto-opiskelijaksi hänen tulee valintaopintojaksosta saada vähintään 60 pistettä. Kaikki kolme tehtäväkokonaisuutta ja motivaatiovideo tulee olla tehtynä hyväksytysti. Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen ja viisi parasta valitaan tutkinto-opiskelijoiksi kuhunkin tammikuussa 2021 alkavaan restonomikoulutukseen. Hakijalla tulee olla toisen asteen tutkinto suoritettuna, jotta hän voi tulla valituksi tutkinto-opiskelijaksi.

Lisätietoja: