Siirry sisältöön

Haku käynnistyy 1.3.2021 Valintaopintojakso on suoritettava 12.4.-7.5.2021 välisenä aikana.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Restonomiopinnoista kiinnostuneet, joilla on toisen asteen tutkinto suoritettuna.
 • Hakuaika: 1.–12.3.2021
 • Ajoitus: 12.4.-7.5.2021
 • Laajuus: 3 op
 • Sijainti: Laurean Leppävaaran kampus
 • Hinta: Maksuton

Voit hakea restonomikoulutukseemme erillishaussa suorittamalla kolmen opintopisteen laajuisen valintaopintojakson Omavalvonnalla turvallisuutta palveluelämyksiin.

Tarjoamme valintaopintojakson suorittaneille kymmenen paikkaa Palveluelämysten tuottamisen restonomikoulutuksessamme. Koulutus järjestetään päiväopintoina.

Tutustu koulutukseen

Koulutukseen haetaan Opintopolun kautta hakuaikana 1.-12.3.2021. Kaikki hakukelpoiset hakijat hyväksytään hakuajan päättymisen jälkeen opintojaksolle ja opintojaksolla kymmenen parhaiten suoriutunutta valitaan tutkinto-opiskelijoiksi syksyllä 2021 alkaviin koulutuksiin.

Aikataulu:

Hakuaika erillishakuun valintaopintojakson kautta käynnistyy 1.3.2021 klo 8.00 ja jatkuu 12.3.2021 klo 15.00 asti.

Hakuajan päättymisen jälkeen saat tiedon opintojaksolle hyväksymisestä sekä ohjeet opintojakson järjestelmien käyttöön. Opintojakson työtila on avoinna 12.4.-7.5. Työtilasta löydät yksityiskohtaisen aikataulun, linkit sähköisiin materiaaleihin sekä tehtävien ohjeet. Kaikki opintojaksolla käytettävä aineisto on verkossa.

Valintojen tulokset julkaistaan viimeistään 7.6.2021 ja valittujen opiskelijoiden on otettava opiskelupaikka vastaan 16.7.2021 klo 15.00 mennessä.

Opintojakson sisältö

Omavalvonnalla turvallisuutta palveluelämyksiin, 3op

Osaamistavoitteet:

 • soveltaa elintarvikkeiden ja ruokapalvelujen turvallisuutta ohjaavaa lainsäädäntöä
 • tunnistaa ruokien mikrobiologisten, kemiallisten ja muiden riskien mahdolliset vaikutukset
 • laatia korjaavia toimenpiteitä ruokatuotantoprosessiin

Valintaopintojakson aikana mitataan hakijan oppimisvalmiuksia, tiedonhakutaitoja ja samalla perehdytään alaan. Valintaopintojakso on opetussuunnitelman mukainen opintojakso, joka toteutetaan verkko-opintoina oppimisalusta Canvaksessa. Hakija tarvitsee toimivan nettiyhteyden ja web-kameran.

Valintaopintojakso sisältää kolme elintarvikkeiden ja ruokapalvelujen turvallisuuteen liittyvää tehtäväkokonaisuutta ja motivaatiovideon tekemisen. Motivaatiovideolla esittelet itsesi lyhyesti ja kiinnostumisesi restonomikoulutuksesta.

Ennakkomateriaali

Perehdy materiaaliin ennen kurssin alkua. Materiaaliin ei sisälly dokumenteissa ja nettisivuilla olevien linkkien materiaaleja.

 1. Toimialaraportit, Matkailu. 2019. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2019:3. TEM Toimialapalvelu.
  Raportista luetaan sivut 7 – 21.
 2. Elpyminen koronapandemiasta voi käynnistyä pian, mutta kriisin vaikutukset näkyvät vielä pitkään. 2020. Työ- ja elinkeinoministeriö.
  Julkaisu luetaan kokonaan
 3. Omavalvonnan periaatteet. 2020. Ruokavirasto.

Opintojakson arviointi

Valintaopintojakso maksimipistemäärä on 100 pistettä. Jotta hakija voi tulla valituksi tutkinto-opiskelijaksi hänen tulee valintaopintojaksosta saada vähintään 60 pistettä. Kaikki kolme tehtäväkokonaisuutta ja motivaatiovideo tulee olla tehtynä hyväksytysti. Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen ja 10 parasta valitaan tutkinto-opiskelijoiksi syksyllä 2021 alkavaan koulutukseen. Hakijalla tulee olla toisen asteen tutkinto suoritettuna, jotta hän voi tulla valituksi tutkinto-opiskelijaksi.

Lisätietoja: